FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > R
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 114)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sodba II Cp 2175/2018 poseg v lastninsko pravico - zmanjšanje vrednosti nepremičnine - denarna odškodnina zaradi razlastitve - pojem in status javnih cest - kategorizirana javna cesta - protipravno ravnanje nosilca oblasti - gradnja ceste - sprememba prometnega režima - dejanska razlastitev - denarno nadomestilo - vrednost nepremičnine - izdaja zamudne sodbe - pogoji za izdajo zamudne sodbe - sklepčnost tožbe - neprerekana dejstva - dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek, ne smejo biti v nasprotju z dokazi, ki jih je predložil tožnik - nečitljiv podpis - podpis zastopnika oziroma pooblaščenca - pristnost podpisa Civilni oddelek CESTE IN CESTNI PROMET - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 8.5.2019
VSL Sodba PRp 277/2018 prekršek in odgovornost zanj - javno naročanje - razpisna dokumentacija - kršitev pravil revidiranja - neresnična izjava ali dokazilo v ponudbi - administrativna napaka - dejanska zmota - zakonski znaki prekrška - izločitev iz postopka javnega naročanja - prekršek neznatnega pomena - sankcija za prekršek - splošna pravila za odmero sankcije Oddelek za prekrške JAVNA NAROČILA - PREKRŠKI - REVIDIRANJE 21.2.2019
VSL Sklep I Cp 2001/2018 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - določitev odškodnine v postopku razlastitve - pravica do odškodnine - nadomestilo - zastaranje terjatve - začetek teka zastaralnega roka - pravica do zasebne lastnine - stroški nepravdnega postopka Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - USTAVNO PRAVO 21.11.2018
VSL Sklep II Cp 1239/2018 sprememba tožbe - vložitev tožbe - pretrganje zastaranja - razlastitev nepremičnine - dodelitev nadomestnih zemljišč - enakovredna nadomestna nepremičnina - ustreznost nadomestnih zemljišč - možnost nadomestne gradnje - nadomestni objekt - javna korist - izpolnitev pogodbene obveznosti - razlaga pogodbenih določil Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - RAZLASTITEV 23.10.2018
VSK Sodba I Cp 145/2018 dejanska razlastitev - oseba javnega prava - priposestvovanje služnosti v javno korist - dogovor o stvarni služnosti - potreben dokaz - načelo dobre vere - poizvedovalna (raziskovalna) dolžnost - kršitev pravice do izjave - določna zahteva za povrnitev stroškov - dobra vera Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO 11.9.2018
VSL Sklep I Cp 1188/2018 odškodnina za razlastitev nepremičnine po Zakonu o urejanju prostora - določitev odškodnine zaradi razlastitve - pristojnost slovenskega sodišča v sporu z mednarodnim elementom - mednarodna pristojnost - spor z mednarodnim elementom - navezna okoliščina najožje koneksnosti - zmotna uporaba materialnega prava Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV 22.8.2018
VSL Sklep I Cp 1066/2018 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - odškodnina za razlaščeno nepremičnino - določitev odškodnine v postopku razlastitve - kmetijska zemljišča - status zemljišča - dejanska razlastitev - odvzem posesti - odločba o razlastitvi - poseg v lastninsko pravico - razlastitveni postopek - javna korist - namembnost zemljišča - nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe nepremičnine - višina nadomestila - višina odškodnine Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO 22.8.2018
VSL Sklep I Cp 71/2018 razlastitev - denarna odškodnina za razlaščeno nepremičnino - ocena vrednosti - višina odškodnine - nedopustne pritožbene novote - namenska raba zemljišč - kmetijsko zemljišče - gozdno zemljišče Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV 11.7.2018
VSL Sklep I Cp 242/2018 denarna odškodnina zaradi razlastitve - razlastitev nepremičnine - izbira metode cenitve - metoda za oceno višine odškodnine - določitev višine odškodnine - namembnost zemljišča ob razlastitvi - potrebni stroški - imenovanje novega izvedenca - dokazni predlog z novim izvedencem - prosta izbira odvetnika - sedež odvetnika izven kraja sodišča - svobodna izbira odvetnika Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 4.7.2018
VSL Sklep II Cp 2610/2017 dejanska razlastitev - odškodnina za razlaščeno nepremičnino - izgradnja ceste - dejanski odvzem iz posesti - namembnost zemljišča - varovalni pas ceste Civilni oddelek RAZLASTITEV 6.6.2018
VSL Sklep II Cp 2898/2017 odškodnina zaradi razlastitve - odškodnina za škodo zaradi razlastitve nepremičnine - denarna odškodnina za razlaščeno nepremičnino - zmanjšanje vrednosti preostale nepremičnine - izvedensko mnenje - izvedensko mnenje, pridobljeno izven postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 9.5.2018
