FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > stroški postopka
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 57
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1402)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sklep II Cpg 456/2019 stroški postopka - stroški prevoda - višina stroškov - dejanski stroški - pravilnik o sodnih tolmačih - uporaba pravilnika - sodni tolmač Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 25.7.2019
VSL Sklep II Cp 1148/2019 sodna taksa - stroški postopka - oprostitev plačila sodne takse - plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog - plačilo sodne takse oproščene nasprotne stranke - dolžnost plačila sodne takse kot stroškov postopka nasprotne stranke - dolžnost plačila sodne takse na podlagi načela uspeha Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 27.6.2019
VSL Sodba I Cp 528/2019 vmesna sodba - temelj odškodninske odgovornosti - škoda - res iudicata - sprememba tožbe - zvišanje tožbenega zahtevka - ugovor zastaranja - trditvena podlaga - trditveno in dokazno breme - nedovoljene pritožbene novote - nova dejstva in novi dokazi - priznana dejstva - obrazloženo prerekanje navedb nasprotne stranke - stroški postopka - vrednost spornega predmeta - delni umik tožbe - uspeh pravdnih strank Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 19.6.2019
VSL Sklep I Cp 793/2019 stroški postopka - dokazovanje z izvedencem - nagrada in stroški izvedenca za opravljeno izvedensko delo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 5.6.2019
VSL Sodba II Cp 299/2019 pogodba o štipendiranju - pogodba o sofinanciranju izobraževanj - zahteva za vračilo sredstev - vrnitev štipendije - zaposlitev štipendista - obveznosti pogodbenih strank - izpolnitev pogodbene obveznosti - pravočasna izpolnitev pogodbe - pravočasna izpolnitev kot bistvena sestavina pogodbe - fiksen rok - rok kot bistvena sestavina pogodbe - prekoračitev roka - prenehanje pogodbe - učinki razvezane pogodbe - odstop od pogodbe - razlaga pogodbe - zamuda z izpolnitvijo - kršitev pogodbe - namen pogodbe - stroški postopka - urnina Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODVETNIŠTVO - POGODBENO PRAVO 29.5.2019
VSL Sklep I Cp 693/2019 odločitev o pravdnih stroških - stroški postopka - potrebni stroški - predlog za prekinitev postopka - utemeljenost predloga - premoženje nezakonitega izvora - protiustavnost zakona - odločba ustavnega sodišča o razveljavitvi zakonske določbe - razveljavitev neustavne zakonske določbe - odvetniški stroški - obrazložena vloga - razdružitev postopka - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.5.2019
VSL Sklep I Cpg 220/2019 stroški postopka - umik tožbe - izpolnitev zahtevka - prekinitev postopka - stečaj tožene stranke - vročanje stečajnemu upravitelju - prevzem pravde po stečajnem upravitelju Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 29.5.2019
VSL Sklep IV Cp 986/2019 sprememba stikov - nepravdni postopek - stroški postopka - skupni stroški postopka - interes udeležencev Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 23.5.2019
VSL Sklep IV Cp 864/2019 nasilje v družini - psihično nasilje - žrtev nasilja v družini - verbalni konflikt - zahtevek na izselitev - dokazna ocena verodostojnosti prič - zmotna uporaba materialnega prava - določitev ukrepov prepovedi nasilnih dejanj - nesorazmernost ukrepa - stroški postopka - odločanje o stroških po prostem preudarku Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 13.5.2019
VSL Sklep I Cpg 290/2019 stroški postopka - pritožba zoper odločitev o stroških - sodna odpoved najemne pogodbe o najemu poslovnih prostorov - smiselna uporaba določb ZPP - kriterij uspeha Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.5.2019
VSL Sodba II Cp 267/2019 odškodnina - premoženjska škoda - nepremoženjska škoda - višina denarne odškodnine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - stroški zastopanja - že plačana odškodnina - zakonske zamudne obresti od dosojene odškodnine - stroški postopka - delni umik tožbe - vrednost spora Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 8.5.2019
VSL Sodba II Cp 151/2019 izpodbijanje sklepov skupščine - sklepčnost skupščine - notarska listina - statut - statut društva - javna listina - dokazna ocena - načelo proste dokazne ocene - veljavna odvetniška tarifa - stroški postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŠTVA 8.5.2019
VSL Sklep II Cp 525/2019 plačilo sodne takse - plačilo sodne takse v denacionalizacijskem postopku - stroški postopka Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - SODNE TAKSE 17.4.2019
VSL Sklep I Cp 18/2019 pravni interes za pritožbo - nedovoljena pritožba - zavrženje pritožbe - stroški postopka - deljiva obveznost - odvetniške storitve - zastopanje več strank - določitev vrednosti predmeta odvetniške storitve - sosporništvo - dejanska in pravna podlaga - tožbeni temelj Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODVETNIŠTVO 10.4.2019
VSL Sklep II Cp 2558/2018 vrnitev zaplenjenega premoženja - sprememba predloga v nepravdnem postopku - predujem za izvedbo dokaza z izvedencem - plačilo predujma za izvedbo dokaza - stroški postopka - stroški nepravdnega postopka - potrebni stroški - odvetniška tarifa Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - NEPRAVDNO PRAVO - ODVETNIŠTVO 27.3.2019
VSL Sklep IV Cp 516/2019 ureditev stikov med starši in otrokom - stroški postopka - umik predloga - soglasje k umiku - sodna poravnava Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 27.3.2019
