FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > dokazovanje
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 23
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 555)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sodba I Cpg 461/2018 garancija za napake stvari - neustrezne pnevmatike - dokazovanje - dokaz z izvedencem - izvedensko mnenje, pridobljeno pred pravdo - dokazna vrednost izvedenskega mnenja, pridobljenega pred pravdo - pravočasno uveljavljanje kršitev postopka - trditveno in dokazno breme glede napake Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 15.5.2019
VSM Sodba PRp 47/2019 storilec prekrška - dokazovanje - dolžnost predlaganja razbremenilnih dokazov - načelo materialne resnice Oddelek za prekrške PREKRŠKI - PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO 3.4.2019
VSL Sodba I Cp 2318/2018 tožba na izpraznitev nepremičnine - izpraznitev in izročitev nepremičnin - pravni naslov za bivanje v stanovanju - upravičenje do posesti - najemna pogodba - kupoprodajna pogodba - dokazovanje Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO 4.3.2019
VSM Sodba II Kp 26431/2014 dokazovanje - dokazna ocena izpovedbe strank in priče Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 20.2.2019
VSL Sodba I Cpg 198/2018 gradbena pogodba - dokazilo o zanesljivosti objekta - pisna oblika - obličnost - dokazovanje - dogovor o sočasni izpolnitvi - trditveno in dokazno breme - materialno procesno vodstvo - ustni dogovor - neizvedba dokaza Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 6.2.2019
VSL Sodba I Cp 1367/2018 skupno premoženje zakoncev - posebno premoženje zakonca - avto - ekonomska skupnost - dokazovanje Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 19.12.2018
VSL Sodba in sklep I Cpg 1055/2017 najemna pogodba - odpoved najemne pogodbe - odpoved pogodbe brez odpovednega roka - odstop od pogodbe brez utemeljenega razloga - službene obleke - škoda na zdravju - vzročna zveza - dokazovanje - primeren dokaz - zmotna uporaba materialnega prava Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 18.12.2018
VSL Sodba I Cp 632/2018 posojilna pogodba - poroštvena pogodba - dokaz o obstoju pogodbe - dogovor o skupnih vlaganjih - dokazovanje - dokazna ocena verodostojnosti prič - dokazna ocena sodišča - zakonita subrogacija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 21.11.2018
VSL Sodba II Cp 1559/2018 posojilna pogodba - dejansko stanje - dokazovanje - dokazna ocena - formalna dokazna pravila - zapadlost - zapadlost terjatve - zamuda - zakonske zamudne obresti - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 7.11.2018
VSL Sodba II Cp 1452/2018 spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogi v postopku v sporu majhne vrednosti - razpravno načelo - dokazovanje - pogodba o upravljanju - neobstoj pogodbe - obogatitev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 5.11.2018
VSL Sodba I Cpg 806/2017 prodajna pogodba - plačilo kupnine - sklenitev pogodbe - ustna pogodba - trditveno in dokazno breme - soglasje volj - izjava volje - molk - enakovrednost dokaznih sredstev - dokazna ocena - dokazovanje - iop obrazec - račun kot knjigovodska listina Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 10.10.2018
VSL Sodba II Cp 697/2018 izvedba naroka v sporu majhne vrednosti - upravnik - večstanovanjska stavba - dokazovanje - pogodba o upravljanju - verzijski zahtevek - zastaranje - pretrganje zastaranja - vložitev predloga za izvršbo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 20.9.2018
VSL Sodba I Cp 1248/2018 vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja - ugotovitev neveljavnosti vknjižbe lastninske pravice - ničnost vpisa - kupoprodajna pogodba - dokazovanje - zavrnitev dokaznih predlogov - obrazložitev zavrnitve dokaznih predlogov - zaslišanje - soočenje prič s stranko - dokazno sredstvo - dokazni predlog - sklep procesnega vodstva - ponovljeni postopek pred sodiščem - prekluzija - trditvena in dokazna podlaga - dobra vera - načelo zaupanja v podatke zemljiške knjige - sodna poravnava - dvojna prodaja stanovanja - dobroverni pridobitelj - izbrisna tožba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO 29.8.2018
