FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > predhodno vprašanje
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 23
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 553)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sklep I Cp 1239/2019 negatorna tožba - aktivna legitimacija - lastninska pravica na nepremičnini - funkcionalno zemljišče k stavbi - postopek za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi - predhodno vprašanje - prekinitev postopka zaradi reševanja predhodnega vprašanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 7.8.2019
VSL Sklep II Cp 897/2019 plačilo uporabnine - predlog za prekinitev postopka - zavrnitev predloga - predhodno vprašanje - predmet presoje - ugotovitev lastninske pravice - pripadajoče zemljišče k stavbi - razveljavitev odločbe - obseg odločanja v nepravdnem postopku - tehtanje pravic Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.7.2019
VSL Sklep I Cp 674/2019 prekinitev pravdnega postopka - predhodno vprašanje - zakupno razmerje - zakupna pogodba - prenehanje zakupne pogodbe - trajno dolžniško razmerje - odpoved trajnega dolžniškega razmerja - odpoved zakupne pogodbe - nezakonita odpoved - nezakonitost odpovedi Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 14.6.2019
VSL Sklep I Cp 509/2019 tožba za vrnitev darila v zapuščino - predhodno vprašanje - obseg zapuščine - obračunska vrednost zapuščine - razpoložljivi del zapuščine - ničnost darilne pogodbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 12.6.2019
VSL Sklep I Cpg 374/2019 ustanovitev stavbne pravice - nadomestilo za stavbno pravico - učinki razvezane pogodbe - prekinitev in mirovanje postopka - predhodno vprašanje Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 12.6.2019
VSL Sklep Cst 228/2019 postopek osebnega stečaja - predlog upnika za začetek postopka osebnega stečaja - predhodni stečajni postopek - prekinitev postopka - predhodno vprašanje - obstoj upnikove terjatve - izvedba obširnejšega dokaznega postopka - načelo smotrnosti - domneva trajnejše nelikvidnosti - domneva dolgoročne plačilne nesposobnosti - nedopustne pritožbene novote Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 5.6.2019
VSL Sklep I Cp 442/2019 prekinitev pravdnega postopka - predhodno vprašanje - izročitev nepremičnine v posest - rei vindicatio - domneva o lastniku nepremičnine - izpodbojna zakonska domneva Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 29.5.2019
VSL Sklep Cst 217/2019 predhodni postopek zaradi insolventnosti - postopek osebnega stečaja - predlog za začetek postopka osebnega stečaja - ugovor zoper predlog za začetek postopka osebnega stečaja - aktivna legitimacija upnika za vložitev predloga za začetek stečajnega postopka - verjetnost obstoja terjatve - nepravnomočna sodba - dokazovanje insolventnosti - domneva insolventnosti - predhodno vprašanje - prekinitev postopka - smiselna uporaba določb ZPP Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 29.5.2019
VSL Sklep II Cp 2324/2018 prekinitev pravdnega postopka - predhodno vprašanje - obstoječe pravno razmerje - izkazana javna korist Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 15.5.2019
VSL Sklep II Cp 2169/2018 prekinitev pravdnega postopka - predhodno vprašanje - izpraznitev stanovanja - izpraznitev in izročitev stanovanjskih prostorov - skupna lastnina stanovanja - nedeljive obveznosti - več upnikov - izključna posest Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 15.5.2019
VDSS Sklep Pdp 317/2019 nadaljevanje prekinjenega postopka - predhodno vprašanje - odškodninska odgovornost delodajalca - zavarovalnica in delodajalec - pravnomočna sodba - odgovornost za škodo - identično dejansko stanje - prekinitev in nadaljevanje postopka Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO 9.5.2019
VSL Sklep II Cp 611/2019 zavarovanje z začasno odredbo - namen začasne odredbe - prekinitev pravdnega postopka - predhodno vprašanje - skupno premoženje zakoncev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 24.4.2019
