FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > zastaranje
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 42
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1044)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sodba II Cp 1266/2018 zastaranje - pretrganje zastaranja - pretrganje zastaranja s procesnimi dejanji - vložitev predloga za izvršbo - menična obveznost - kreditna obveznost - zavarovanje kredita Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 22.5.2019
VDSS Sodba Pdp 1067/2018 denarna nagrada - dogovor v pogodbi o zaposlitvi - rok za vračilo - zastaranje - pripoznava Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore DELOVNO PRAVO - JAVNI USLUŽBENCI 16.5.2019
VDSS Sodba Pdp 1004/2018 faktura - verodostojna listina - odškodninska odgovornost delavca - zastaranje Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore DELOVNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 16.5.2019
VSL Sklep I Cp 249/2019 državna pomoč - evropska sredstva - nenamenska poraba sredstev - zastaranje - zastaralni rok - tek zastaralnega roka - pretrganje zastaranja - pravo EU - sodba Sodišča Evropske unije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 15.5.2019
VSL Sklep I Cp 340/2019 pogodbena kazen - zamuda z izpolnitvijo - občasna terjatev - zastaranje - zastaranje občasnih denarnih terjatev - zastaralni rok - splošni petletni zastaralni rok Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 8.5.2019
VSL Sodba in sklep I Cp 660/2019 odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove - ipso iure dedovanje - smrt stranke med postopkom - sposobnost biti stranka - predhodno vprašanje - vmesni ugotovitveni zahtevek - pravni interes - izterljivost terjatve - zastaranje - litispendenca Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 10.4.2019
VSL Sodba II Cp 235/2019 zavarovalna pogodba - nezgodno zavarovanje - zastaranje - zastaralni roki pri zavarovalnih pogodbah - začetek teka zastaranja - nastanek terjatve - primerna skrbnost - triletni zastaralni rok Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 3.4.2019
VSC Sodba in sklep Cpg 198/2018 realizacija - pogodba o upravljanju - odstop naročnika od pogodbe - zastaranje - odškodnina zaradi neutemeljenega odstopa od pogodbe Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 3.4.2019
VSL Sodba I Cpg 59/2018 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - gospodarska pogodba - dogovor o poravnavi obveznosti - obročno plačilo obveznosti - zastaranje - ugovor zastaranja - zastaralni rok - pravica do izjave stranke Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 26.3.2019
VSL Sodba in sklep I Cp 1060/2018 denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe denacionaliziranega premoženja - materialno procesno vodstvo - sklepčnost tožbe - ugovor aktivne legitimacije - ponovno odprtje obravnave - zastaranje - tek zastaranja - višina materialne škode - zamuda - zakonske zamudne obresti Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 21.3.2019
VSL Sodba in sklep II Cp 1629/2018 avtorsko nadomestilo - kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic - avtorski honorar - kabelska retransmisija glasbenih del - tarifa za kabelsko retransmisijo avtorskih del - male avtorske pravice - neupravičena uporaba avtorskih del - veljavnost tarife - primeren honorar - določitev višine nadomestila - Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del - litispendenca - neupravičena pridobitev - zastaranje - ugovor zastaranja - deljiva terjatev - zakonske zamudne obresti - civilna kazen Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 13.3.2019
VSM Sodba I Cp 865/2018 okvirna pogodba - pogodba z odložnim pogojem - sklenitev več pogodb - odstop terjatve (cesija) - tripartitna pogodba - gradbena pogodba - posojilna pogodba - ničnost določbe pogodbe - stečaj - enostranska sprememba pogodbe - nepoštena pogajanja - ustna sklenitev pogodbe - nedovoljena novota - zastaranje - pritožbena obravnava Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 5.3.2019
VSL Sodba I Cpg 777/2018 pogodba o opravljanju upravniških storitev - odstop terjatve (cesija) - kapitalizirane obresti - izračun zamudnih obresti - zastaranje - obvestilo o odstopu terjatve - litispendenca - pravnomočno razsojena stvar - trditveno in dokazno breme - etažna lastnina - obratovalni stroški in stroški upravljanja - solastniški delež - delitev stroškov etažnih lastnikov Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 5.3.2019