VSL Sodba I Cp 2244/2018 priposestvovanje - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - pogoji za priposestvovanje lastninske pravice na nepremičnini - izredno priposestvovanje - dobroverna posest - zakonita in dobroverna posest - priposestvovalna doba - opravičljiva zmota priposestvovalca - pravni naslov za pridobitev lastninske pravice - dokazno breme - dobra vera - javno dobro - pravočasno uveljavljanje procesnih kršitev - izvedba dokaza z ogledom - pisna izjava priče - raziskovalna dolžnost - zemljiškoknjižno stanje - zaupanje v zemljiško knjigo - pravica do izbire odvetnika - prosta izbira odvetnika - izbira odvetnika izven kraja sedeža sodišča - zloraba pravice - stroški postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODVETNIŠTVO - STVARNO PRAVO 27.3.2019
VSL Sodba II Cp 2192/2018 krivdna odškodninska odgovornost - opustitev dolžnega ravnanja - spolzka tla - padec - huda telesna poškodba - poškodbe glave in možganov - odmera odškodnine - odškodnina za nepremoženjsko škodo - odškodnina za telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem - odškodnina za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti - odškodnina za strah - pravična odškodnina - primerljiva odškodnina - stroški postopka Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 27.3.2019
VSL Sodba I Cpg 287/2017 odškodnina - odgovornost za izdelek - škoda zaradi zaupanja - pravo, ki ga je treba uporabiti - odgovornost proizvajalca - napaka stvari - rok za uveljavljanje zahtevka - prekluzivni rok - stroški postopka - potrebni stroški - materialni stroški - potni stroški pooblaščenca stranke - pooblaščenec, ki ni odvetnik Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODVETNIŠTVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE - VARSTVO POTROŠNIKOV 19.3.2019
VSL Sklep I Cpg 166/2019 stroški postopka - sodna poravnava - vsaka stranka krije svoje stroške - res iudicata - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.3.2019
VSL Sklep I Cpg 539/2018 stroški postopka - sosporniki na aktivni ali pasivni strani - zastopanje več strank - povišanje nagrade za zastopanje več strank - tožene stranke kot enotni sosporniki - deljiva obveznost Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODVETNIŠTVO 14.3.2019
VSL Sodba II Cp 1790/2018 odškodninska odgovornost - protipravnost - odškodnina - nepremoženjska škoda - človekove pravice - osebnostne pravice - pravica do zasebnosti - pravica do nedotakljivosti v zasebnem življenju - pravica do osebnega življenja - pravica do časti in dobrega imena - zahteva za prenehanje s kršitvami osebnostnih pravic - poseg v osebnostne pravice posameznika - poseg v pravico do zasebnosti - razžalitev dobrega imena in časti - pravica do svobode izražanja - svoboda govora - kolizija ustavnih pravic - merila za razreševanje kolizije med temeljnimi človekovimi pravicami - javna izjava - izjava politika - novinar - prepovedni zahtevek - javna oseba - relativno javna oseba - sodni penali - novinarsko poročanje - interes javnosti - vrednostna sodba - izjava novinarja - komentar načina dela novinarja - duševne bolečine - pravica dostopa do sodišča - stroški postopka - končni uspeh Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - USTAVNO PRAVO 13.3.2019
VSL Sodba in sklep II Cp 1923/2018 ničnost pogodbe - nagib za sklenitev pogodbe - paulijanska tožba (actio pauliana) - izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - podlaga obveznosti - narava pogodbe - darilna pogodba - izročilna pogodba - dopustna podlaga (causa) - neodplačna pogodba - načelo enake vrednosti vzajemnih dajatev - navideznost pogodbe - ekvivalenca dajatev - stroški postopka - potrebni stroški - stroški prevoza odvetnika - delovno območje sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 6.3.2019
VSL Sodba in sklep II Cp 2098/2018 prodajna pogodba - odškodnina - nevložitev tožbe - odškodninska odgovornost odvetnika - odgovornost za stvarne napake nepremičnine - odgovornost prodajalca za stvarne napake - skrite napake - napake v solidnosti gradbe - obvestilo o napaki - notifikacija napak - jamčevalni zahtevek - grajanje napak - jamčevalni rok - stroški postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 27.2.2019
VSL Sodba I Cp 2201/2018 premoženjska razmerja med partnerjema po razpadu izvenzakonske skupnosti - izvenzakonska (zunajzakonska) skupnost - skupno premoženje - delitev skupnega premoženja - obseg skupnega premoženja - višina deležev na skupnem premoženju - vlaganja v posebno premoženje zunajzakonskega partnerja - skupna vlaganja - obseg vlaganj - povečanje vrednosti nepremičnine - civilna delitev skupnega premoženja v pravdi - zakonska domneva o enakih deležih na skupnem premoženju - začasna odredba za zavarovanje denarne terjatve - odtujitev stvari med pravdo - trditveno in dokazno breme - nedovoljeno razpolaganje enega od zakoncev s skupnim premoženjem - stroški postopka - delni uspeh v pravdi - pravni temelj zahtevka - višina zahtevka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 27.2.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 57 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

AB C ČD EFG HI J K L M N O P R S ŠTU V Z Ž

Datum seje

2019(35) 2018(63) 2017(141) 2016(163)
2015(163) 2014(83) 2013(86) 2012(149)
2011(147) 2010(61) 2009(69) 2008(15)
2007(39) 2006(36) 2005(37) 2004(19)
2003(18) 2002(14) 2001(16) 2000(24)
1999(11) 1998(2) 1997(3) 1996(6)
1995(2)

Oddelki

Civilni oddelek(753) Gospodarski oddelek(238) Izvršilni oddelek(24) Kazenski oddelek(9) Oddelek za individualne in kolektivne de...(279) Oddelek za prekrške(14) Oddelek za socialne spore(85)

Vpisniki

CDn(4) Cp(740) Cpg(234) Cst(5)
Ip(32) Kp(9) Pdp(279) PRp(14)
Psp(85)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsistroški postopka(1402)