FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > pravni interes
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 31
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 769)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sklep Cst 348/2019 začetek postopka osebnega stečaja - upravičeni predlagatelj - pravni interes - obstoj terjatve - poplačilo v izvršilnem postopku Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 16.7.2019
VSL Sklep Cst 294/2019 predlog upnika za začetek stečajnega postopka - aktivna legitimacija upnika za vložitev predloga za začetek stečajnega postopka - upravičeni predlagatelj - popolno poplačilo terjatve - pravni interes - nova dejstva - pogoj nekrivde - pravni interes za vodenje stečajnega postopka - časovne meje pravnomočnosti - odločanje o začetku stečajnega postopka Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 19.6.2019
VDSS Sklep Pdp 59/2019 zavrženje tožbe - disciplinska odgovornost - sodno varstvo - pravni interes Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO 9.5.2019
VDSS Sklep Pdp 311/2019 zavrženje pritožbe - zamudna sodba - pravni interes Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO 25.4.2019
VSL Sklep I Cpg 175/2019 stranski intervenient - sosporniški intervenient - intervencijski interes - pravni interes - pravica do izjave Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.4.2019
VSL Sodba in sklep I Cp 660/2019 odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove - ipso iure dedovanje - smrt stranke med postopkom - sposobnost biti stranka - predhodno vprašanje - vmesni ugotovitveni zahtevek - pravni interes - izterljivost terjatve - zastaranje - litispendenca Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 10.4.2019
VSK Sklep Cpg 63/2019 zavarovanje denarne terjatve - začasna odredba - varščina - varščina namesto začasne odredbe - pravni interes Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 4.4.2019
VSL Sodba I Cpg 176/2018 vmesni ugotovitveni zahtevek - pravni interes - stečaj - prijava terjatve v stečaju - stečajna masa - stvarno premoženje države - kogentne določbe zakona - prepoved manjšega pomena - ničnost pogodbe - posledice ničnosti - pogodba o ustanovitvi stavbne pravice - nadomestilo za stavbno pravico - razlaga pogodbe - domneva o popolnosti listine - enako obravnavanje udeležencev - načelo transparentnosti - sprememba predmeta pogodbe - bistvene sestavine pogodbe Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STEČAJNO PRAVO - STVARNO PRAVO 27.3.2019
VSL Sodba in sklep I Cp 2329/2018 ugotovitev vrednosti zapuščine - obračunska vrednost zapuščine - čista vrednost zapuščine - vrednost darila - vrnitev daril v zapuščino - vračunanje daril - prikrajšanje nujnega deleža - nujni delež - višina nujnega deleža - vmesni ugotovitveni zahtevek - trditveno in dokazno breme - pravni interes - napotitev na pravdo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 20.2.2019
VSL Sklep I Cp 2210/2018 odločitev o pravdnih stroških - priglasitev stroškov v postopku - ekonomski interes - pravni interes - pravni interes za sodno varstvo - pravni interes za pritožbo - nedovoljena pritožba - zavrženje pritožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.2.2019
VSL Sklep II Cp 2453/2018 zdravljenje na oddelku pod posebnim nadzorom brez privolitve - sprejem osebe na zdravljenje pod posebnim nadzorom brez privolitve - pravica do pritožbe - zavrženje pritožbe - poseg v človekove pravice - pravni interes - pretek določenega časa - meritorno obravnavanje - pravica do vpogleda v spis - pravica biti navzoč pri izvajanju dokazov - izvedba dokaza z izvedencem - omejitev pravice pridržane osebe do prisotnosti pri izvajanju dokazov - načelo kontradiktornosti pri izvajanju dokazov - kršitev pravice do izjave v postopku - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - ZDRAVSTVENO VARSTVO 13.12.2018
VSL Sklep I Cp 1104/2018 napotitveni sklep - pravni interes - pravni interes (pravna korist) za tožbo - ugotovitvena tožba - pravni interes za ugotovitveno tožbo - neizkazan pravni interes - zavrženje tožbe - pogoji za združitev pravd - navidezna solastnina - dejanska etažna lastnina Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 5.12.2018
VDSS Sklep Psp 344/2018 zavržena tožba - sodno varstvo - ugotovitvena tožba - pravni interes - socialni spor - začasna nezmožnost za delo Oddelek za socialne spore CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 29.11.2018