VSL Sklep I Cp 2093/2018 izročilna pogodba - izbrisna tožba - neveljavnost vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo - rok za vložitev izbrisne tožbe - prekluzivni rok - zastaranje Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 27.2.2019
VSL Sodba I Cpg 409/2018 pobot - pobotni ugovor - distribucijska pogodba - zastaranje - pobotna izjava - izjava o pobotu Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 20.2.2019
VSC Sodba Cpg 190/2018 zastaranje - zastaralni rok - regresni zahtevek zavarovalnice - avtocesta - nepričakovana ovira stoječe vozilo na cestišču Gospodarski oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 14.2.2019
VSL Sodba II Cp 1797/2018 pogodba o odobritvi limita - poroštvo - porok in plačnik - pravna ali fizična oseba - samostojni podjetnik posameznik - zastaranje - gospodarska pogodba Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 6.2.2019
VSL Sklep I Cpg 288/2017 gradnja odprtega širokopasovnega omrežja - pogodba o sofinanciranju - znižanje sofinanciranja - finančni popravek - višina finančnega popravka - sredstva evropske kohezijske politike - izbira postopka oddaje javnega naročila - nepravilnosti v postopku javnega naročanja - odločilna dejstva - narava tožbenega zahtevka - upravna pogodba - splošni zastaralni rok - ugovor pravnomočno razsojene stvari - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - zmotna uporaba materialnega prava - zastaranje Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - JAVNA NAROČILA - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 5.2.2019
VSL Sodba I Cp 1864/2018 posojilna pogodba - zastaranje - rok za vrnitev posojila - zapadlost posojila - določljivost roka - potrebni stroški - stroški prihoda na sodišče Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 30.1.2019
VSL Sodba II Cp 2301/2018 spor majhne vrednosti - pogodba - medmrežno povezovanje - elektronska pošta - zastaranje - ugovor zastaranja - nedovoljen pritožbeni razlog Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 25.1.2019
VDSS Sodba Pdp 578/2018 odškodninska odgovornost delodajalca - nezgoda pri delu - zastaranje Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore DELOVNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 23.1.2019
VDSS Sodba Pdp 810/2018 denarne terjatve - pobotni ugovor - bruto in neto znesek - obnova postopka - razveljavitvena odločba - odpadla pravna podlaga - zastaranje - procesno pobotanje - pogodbena kazen - nadomestilo za neizrabljen letni dopust Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore DELOVNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 17.1.2019
VSL Sodba I Cp 1859/2018 navidezna darilna pogodba - kupoprodajna pogodba za nepremičnino - realizacija pogodbe - zastaranje - pretrganje zastaranja - prepozen dokazni predlog - neizvedba dokaza Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 16.1.2019
VSL Sodba II Cp 1868/2018 odgovornost države za protipravno ravnanje sodišča - postavitev sodnega tolmača - nagrada in stroški sodnega tolmača - manjkajoči predujem - naročilo (mandatna pogodba) - predujem za izvedbo dokazov - opustitev izvedbe dokaza - zastaranje - zastaranje odškodninske terjatve - odmera prispevka - prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 16.1.2019
VSL Sodba II Cp 2167/2018 sodba presenečenja - izvedba predlaganih dokazov - spregled pravne osebnosti - prenos poslovanja družbe - izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije - splošna odškodninska odgovornost - zastaranje - začetek teka zastaralnega roka - pretrganje zastaranja - odškodninska terjatev za škodo povzročeno s kaznivim dejanjem - vložitev kazenske ovadbe - vložitev obtožnice - pripoznava dolga - odškodninska odgovornost poslovodje Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB - STEČAJNO PRAVO 16.1.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 42 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

AB C Č D EF G HI J K L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

2019(25) 2018(62) 2017(68) 2016(84)
2015(100) 2014(102) 2013(79) 2012(64)
2011(55) 2010(60) 2009(103) 2008(25)
2007(29) 2006(27) 2005(29) 2004(14)
2003(13) 2002(17) 2001(16) 2000(44)
1999(16) 1998(1) 1997(2) 1996(1)
1995(1) 1994(6) 1993(1)

Oddelki

Civilni oddelek(581) Gospodarski oddelek(229) Izvršilni oddelek(14) Kazenski oddelek(10) Oddelek za individualne in kolektivne de...(182) Oddelek za socialne spore(28)

Vpisniki

Cp(578) Cpg(226) Cst(3) Ip(17)
Kp(10) Pdp(182) Psp(28)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsizastaranje(1044)