FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > dokazno breme
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 37
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 911)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sodba I Cp 868/2019 zavrnitev tožbenega zahtevka - kazenska ovadba kot dokaz - vezanost pravdnega sodišča na pravnomočno kazensko obsodilno sodbo - javna listina - domneva o resničnosti vsebine javne listine - analiza DNK (DNA) - storitev kaznivega dejanja - dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 26.6.2019
VSL Sodba I Cp 52/2019 posojilna pogodba - ustna posojilna pogodba - vrnitev posojila - izpolnitev obveznosti - rok za vrnitev posojila - pogodbene obresti - dokazno breme - dokazna ocena Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 15.5.2019
VSL Sodba I Cp 120/2019 mesečna renta - izgubljeni zaslužek - ukinitev denarne rente - odprava rente - bistveno spremenjene okoliščine - delovna zmožnost oškodovanca - dokazno breme Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 8.5.2019
VSL Sodba I Cp 36/2019 posojilna pogodba - dokazno breme - pristnost listine - sprememba navedbe tožene stranke - zavrnitev dokaznih predlogov - neprimernost dokaza - skrbništvo za poseben primer - skrb za varovančeve premoženjske pravice in koristi Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 8.5.2019
VSL Sodba in sklep I Cpg 445/2018 upravljanje poslovne stavbe - poslovni prostor - etažna lastnina - delitev stroškov - trditveno breme - dokazno breme - rok za odgovor na pripravljalno vlogo - pravica do izjave - nesklepčnost tožbenega zahtevka - materialno procesno vodstvo - procesna neaktivnost stranke - ključ delitve obratovalnih stroškov - posel izrednega upravljanja - soglasje vseh etažnih lastnikov - prerekanje trditev - pomanjkljive trditve - plačilo prispevka v rezervni sklad - višina prispevka v rezervni sklad Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 23.4.2019
VSL Sodba I Cp 2446/2018 poslovodstvo brez naročila - pravice poslovodje brez naročila - nujna in koristna gestija - potrebni in koristni stroški - izvenpravdni pobot - procesni pobot - izjava o pobotu - pogodba o kompenzaciji - sanitarna sečnja - plačilo računov - kupnina - dokazno breme - prepozen dokazni predlog - nedovoljene pritožbene novote Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 17.4.2019
VSL Sklep Cst 149/2019 postopek osebnega stečaja - postopek odpusta obveznosti stečajnega dolžnika - ugovor upnika proti odpustu obveznosti - ovire za odpust obveznosti - dajanje neresničnih podatkov - zloraba pravice do odpusta obveznosti - izpodbojna zakonska domneva - dokazno breme - zavrnitev predloga za odpust obveznosti - ustavitev postopka odpusta obveznosti Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 17.4.2019
VSC Sklep in sodba Cp 33/2019 dokazno breme - prevalitev procesnega dokaznega bremena Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.4.2019
VSL Sodba II Cp 25/2019 priposestvovanje nepremičnine - lastninska pravica - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - dobra vera - dobrovernost priposestvovalca - raziskovalna dolžnost - standard skrbnosti - zemljiškoknjižno stanje - vpis v zemljiško knjigo - opravičljiva zmota - priposestvovalna doba - potek priposestvovalne dobe - dobroverna lastniška posest - dobroverna in zakonita posest - dokazno breme - izročilna pogodba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 9.4.2019
VSL Sodba IV Cp 593/2019 razmerja med starši in otroki - dolžnost preživljanja otrok - preživnina - odmera preživnine - višina preživnine - porazdelitev preživninskega bremena - preživninska obveznost staršev - preživninske potrebe otroka - preživninske zmožnosti staršev - sposobnosti in zmožnosti preživninskega zavezanca - državna štipendija - otroški dodatek - pravica do socialnih prejemkov - preiskovalno načelo - dokazno breme - dokazna pravila Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 4.4.2019
VSL Sodba I Cp 2030/2018 posojilna pogodba - ugotovitev ničnosti notarskega zapisa - ničnost pogodbe - delna ničnost - določnost tožbenega zahtevka - pogodbene obresti - zamudne obresti - dogovorjene zamudne obresti - oderuške obresti - domneva oderuških obresti - dokazno breme - indični dokaz - rok za izdelavo sodbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO 3.4.2019
VSL Sodba I Cpg 353/2018 podjemna pogodba - plačilo za opravljene storitve - procesni pobot - dobropis - pristnost listine - pristnost podpisa - ponareditev listin - sodni izvedenec - dokazno breme - negativno dejstvo - uspeh celotnega dokaznega postopka - dokazna ocena - prosta presoja dokazov - prepoved reformatio in peius Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 3.4.2019
VSL Sodba I Cpg 38/2019 podjemna pogodba - računovodske storitve - plačilo za opravljene storitve - trditveno breme - dokazno breme - konto kartica - poizvedovalni dokaz - informativni dokaz - zaslišanje stranke - protispisnost - obrazloženost sodbe Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 2.4.2019