VSL Sklep I Cp 1220/2017 denarna odškodnina zaradi razlastitve - določitev višine odškodnine - namembnost zemljišča pred razlastitvijo - namembnost zemljišča ob razlastitvi - sprememba namembnosti - zmanjšana vrednost nepremičnine - metoda za oceno višine odškodnine Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV 17.1.2018
VSL Sodba II Cp 1312/2017 odškodnina za razlaščeno nepremičnino - dejanska razlastitev - zastaranje zahtevka za plačilo odškodnine za razlaščeno nepremičnino - razpolaganje z dediščino - skupnost dedičev - namembnost zemljišča ob razlastitvi - začetek teka zakonskih zamudnih obresti - nepravdni postopek - stroški nepravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 13.12.2017
VSL Sklep II Cp 1381/2017 odškodnina - določitev odškodnine - postopek za določitev odškodnine zaradi razlastitve - nadomestilo - nepravdni postopek - stvarna služnost - služnost v javno korist - ustanovitev služnosti v javno korist - poseg v lastninsko pravico - dopustnost posega v lastninsko pravico - razlastitev - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - konstitutivnost vpisa v zemljiško knjigo - zavezovalni pravni posel - civilnopravno razmerje - priposestvovanje - priposestvovanje služnostne pravice - nepremagljive ovire - zastaranje - zadržanje zastaranja - oderuška pogodba Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 6.12.2017
VSL Sklep II Cp 1524/2017 predlog za sodni depozit - razlastitev - nujni postopek - odškodnina zaradi razlastitve Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV 25.10.2017
VSL Sklep I Cp 1193/2017 postopek za določitev odškodnine - ustanovitev služnosti v javno korist - omejitev lastninske pravice na nepremičnini - zmanjšana vrednost nepremičnine - odškodnina zaradi zmanjšane vrednosti nepremičnine - višina odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV 18.10.2017
VSL Sklep I Cp 962/2017 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - odškodnina za razlaščeno nepremičnino - višina odškodnine - izvedensko mnenje - cenitev - stroški postopka Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - RAZLASTITEV 27.9.2017
VSL Sklep II Cp 1499/2017 denarna odškodnina zaradi razlastitve - namembnost zemljišča - namembnost zemljišča pred razlastitvijo - namembnost zemljišča ob razlastitvi - sprememba namembnosti - predlagalni nepravdni postopek - prekluzija v nepravdnem postopku - prekluzija v predlagalnem nepravdnem postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV 6.9.2017
VSL Sklep I Cp 891/2017 postopek za določitev odškodnine - enakovredna nadomestna nepremičnina - osnovna sredstva za opravljanje kmetijske dejavnosti - denarna odškodnina - namembnost zemljišča - nagrada in stroški sodnega izvedenca - zahtevno mnenje - nagrada za zbiranje in proučevanje dodatne dokumentacije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV 26.7.2017
VSL Sklep II Cp 83/2017 denarna odškodnina zaradi razlastitve - denarna odškodnina za razlaščeno nepremičnino - kriteriji za določitev odškodnine - status zemljišča pred razlastitvijo - meje pravnomočnosti upravne odločbe - pravnomočnost izreka - pričetek teka zakonskih zamudnih obresti od zneska odškodnine - pravilo sočasne izpolnitve pogodbenih obveznosti - načelo enakosti pred zakonom Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV - USTAVNO PRAVO 17.5.2017
VSL Sklep I Cp 451/2017 položitev dolgovanega zneska - sodni depozit Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV 11.5.2017
VSL Sklep I Cpg 75/2017 imenovanje posebnega revizorja - dopolnitev poročila - predujem - pravica manjšinskih delničarjev - posebno revizorjevo poročilo Gospodarski oddelek KORPORACIJSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - PRAVO DRUŽB - REVIDIRANJE 10.5.2017
VSL sklep I Cp 3254/2016 razlastitev - dejanska razlastitev - odvzem lastninske pravice v javno korist - javna cesta - nedopusten poseg v lastninsko pravico - zaščita pred vznemirjanjem - odškodnina zaradi zmanjšanja vrednosti nepremičnine - odškodninski zahtevek - povračilni zahtevek - zastaranje - valorizirana tržna vrednost zemljišča Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - CESTE IN CESTNI PROMET 4.5.2017
VSL sklep II Cp 294/2017 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - kmetijsko zemljišče - zamuda s plačilom odškodnine - zakonske zamudne obresti - postopek za določitev odškodnine Civilni oddelek USTAVNO PRAVO - RAZLASTITEV - NEPRAVDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 12.4.2017
VSL sklep I Cp 2773/2016 odškodnina zaradi razlastitve - zamuda s plačilom - zakonske zamudne obresti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 22.2.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPR SŠTUVZŽ
> RAZLASTITEV(108) > RAZREŠITVE IN IMENOVANJA(3) > REVIDIRANJE(3)

