FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 26
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 638)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sodba II Cpg 432/2019 podjemna pogodba (pogodba o delu) - opustitev izvedbe dokaza - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - postopek v sporu majhne vrednosti - dopustni pritožbeni razlog - zavrnitev dokaznega predloga - dopustni razlogi - pravilo o obojestranskem zaslišanju - procesno ravnotežje med strankama Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 24.7.2019
VSL Sodba I Cp 756/2019 priznana dejstva - neprerekana dejstva - izpolnitev obveznosti - prekinitev pogodbe - neizpolnitev pogodbene obveznosti - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nasprotje med navedbami o vsebini listin in samimi listinami Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 2.7.2019
VSC Sklep Cp 233/2019 nepravdni postopek - delitev solastnine - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - določitev vrednosti nepremičnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 19.6.2019
VSC Sodba in sklep Cpg 70/2019 zmotna ocena - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nepopolna in zmotna ugotovitev dejanskega stanja - dokazna ocena Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.6.2019
VSL Sodba II Cp 816/2019 dokazna ocena - stopnja prepričanja - neizvedba dokaza - prepozno grajanje kršitev postopka - upravičeni razlogi za zavrnitev dokazov - prepozen dokazni predlog - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 19.6.2019
VSL Sklep II Cpg 230/2019 gospodarski spor majhne vrednosti - izvedba dokazov - zavrnitev dokaznih predlogov - zaslišanje priče - razlogi za zavrnitev dokaznega predloga - neutemeljena zavrnitev dokaznega predloga - neizvedba dokaza z zaslišanjem stranke - neizvedba dokaza z zaslišanjem priče - neopravičen izostanek z naroka - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - enako varstvo pravic v postopku - pravica do pritožbe - pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 18.6.2019
VSL Sklep I Cp 1510/2018 absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nerazumljiv izrek sodbe - onemogočen preizkus sodbe - neodpravljiva postopkovna napaka - dolžnost opredelitve sodišča do relevantnih navedb stranke - razveljavitev sodbe in vrnitev v novo sojenje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 12.6.2019
VSL Sklep II Cp 1022/2019 odškodnina denacionalizacijskemu zavezancu - zahteva za plačilo odškodnine - odškodnina v obveznicah - obrestovanje odškodnine - rok za izročitev obveznic - zamuda - zakonske zamudne obresti - pravica do zakonskih zamudnih obresti - zamuda z izpolnitvijo denarne obveznosti - možnost sodelovanja v postopku - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - opredelitev sodišča do trditev pravdne stranke - pomanjkljiva dokazna ocena Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - NEPRAVDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 5.6.2019
VSL Sklep II Cp 1035/2019 sodna taksa - nov predlog za oprostitev plačila sodne takse - zmotna uporaba materialnega prava - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek SODNE TAKSE 31.5.2019
VSL Sklep I Cp 454/2019 pravica do izjave - pravica do sodelovanja v postopku - opredelitev do navedb strank - dokazna ocena - metodološki napotek - kršitev metodološkega napotka - pomanjkljiva dokazna ocena - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljiva sodba, ki je ni mogoče preizkusiti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.5.2019
VSL Sklep I Cp 393/2019 ureditev meje - določitev meje na podlagi močnejše pravice - skica zamejničenja - elaborat ureditve meje - vročitev elaboratov - nezmožnost preizkusa odločbe - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do pritožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 22.5.2019
VSC Sklep Cpg 56/2019 gospodarski spor - pomanjkanje razlogov - nerazumljivi razlogi - nasprotje med razlogi - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.5.2019
VSL Sklep I Cpg 25/2018 izdaja odločbe brez razpisa naroka - pogoji za odločitev brez naroka - zahteva stranke za izvedbo naroka - presoja dokazov - sporno dejansko stanje - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - procesna kršitev, ki je pritožbeno sodišče ne more samo odpraviti Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.4.2019
VSL Sklep IV Cp 2172/2018 sprememba ureditve stikov - izvajanje stikov - odklanjanje stikov s strani otroka - sodelovanje otroka, ki je dopolnil 15 let, v postopku - neupravičeno zastopanje - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - volja otroka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 10.4.2019