VSL Sklep I Cp 300/2018 pogodba o ustanovitvi služnosti stanovanja - izbrisna tožba - poslovno nesposobna oseba - nerazsodnost - alkoholizem - ničnost pogodbe - dokazovanje - dokaz z izvedencem - pomanjkljivo izvedensko mnenje - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 6.6.2018
VSL Sodba I Cp 2301/2017 skupno premoženje zakoncev - določitev deležev na skupnem premoženju - sredstva, pridobljena z delom - dokazovanje - dejansko stanje - delnice kot skupno premoženje Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 25.4.2018
VSL Sodba II Cp 138/2018 pogodba o finančnem leasingu - odstop od pogodbe o leasingu - plačilo obrokov leasinga - vrednost vozila - dokazovanje - izvedenec Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 18.4.2018
VSL Sklep I Cp 2395/2017 posojilna pogodba - ničnost pogodbe - osebni stečaj pravdne stranke - omejitev poslovne sposobnosti stečajnega dolžnika - položaj in pristojnosti upravitelja - vročanje sodnih pisanj - vročanje stranki, ki ima pooblaščenca - pooblastilo za zastopanje - podelitev pooblastila odvetniku za zastopanje - pooblastilo stečajnega upravitelja - vročilnica kot javna listina - domneva o resničnosti vsebine javne listine - izpodbijanje domneve o resničnosti vsebine javne listine - dokazovanje - dokaz z zaslišanjem strank - izostanek stranke z naroka - pravica do izjave - načelo kontradiktornosti postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 12.4.2018
VSL Sklep II Cp 2846/2017 dokazovanje - zaslišanje strank - zaslišanje obeh pravdnih strank - udeležba stranke na naroku - odsotnost tožene stranke z naroka - zaslišanje le ene stranke - (ne)izvedba dokaza z zaslišanjem - dokazna ocena - uporaba prisilnih ukrepov zoper stranko Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 21.3.2018
VSL Sodba I Cp 2552/2017 posojilna pogodba - nesporna dejstva - nezanikana dejstva - priznana dejstva - dokazovanje - pripoznava dolga - ugovor zastaranja - zastaralni rok pri pretrganju - čas, ki je potreben za zastaranje - stranske terjatve Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 14.3.2018
VSL Sodba I Cp 1901/2017 ugotovitev obstoja lastninske pravice - priposestovanje - gradnja na tujem svetu - originarna pridobitev lastninske pravice - dogovor o gradnji - dokazno breme - dokazovanje Civilni oddelek STVARNO PRAVO 21.2.2018
VSL Sklep I Cp 2521/2017 povrnitev stroškov pravdnega postopka - rok za priglasitev stroškov postopka - zapisnik kot javna listina - stroški strank - potni stroški - dokazovanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.2.2018
VSL Sodba II Cp 2939/2017 hramba - zloraba bančne kartice - odškodninska odgovornost bolnice - pogodbena odškodninska odgovornost - dokazovanje - skrbnost ravnanja - soprispevek oškodovanca Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 7.2.2018
VSL Sodba I Cpg 687/2017 izpodbojna tožba - izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika - objektivni pogoj izpodbojnosti - trditveno in dokazno breme - domneva - dokazovanje - sočasna izpolnitev Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 9.1.2018
VSL Sodba I Cp 2201/2017 plačilo uporabnine - varstvo solastninske pravice - dogovor o uporabi nepremičnine - skrb za varstvo in vzgojo - protipravno vznemirjanje - dokazovanje - dejanje ni dokazano - privolitev v prikrajšanje Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 13.12.2017
VSL Sodba I Cp 1563/2017 dobava električne energije - obračun dajatev - neprerekana dejstva - domneva priznanja nezanikanih dejstev - dokazovanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.11.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 23 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI J K LM N O P R S ŠTU V Z Ž

Datum seje

2019(5) 2018(18) 2017(31) 2016(67)
2015(100) 2014(41) 2013(19) 2012(55)
2011(64) 2010(37) 2009(45) 2008(6)
2007(1) 2006(5) 2005(8) 2004(1)
2003(9) 2002(17) 2001(5) 2000(4)
1999(7) 1998(1) 1995(1) 1994(2)
1993(6)

Oddelki

Civilni oddelek(290) Gospodarski oddelek(78) Izvršilni oddelek(1) Kazenski oddelek(3) Oddelek za individualne in kolektivne de...(115) Oddelek za prekrške(2) Oddelek za socialne spore(66)

Vpisniki

Cp(291) Cpg(77) Ip(1) Kp(3)
Pdp(115) PRp(2) Psp(66)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsidokazovanje(555)