FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > zavrženje tožbe
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 43
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1072)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sklep I Cp 713/2019 nepopolna vloga - nepopolna tožba - poziv na dopolnitev tožbe - sestavine tožbe - manjkajoča trditvena podlaga - vsebina sodnega varstva - tožbeni zahtevek - določen tožbeni zahtevek - zavrženje tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.7.2019
VSL Sklep IV Cp 1317/2019 razmerja med starši in otroki - spor iz razmerij med starši in otroki - sodna poravnava - varstvo in vzgoja otroka - dodelitev otrok v varstvo in vzgojo - stiki - skupno skrbništvo - dogovor - sporazum - pravnomočno razsojena stvar - res iudicata - res transacta - možnost obravnavanja pred sodiščem - pravica do izjave - razmerje z mednarodnim elementom - uporaba prava - nova odločba o varstvu in vzgoji otroka - spremenjene razmere - otrokova korist - tožbeni zahtevek - zavrženje tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 17.7.2019
VSL Sklep II Cp 1311/2019 vrednost spornega predmeta - podlaga za odmero takse - taksna obveznost - nastanek taksne obveznosti - zavrženje tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 10.7.2019
VSL Sklep II Cp 2409/2018 rok za vložitev tožbe na nedopustnost izvršbe - prekluzivni rok za vložitev tožbe - zavrženje tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 10.7.2019
VSL Sklep II Cp 782/2019 obvezne sestavine tožbe - nepopolna tožba - navedba vrednosti spornega predmeta - nedenarni tožbeni zahtevek - zavrženje tožbe - delno zavrženje tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.6.2019
VSL Sklep I Cpg 647/2018 že pravnomočno razsojena stvar - res iudicata - zavrženje tožbe - izvensodna poravnava po zaključku glavne obravnave na prvi stopnji - neposredno izvršljiv notarski zapis - nepravnomočna sodba - pritožba zoper sodbo - obstoj izvršilnega naslova - odpoved zahtevku Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 12.6.2019
VSL Sklep I Cpg 267/2019 zavrženje tožbe - prenehanje družbe po skrajšanem postopku - izbris družbe iz sodnega registra po skrajšanem postopku - sposobnost biti stranka v postopku - prekinitev pravdnega postopka - družbeniki kot pravni nasledniki družbe - prevzem neporavnanih obveznosti družbe Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2019
VSM Sklep I Cp 442/2019 zavrženje tožbe - predlog za obnovo postopka - vročitev sklepa o dedovanju - uveljavljanje dedne pravice v pravdi - pravica do pravnega sredstva - nov narok pred drugim sodnikom Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 21.5.2019
VDSS Sklep Pdp 331/2019 zavrženje tožbe - nepopolna tožba Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO 16.5.2019
VSL Sklep I Cp 138/2019 tožba za ugotovitev nedopustnosti izvršbe - prekluzivni rok za vložitev tožbe - pričetek teka roka - pravnomočnost sklepa - zavrženje tožbe - procesne pravice - procesne kršitve - protipravno ravnanje izvršilnega sodišča - vročanje stranki Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 15.5.2019
VDSS Sklep Pdp 59/2019 zavrženje tožbe - disciplinska odgovornost - sodno varstvo - pravni interes Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO 9.5.2019
VSL Sklep II Cp 2465/2018 nepopolna tožba - poziv na dopolnitev tožbe - pravne posledice nedopolnitve - zavrženje tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.5.2019
VDSS Sklep Psp 117/2019 odločitev o pravdnih stroških - načelo uspeha - zavrženje tožbe Oddelek za socialne spore CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.4.2019
VDSS Sodba in sklep Psp 107/2019 začasna nezmožnost za delo - bolniški stalež - nedopustna tožba - zavrženje tožbe Oddelek za socialne spore CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 18.4.2019
VSL Sklep II Cp 323/2019 zavrženje tožbe - pristojnost delovnega in socialnega sodišča - nepopolna tožba - vsebina tožbe - obvezne sestavine tožbe - določenost tožbenega zahtevka - izvršljivost tožbenega zahtevka - poziv na odpravo pomanjkljivosti tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.4.2019
VSL Sklep II Cp 359/2019 zavrženje tožbe - zavrženje nedopolnjene tožbe - dopolnitev pritožbe - nepravočasna dopolnitev pritožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.4.2019
VSL Sklep I Cp 332/2019 zavrženje tožbe - dopolnitev ali poprava tožbe - poziv na dopolnitev tožbe - popolnost tožbe - prepozna dopolnitev tožbe - rok za popravo tožbe - prekluzivni rok - vsebina tožbe - identifikacijski podatek Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.4.2019
VDSS Sklep Pdp 953/2018 neizbran kandidat - postopek izbire - diskriminacija - zavrženje tožbe - sodno varstvo Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore DELOVNO PRAVO - JAVNI USLUŽBENCI 4.4.2019
VDSS Sklep Pdp 210/2019 zavrženje tožbe - sodno varstvo - prekluzivni rok - transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas - javni uslužbenec Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO - JAVNI USLUŽBENCI 28.3.2019
VDSS Sklep Pdp 916/2018 napredovanje v višji plačni razred - plačilo razlike plače - zavrženje tožbe Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore DELOVNO PRAVO - JAVNI USLUŽBENCI 27.3.2019
VSL Sklep II Cp 40/2019 zavrženje tožbe - poziv na dopolnitev tožbe - prepozna dopolnitev tožbe - poprava tožbe - vročilnica - javna listina Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 21.3.2019
VSL Sklep II Cp 171/2019 zavrženje tožbe - pooblastilo odvetniku za vložitev tožbe - predložitev pooblastila Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 15.3.2019
VDSS Sklep Psp 60/2019 nadomestilo zaradi manjše plače na drugem delovnem mestu - zavrženje tožbe Oddelek za socialne spore POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 7.3.2019
VSL Sodba in sklep II Cp 1927/2018 izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - pogoji za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - odplačen pravni posel - neodplačen pravni posel - rok za vložitev tožbe - prekluzivni rok za vložitev tožbe - darilna pogodba - pogodba o preužitku - pravna narava pogodbe - aleatorna pogodba - pogodba v obliki notarskega zapisa - namen obličnosti - obstoj terjatve - prenehanje terjatve - zemljiški dolg - pravni interes za tožbo - zavrženje tožbe - postopek zavarovanja - ustavitev postopka zavarovanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV - ZEMLJIŠKA KNJIGA 27.2.2019
VSL Sklep I Cp 85/2019 omejitev poslovne sposobnosti stečajnega dolžnika - pravdna sposobnost - stečajni upravitelj kot zakoniti zastopnik - stečajna masa - vpliv na obseg stečajne mase - odobritev procesnih dejanj - zavrženje tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 21.2.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 43 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A BC ČD EFG HI J K L M N O P RS Š TU VZ Ž

Datum seje

2019(38) 2018(86) 2017(95) 2016(107)
2015(172) 2014(133) 2013(102) 2012(82)
2011(53) 2010(43) 2009(45) 2008(13)
2007(7) 2006(16) 2005(15) 2004(9)
2003(12) 2002(10) 2001(7) 2000(12)
1999(9) 1997(1) 1996(3) 1994(2)

Oddelki

Civilni oddelek(332) Gospodarski oddelek(141) Oddelek za individualne in kolektivne de...(350) Oddelek za socialne spore(249)

Vpisniki

Cp(332) Cpg(141) Pdp(349) Psp(250)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsizavrženje tožbe(1072)