VSL Sklep Cst 163/2019 postopek osebnega stečaja nad dolžnikom - ugovor proti odpustu obveznosti - predlog za prekinitev postopka - predhodno vprašanje - obstoj terjatve Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 23.4.2019
VSL Sklep I Cpg 182/2019 predlog za izdajo začasne odredbe - prepoved obremenitve in odtujitve nepremičnine - pogoji za izdajo začasne odredbe - verjetnost obstoja terjatve - sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnino - predkupna pravica solastnika - solastnina - dejanska etažna lastnina - nastanek etažne lastnine - predkupna pravica etažnega lastnika - predhodno vprašanje Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 17.4.2019
VDSS Sklep Psp 80/2019 institucionalno varstvo - predhodno vprašanje Oddelek za socialne spore CIVILNO PROCESNO PRAVO - SOCIALNO VARSTVO 10.4.2019
VSL Sodba in sklep I Cp 660/2019 odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove - ipso iure dedovanje - smrt stranke med postopkom - sposobnost biti stranka - predhodno vprašanje - vmesni ugotovitveni zahtevek - pravni interes - izterljivost terjatve - zastaranje - litispendenca Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 10.4.2019
VSL Sklep I Cp 649/2019 prekinitev postopka - prekinitev zapuščinskega postopka - predhodno vprašanje - dedičevi dediči Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 10.4.2019
VSC Sodba Cpg 4/2019 predhodno vprašanje - res iudicata - nasprotna tožba - pravni posel - pacta sunt servanda - meje pravnomočnosti Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 3.4.2019
VSL Sklep I Cp 376/2019 predhodno vprašanje - ničnost kreditne pogodbe - spor z mednarodnim elementom - uveljavljanje zahtevka v tujini - prekinitev postopka - Uredba 1215/2012 (Bruselj I bis) - uporaba pravil zpp - odločitev sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.4.2019
VSL Sklep II Cp 157/2019 razveza zakonske zveze - določitev najemnika stanovanja po razvezi zakonske zveze - neprofitno najemno stanovanje - prepoved diskriminacije - pravica do socialne varnosti - državljanstvo Republike Slovenije - predhodno vprašanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 3.4.2019
VSL Sklep I Cpg 98/2019 prekinitev postopka - predhodno vprašanje - veljavnost pogodbe - nadaljevanje postopka - izredno pravno sredstvo - pravica do sojenja v razumnem roku brez nepotrebnega odlašanja - odreditev prekinitve postopka - pravnomočno rešeno predhodno vprašanje Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.3.2019
VSL Sklep I Cp 226/2019 prekinitev zapuščinskega postopka - prekinitev postopka - razlogi za prekinitev zapuščinskega postopka - predhodno vprašanje - vložitev ustavne pritožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 27.3.2019
VSL Sklep I Cp 276/2019 prekinitev zapuščinskega postopka - pogoji za prekinitev postopka - predhodno vprašanje - prekinitev zapuščinskega postopka in napotitev na pravdo - dedič - določitev kroga dedičev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 20.3.2019
VSC Sklep I Cp 19/2019 predhodno vprašanje - prekinitev postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.3.2019
VSL Sklep IV Cp 436/2019 začasna odredba o varstvu in vzgoji otroka - zahteva za vrnitev otroka v matično državo - Haaška konvencija - Bruseljska uredba - otrokovo običajno prebivališče - ovire za vrnitev - predhodno vprašanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 14.3.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 23 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C ČD EFG HI J K L M N O P RS ŠTU V Z Ž

Datum seje

2019(39) 2018(63) 2017(57) 2016(71)
2015(46) 2014(45) 2013(33) 2012(25)
2011(34) 2010(29) 2009(26) 2008(8)
2007(8) 2006(10) 2005(10) 2004(4)
2003(5) 2002(5) 2001(7) 2000(11)
1999(8) 1998(1) 1997(3) 1996(1)
1995(1) 1994(2) 1993(1)

Oddelki

Civilni oddelek(362) Gospodarski oddelek(126) Izvršilni oddelek(4) Kazenski oddelek(4) Oddelek za individualne in kolektivne de...(45) Oddelek za socialne spore(12)

Vpisniki

Cp(363) Cpg(117) Cst(8) Ip(4)
Kp(4) Pdp(45) Psp(12)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsipredhodno vprašanje(553)