FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > materialno procesno vodstvo
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 27
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 660)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sklep IV Cp 1285/2019 razmerja med starši in otroki - postopek v sporih iz razmerij med starši in otroki - dodelitev mladoletnih otrok v varstvo in vzgojo - preživnina - stiki - začasna odredba - predlog za začasno odredbo - začasna dodelitev otroka v varstvo in vzgojo - začasna določitev preživnine - začasna določitev stikov - stiki pod nadzorom - težko nadomestljiva škoda - materialno procesno vodstvo - trditvena podlaga - dopolnitev trditvene podlage Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 11.7.2019
VSL Sodba I Cpg 953/2018 materialno procesno vodstvo - pomoč prava neuki stranki - zastopanje stranke po pooblaščencu - opozorilo - pobot - ničnost - predpravdno pobotanje - ugovor ugasle pravice - fiktivni račun - sprememba izpodbijane sodbe Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 2.7.2019
VSL Sodba I Cp 498/2019 dajatveni in oblikovalni tožbeni zahtevek - nesklepčnost tožbe - načelo dispozitivnosti - načelo kontradiktornosti - materialno procesno vodstvo - načelo odprtega sojenja - znižanje kupnine - odgovornost prodajalca za stvarne napake Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 19.6.2019
VSL Sklep I Cp 568/2019 prekluzija v zapuščinskem postopku - pritožbene novote - dovoljene pritožbene novote - materialno procesno vodstvo - materialno procesno vodstvo v zapuščinskem postopku - prava neuka stranka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 19.6.2019
VSL Sodba I Cpg 1075/2017 materialno procesno vodstvo - edicijska dolžnost - trditveno in dokazno breme - prehod procesnega dokaznega bremena - prosti preudarek - substanciranje dokaznega predloga - informativni dokaz z izvedencem Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 21.5.2019
VSL Sklep I Cp 687/2019 posestno varstvo - motenje posesti - zadnje stanje posesti - pravica do posesti - pomanjkljiva trditvena podlaga - materialno procesno vodstvo - upravičeni razlogi za zavrnitev dokazov Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 15.5.2019
VSL Sodba II Cp 136/2019 postopek v sporu majhne vrednosti - krivdna odgovornost - protipravnost ravnanja - trditveno breme - materialno procesno vodstvo - sodba presenečenja Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 6.5.2019
VSL Sodba in sklep I Cpg 445/2018 upravljanje poslovne stavbe - poslovni prostor - etažna lastnina - delitev stroškov - trditveno breme - dokazno breme - rok za odgovor na pripravljalno vlogo - pravica do izjave - nesklepčnost tožbenega zahtevka - materialno procesno vodstvo - procesna neaktivnost stranke - ključ delitve obratovalnih stroškov - posel izrednega upravljanja - soglasje vseh etažnih lastnikov - prerekanje trditev - pomanjkljive trditve - plačilo prispevka v rezervni sklad - višina prispevka v rezervni sklad Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 23.4.2019
VSC Sklep Cpg 18/2019 materialno procesno vodstvo - uporaba materialnega prava - uporaba mednarodne konvencije - ugovor zastaranja Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 17.4.2019
VSL Sodba I Cp 2319/2018 izvedensko mnenje - nov izvedenec - ponovitev dokazovanja z izvedencem - nepotreben dokaz z izvedencem - povzročitev prometne nesreče - izguba zavarovalnih pravic zaradi alkoholiziranosti - regresna tožba zavarovalnice - splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske odgovornosti - zapustitev kraja prometne nesreče - domneva alkoholiziranosti zavarovanca - materialno procesno vodstvo - razpravno načelo - pravočasne navedbe - pravočasen dokazni predlog - popolna ugotovitev dejanskega stanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 3.4.2019
VSL Sodba in sklep II Cp 1171/2018 spor med dediči - dediči kot nujni sosporniki - nasprotna tožba - skupno premoženje - dogovor o delitvi dediščine - zapustnikovo uničenje oporoke - neizkazan pravni interes - ugotovitveni zahtevek - prepozen dokazni predlog - darilo zapustnika - ugotovitev vrednosti darila - vračunanje daril v dedni delež - spor glede obsega zapuščine - ugotovitev vrednosti zapuščine - nepravilno oblikovan tožbeni zahtevek - zavrženje nasprotne tožbe - materialno procesno vodstvo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 3.4.2019
VSL Sodba in sklep I Cp 1060/2018 denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe denacionaliziranega premoženja - materialno procesno vodstvo - sklepčnost tožbe - ugovor aktivne legitimacije - ponovno odprtje obravnave - zastaranje - tek zastaranja - višina materialne škode - zamuda - zakonske zamudne obresti Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 21.3.2019
VSL Sklep I Cp 29/2019 trditvena podlaga tožbe - plačilo komunalnih storitev - materialno procesno vodstvo - pravica do izjave - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogi v sporih majhne vrednosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.2.2019