VSL Sodba II Cp 243/2019 upravljanje večstanovanjske stavbe - sklep etažnih lastnikov - izjava volje - razlaga izjave volje - sporno pogodbeno določilo - razlaga nejasnih pogodbenih določil - poslovodstvo brez naročila - neopredelitev do odločilnih dejstev - kršitev pravice do izjave v postopku - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 10.4.2019
VSL Sklep II Cp 265/2019 poškodba pri izvajanju športne aktivnosti - smučarski skoki - odgovornost športnega kluba - krivdna odgovornost - odgovornost trenerja - soprispevek oškodovanca - nedopustno ravnanje - trditveno in dokazno breme - neupoštevanje napotkov sodišča - prevzem tveganja negativne posledice - privolitev oškodovanca - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nepopolna dokazna ocena - ponovno zaslišanje izvedenca - nejasnosti v izvedenskem mnenju - vrnitev zadeve v novo sojenje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ŠPORTNO PRAVO 3.4.2019
VSL Sodba II Cp 2253/2018 kršitev pravice do izjave - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - posojilna pogodba - vračilo posojila - pravna podlaga za plačilo - trdtiveno in dokazno breme - dokazna ocena Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 27.3.2019
VSL Sklep I Cp 508/2019 predlog za oprostitev plačila sodne takse - poziv na dopolnitev predloga za oprostitev plačila sodne takse - zavrženje predloga za oprostitev plačila sodne takse - vročanje sodnih pisanj - vročanje pisanj pooblaščencu - pravne posledice začetka stečajnega postopka - prenos pooblastil na upravitelja - stečajni upravitelj kot zakoniti zastopnik - ustreznost pooblastila za zastopanje - procesne predpostavke - opustitev pravilne vročitve - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 21.3.2019
VSL Sklep I Cpg 166/2019 stroški postopka - sodna poravnava - vsaka stranka krije svoje stroške - res iudicata - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.3.2019
VSC Sklep Cp 513/2018 pravica do izjave v postopku - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 15.3.2019
VSL Sklep II Cp 2404/2018 zapuščinski postopek - prekinitev zapuščinskega postopka - spor dedičev o obsegu zapuščine - sporna dejstva o obsegu zapuščine - vsebina spora - nujni dedič - dopolnitev nujnega deleža - prikrajšanje nujnega deleža - pravna narava pogodbe - izročilna pogodba - elementi pogodbe - pogodba o dosmrtnem preživljanju - darilo - odplačnost pogodbe - napotitev na pravdo - manj verjetna pravica dediča - tehtanje pravic - odsotnost odločilnih razlogov - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 13.3.2019
VSC Sklep Cpg 35/2019 dokazni predlog - zavrnitev dokaza - obrazloženost - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - načelo kontradiktornosti - pravica do izjave Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.3.2019
VSL Sklep IV Cp 383/2019 razveza zakonske zveze - narok v odsotnosti stranke - vabilo na narok - pravica do izjave stranke - plačilo preživnine - predlog za izdajo začasne odredbe - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 6.3.2019
VSL Sklep II Cp 1953/2018 pravica do vrnitve sodne takse - predlog za vračilo sodne takse - vrednost spornega predmeta - maksimalna taksa - nastanek taksne obveznosti - izdaja plačilnega naloga za plačilo sodne takse - odločba o odmeri sodne takse - učinek pravnomočnosti - način izvršitve ustavne odločbe - dodatni pogoj - pravica stranke do enakega obravnavanja pred sodiščem - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE - USTAVNO PRAVO 25.2.2019
VSL Sklep I Cp 29/2019 trditvena podlaga tožbe - plačilo komunalnih storitev - materialno procesno vodstvo - pravica do izjave - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogi v sporih majhne vrednosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.2.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 26 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

AB C ČD E FG HI J K L M N O P RS Š T U V Z Ž

Datum seje

2019(37) 2018(90) 2017(93) 2016(110)
2015(163) 2014(64) 2013(15) 2012(3)
2011(9) 2010(9) 2009(15) 2007(4)
2006(2) 2005(5) 2004(1) 2003(4)
2002(1) 2001(5) 2000(3) 1999(4)
1998(1)

Oddelki

Civilni oddelek(453) Gospodarski oddelek(138) Izvršilni oddelek(38) Oddelek za individualne in kolektivne de...(9)

Vpisniki

CDn(1) Cp(451) Cpg(117) Cst(21)
Ip(39) Pdp(9)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsiabsolutna bistvena kršitev določb pravdn...(638)