Datum seje

2019(2) 2018(10) 2017(15) 2016(10)
2015(13) 2014(18) 2013(4) 2012(6)
2011(5) 2010(7) 2009(9) 2007(7)
2006(1) 2005(2) 2003(1) 2001(1)
2000(1) 1999(1) 1995(1)

Oddelki

Civilni oddelek(100) Gospodarski oddelek(10) Izvršilni oddelek(1) Oddelek za individualne in kolektivne de...(1) Oddelek za prekrške(2)

Vpisniki

Cp(100) Cpg(10) Ip(1) Pdp(1)
PRp(2)

Instituti / Izbor najpogostejših

razlastitev(48) odškodnina zaradi razlastitve(16) odškodnina(15) dejanska razlastitev(10) odškodnina za razlaščeno nepremičnino(9) postopek za določitev odškodnine(8) višina odškodnine(8) določitev odškodnine(7) namembnost zemljišča(7) stavbno zemljišče(7) nepravdni postopek(6) služnost v javno korist(6) kmetijsko zemljišče(6) zakonske zamudne obresti(6) javna cesta(6) denarna odškodnina zaradi razlastitve(5) začetek teka zakonskih zamudnih obresti(5) stroški postopka(4) razlastitev nepremičnine(4) denarna odškodnina za razlaščeno nepremi...(4) razlastitveni postopek(4) javno dobro(4) zastaranje(4) namembnost zemljišča ob razlastitvi(4) družbena lastnina(4) odškodninska odgovornost(3) priposestvovanje(3) omejitev lastninske pravice(3) izbrisna tožba(3) razlastitev zemljišča(3) neupravičena pridobitev(3) odškodnina za razlaščeno zemljišče(3) poseg v lastninsko pravico(3) določitev višine odškodnine(3) nujni postopek(3) javna korist(3) sprememba namembnosti(3) kategorizacija občinskih cest(3) status zemljišč(3) nadomestilo v naravi(3)