VSL Sodba I Cp 2244/2018 priposestvovanje - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - pogoji za priposestvovanje lastninske pravice na nepremičnini - izredno priposestvovanje - dobroverna posest - zakonita in dobroverna posest - priposestvovalna doba - opravičljiva zmota priposestvovalca - pravni naslov za pridobitev lastninske pravice - dokazno breme - dobra vera - javno dobro - pravočasno uveljavljanje procesnih kršitev - izvedba dokaza z ogledom - pisna izjava priče - raziskovalna dolžnost - zemljiškoknjižno stanje - zaupanje v zemljiško knjigo - pravica do izbire odvetnika - prosta izbira odvetnika - izbira odvetnika izven kraja sedeža sodišča - zloraba pravice - stroški postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODVETNIŠTVO - STVARNO PRAVO 27.3.2019
VSL Sklep II Cpg 121/2019 vročanje pisanj - fikcija vročitve - vročilnica - javna listina - izpodbijanje domneve vročitve - dokazno breme - ponoven predlog za oprostitev plačila sodne takse - domneva umika napovedi pritožbe - rok za plačilo sodne takse Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 25.3.2019
VSL Sodba II Cp 2168/2016 varstvo lastninske pravice - vznemirjanje lastninske pravice - vračilo stvari - povračilo škode - dokazno breme - zavrnitev dokaznih predlogov - nedovoljene pritožbene novote - stopnja prepričanja kot dokazni standard - dokazni standard verjetnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 13.3.2019
VSL Sklep I Cp 1861/2018 izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - paulijanska tožba (actio pauliana) - zavrženje prepozne tožbe - rok za izpodbijanje pravnih dejanj - materialni prekluzivni rok - neodplačno razpolaganje - neodplačnost pravnega posla - dokazno breme - prodajna pogodba - navidezna prodajna pogodba - fiktivna pogodba - darilna pogodba - posojilo - nedopustne pritožbene novote - zavrnitev tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 13.3.2019
VSL Sodba I Cpg 206/2018 odgovornost delodajalca - okrnitev ugleda in dobrega imena pravne osebe - kršitev osebnostne pravice - upravnik - upravljanje večstanovajskih stavb - izjava v medijih - protipravnost izjav - korupcija - dokazno breme - profesionalna skrbnost - nepotreben dokaz Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 6.3.2019
VSC Sodba Cpg 3/2019 negativno dejstvo - dokazno breme - poplačilo kredita - regresni zahtevek - subrogacija Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 6.3.2019
VSL Sklep II Cp 212/2019 prodajna pogodba - ničnost - izpodbojnost - nična pogodba - prevara - napake volje - pravica do spoštovanja doma - nemoralna pogodba - pogodba, ki nasprotuje moralnim načelom - nemoralno ravnanje - preslepitev - dokazno breme - dokazovanje negativnega dejstva - dokazovanje z indici Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 13.2.2019
VSC Sodba Cp 463/2018 protispisnost - nastanek zavarovalnega primera - trditveno breme - dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 13.2.2019
VSL Sodba I Cp 2204/2018 posojilna pogodba - navidezna (simulirana) pogodba - vračilo posojila - dokazna ocena - načelo proste presoje dokazov - dokazna vrednost - ponareditev podpisa - dokazno breme - dokazovanje negativnega dejstva - negativa non sunt probanda Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 13.2.2019
VSL Sodba I Cp 2111/2018 lastninska tožba (rei vindicatio) - vrnitev stvari - negatorna (opustitvena) tožba - protipravno vznemirjanje lastnika - prepoved vznemirjanja lastnika - javno dobro - dejansko stanje - dokazno breme Civilni oddelek STVARNO PRAVO 16.1.2019
VSL Sodba I Cp 2142/2018 neveljavnost oporoke - lastnoročna oporoka - pristnost oporoke - tožbeni zahtevek - dokazno breme Civilni oddelek DEDNO PRAVO 9.1.2019
VSL Sodba I Cpg 958/2017 dokazni standard - dokazno tveganje - prepričanje - pretežna verjetnost - dokazna ocena - dokazno breme - prevalitev procesnega trditvenega bremena - prenehanje najema poslovnega prostora - povrnitev premoženjske škode - cenitev sodnega cenilca - navadna škoda - tržna vrednost Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 19.12.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 37 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č D EFGHI J K L M N O P R S ŠTU V Z Ž

Datum seje

2019(24) 2018(48) 2017(63) 2016(71)
2015(76) 2014(87) 2013(96) 2012(78)
2011(54) 2010(52) 2009(40) 2008(25)
2007(27) 2006(51) 2005(18) 2004(15)
2003(7) 2002(12) 2001(13) 2000(28)
1999(9) 1996(4) 1995(1) 1994(8)
1993(4)

Oddelki

Civilni oddelek(496) Gospodarski oddelek(197) Izvršilni oddelek(16) Kazenski oddelek(6) Oddelek za individualne in kolektivne de...(192) Oddelek za prekrške(2) Oddelek za socialne spore(2)

Vpisniki

Cp(493) Cpg(189) Cst(3) Ip(24)
Kp(6) Pdp(192) PRp(2) Psp(2)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsidokazno breme(911)