VDSS Sklep Psp 345/2018 zavrženje tožbe - ugotovitvena tožba - pravni interes - socialni spor - začasna nezmožnost za delo Oddelek za socialne spore CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 22.11.2018
VSL Sklep II Ip 2561/2018 neizplačane devizne vloge - ugovor po izteku roka - ustavitev izvršbe na denarna sredstva - pravni interes - novela ZIZ-H - izvršitev odločb ESČP - sodba ESČP v zadevi Ališić in drugi - pravica do učinkovitega pravnega sredstva - pravnomočna sodna odločba - obresti in stroški postopka - prevzem izpolnitve - ugovor zoper informativni izračun - odpoved zahtevku - prenehanje obveznosti - verifikacijski postopek - prepoved povratne veljave pravnih aktov (prepoved retroaktivnosti) - akcesorna terjatev - uspeh z ugovorom zoper sklep o izvršbi Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 21.11.2018
VSL Sklep I Cpg 519/2018 izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika - ugotovitvena tožba - pravni interes - dajatvena tožba - izbrisna tožba - pravni temelj pridobitve lastninske pravice - zavrženje dela tožbe Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 14.11.2018
VSL Sklep Cst 500/2018 predlog za začetek postopka osebnega stečaja - zavrženje predloga za začetek postopka osebnega stečaja - pravni interes - pomanjkanje pravnega interesa - predlog za odpust obveznosti - ovire za odpust obveznosti Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 8.11.2018
VSL Sklep I Cp 1524/2018 izrek sklepa - obrazložitev sklepa o dedovanju - pravni interes - čista vrednost zapuščine - taksna obveznost - podlaga za izračun sodne takse - nedovoljena pritožba - zavrženje pritožbe kot nedovoljene Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 24.10.2018
VSL Sodba II Cp 343/2018 obseg zapuščine - spor o obsegu zapuščine - napotitveni sklep - napotitev na pravdo - pravni interes - pravni interes za ugotovitveno tožbo - neupravičena obogatitev - vrnitev denarja v zapuščino - neprerekana dejstva - pritožbene novote - nepošteni pridobitelj - zakonske zamudne obresti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 17.10.2018
VSL Sklep I Cpg 769/2018 plačilni nalog - ugovor zoper plačilni nalog - prepozen ugovor - taksne oprostitve na podlagi zakona - sklep o ustavitvi postopka zaradi domneve umika pravnega sredstva - razveljavitev plačilnega naloga - zavrženje predloga za oprostitev plačila sodne takse - pravni interes Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 16.10.2018
VSC Sklep I Cp 278/2018 stranska intervencija zavarovanca - pravni interes Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 11.10.2018
VSK Sklep II Cpg 164/2018 pridržna pravica - začasna odredba - zavarovanje nedenarne terjatve - ugotovitvena tožba - pravni interes - pravni interes za ugotovitveno tožbo - verjetnost obstoja terjatve Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 5.10.2018
VSL Sodba I Cpg 415/2018 izbrisna tožba - prodajna pogodba za nepremičnino - neizpolnitev pogodbe - neplačilo kupnine - prevzem izpolnitve - dogovor o načinu plačila - obveznost prevzemnika - prenehanje obveznosti - bistvene sestavine pogodbe - če pravočasna izpolnitev ni bistvena sestavina pogodbe - dodatni rok za izpolnitev - neizpolnitev v dodatnem roku - razveza pogodbe po samem zakonu - pravni interes - pravni interes kot procesna predpostavka Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 27.9.2018
VDSS Sklep Psp 249/2018 zavrženje pritožbe - stvarna pristojnost - pravni interes Oddelek za socialne spore CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.9.2018
VSC Sklep III Cpg 137/2018 tožba na ugotovitev ničnosti - tožba na ugotovitev ničnosti vpisa v sodni register - pravni interes - delitev poslovnega deleža Gospodarski oddelek PRAVO DRUŽB - SODNI REGISTER 26.9.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 31 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

AB C Č D EFG HI J K L MN O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

2019(10) 2018(38) 2017(45) 2016(61)
2015(113) 2014(100) 2013(65) 2012(50)
2011(44) 2010(46) 2009(42) 2008(11)
2007(14) 2006(14) 2005(18) 2004(12)
2003(11) 2002(12) 2001(23) 2000(17)
1999(13) 1998(1) 1997(1) 1996(3)
1995(2) 1994(1) 1993(2)

Oddelki

Civilni oddelek(325) Gospodarski oddelek(238) Izvršilni oddelek(34) Kazenski oddelek(3) Oddelek za individualne in kolektivne de...(83) Oddelek za socialne spore(86)

Vpisniki

CDn(7) Cp(314) Cpg(200) Cst(36)
Ip(40) Kp(3) Pdp(83) Psp(86)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsipravni interes(769)