VSL Sodba I Cpg 837/2017 odškodninska odgovornost izvršitelja - predlog za odlog izvršbe - izročitev in izpraznitev nepremičnine - izvršba na premičnine - deložacija - oprava izvršbe - neposredna dejanja izvršbe - omejitev izvršbe proti pravnim osebam in podjetniku - trditveno in dokazno breme - materialno procesno vodstvo - informativni dokaz - pritožbene novote - nagrada za narok - stroški odvetnika Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 20.2.2019
VSL Sodba I Cpg 825/2018 pogodba o delu - nekvalitetno izvedena dela - količinski manjko - trditvena podlaga - pomanjkljiva trditvena podlaga - pregled izvršenega dela in obvestitev podjemnika - obvestilo o napaki - materialno procesno vodstvo - neizvedba dokaza z zaslišanjem priče Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 20.2.2019
VSL Sodba I Cpg 286/2018 lastninjenje nepremičnin v družbeni lastnini - uporabnina - vključitev nepremičnine v otvoritveno bilanco podjetja - pravica uporabe nepremičnine - obstoj posesti - pridobitev lastninske pravice - trditvena podlaga - trditveno breme - materialno procesno vodstvo - sodba presenečenja Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - OBLIGACIJSKO PRAVO 20.2.2019
VSL Sklep in sodba I Cpg 948/2018 dobava blaga - razpravno načelo - trditveno in dokazno breme - materialno procesno vodstvo - izostanek odgovora na navedbe nasprotne stranke - neudeležba na naroku Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 19.2.2019
VSL Sklep II Cp 2131/2018 spor o obsegu zapuščine - pravni interes za tožbo - napotitveni sklep zapuščinskega sodišča - ugotovitvena tožba - dajatvena tožba - denarna sredstva - vrnitev premoženja v zapuščinsko maso - vračanje daril v zapuščino - terjatev - neupravičena pridobitev - premik premoženja - nasprotje med izrekom in obrazložitvijo sodbe - materialno procesno vodstvo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 13.2.2019
VSL Sodba I Cpg 198/2018 gradbena pogodba - dokazilo o zanesljivosti objekta - pisna oblika - obličnost - dokazovanje - dogovor o sočasni izpolnitvi - trditveno in dokazno breme - materialno procesno vodstvo - ustni dogovor - neizvedba dokaza Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 6.2.2019
VSL Sodba in sklep II Cp 1550/2018 uporabnina za nepremičnino - prekluzija navajanja dejstev in dokazov - prvi narok za glavno obravnavo - materialno procesno vodstvo - poziv k dopolnitvi predloga - načelo kontradiktornosti - razpravno načelo - edicijska dolžnost stranke - ugovor pobota terjatev - pobot z zastarano terjatvijo - naturalna obveznost - oblikovanje izreka sodbe - tek zakonskih zamudnih obresti - odmera pravdnih stroškov - načelo uspeha pravdnih strank Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 23.1.2019
VSL Sklep I Cp 1955/2018 jamčevanje za napake - jamčenje za napake (odgovornost za napake) - stvarna napaka - skrita napaka - ugotavljanje - obstoj stvarne napake - ugotovitev obstoja - skrbno ravnanje - grajanje skritih napak - dolžnost obvestitve o napakah - (ne)pravočasnost grajanja napak - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - materialno procesno vodstvo Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 23.1.2019
VSL Sodba I Cp 1331/2018 pogodba namesto razlastitve - dolžnost izpolnitve pogodbe - nedenarna obveznost - materialno procesno vodstvo - rok za izpolnitev obveznosti - zamuda z izpolnitvijo obveznosti - ugovor pobota - predlog za izdajo dopolnilne sodbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 16.1.2019
VSL Sodba II Cp 1605/2018 varstvo avtorskih pravic - izvajanje radijske dejavnosti - pravica radiodifuznega oddajanja - avtorsko nadomestilo - neupravičena obogatitev - splošni petletni zastaralni rok - tarifa SAZAS - materialno procesno vodstvo - prosta izbira odvetnika Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 10.1.2019
VSL Sodba in sklep I Cpg 123/2018 neupravičena obogatitev - obrestovanje terjatve - zapadlost zahtevka - grajanje procesnih kršitev - materialno procesno vodstvo Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 10.1.2019
VSL Sodba in sklep II Cp 1869/2018 odškodninska odgovornost države - odškodninska odgovornost države za ravnanje sodnika - prava neuka stranka - pomoč prava neuki stranki - materialno procesno vodstvo - pravilna uporaba materialnega prava - izkoriščenost pravnih sredstev - pravno priznana oblika nepremoženjske škode Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 9.1.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 27 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD E FG HI J K L M N O P RS ŠTU V Z Ž

Datum seje

2019(27) 2018(56) 2017(69) 2016(80)
2015(91) 2014(83) 2013(77) 2012(37)
2011(30) 2010(42) 2009(54) 2008(6)
2007(3) 2006(2) 2005(1) 2003(1)
2002(1)

Oddelki

Civilni oddelek(421) Gospodarski oddelek(214) Izvršilni oddelek(5) Kazenski oddelek(1) Oddelek za individualne in kolektivne de...(15) Oddelek za socialne spore(4)

Vpisniki

Cp(416) Cpg(204) Cst(12) Ip(8)
Kp(1) Pdp(15) Psp(4)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsimaterialno procesno vodstvo(660)