FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > vzročna zveza
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 28
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 684)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sodba I Cp 2582/2018 odškodninska odgovornost poslovodje družbe - odškodninska odgovornost članov poslovodstva - škoda - vzročna zveza - insolventnost - skrbnost ravnanja - profesionalna skrbnost - ukrepi finančnega prestrukturiranja - stečajni postopek - trditveno in dokazno breme - zakonske zamudne obresti - subjektivne meje pravnomočnosti - pravnomočno ugotovljena terjatev Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 19.6.2019
VSC Sodba Cpg 45/2019 odškodnina - delovna nesreča - vzročna zveza - zahteva po postavitvi novega izvedenca - padec z lestve Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 15.5.2019
VSL Sodba II Cp 172/2019 odškodninska odgovornost odvetnika - odvetniška napaka - prenehanje mandatne pogodbe - odstop od mandatne pogodbe - pooblastilo - preklic pooblastila - zahteva pisnosti - vzročna zveza Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 15.5.2019
VSL Sodba II Cp 2115/2018 vmesna sodba - objektivna odškodninska odgovornost - odgovornost države - nevarna stvar - strelno orožje - okvara sluha zaradi uporabe strelnega orožja - služenje vojaškega roka - zaščitni čepki - prekomeren hrup - krivdna odškodninska odgovornost - soprispevek oškodovanca - sokrivda - vzročna zveza - ravnanje oškodovanca - posledica - duševna bolezen - shizofrenija - teorija o adekvatni vzročnosti - vzročnost za obseg škode Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 8.5.2019
VSC Sodba Cpg 59/2019 vmesna sodba - odškodninska terjatev - izgubljeni dobiček - vzročna zveza - prometna nesreča - zavarovanje avtomobilske odgovornosti Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 8.5.2019
VSC Sodba Cp 74/2019 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zaplet - vzročna zveza - pojasnilna dolžnost - pojasnilna dolžnost zdravnika Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDICINSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 17.4.2019
VSL Sodba II Cp 260/2019 odškodninska odgovornost odvetnika - mandatno razmerje med stranko in odvetnikom - pravno svetovanje - pooblastilno razmerje - protipravnost ravnanja - prenehanje mandatnega razmerja - trajanje mandata - odpoved pooblastila - vzročna zveza - kršitev mandatne pogodbe - zastaranje odškodninske terjatve iz kršitve mandatne pogodbe Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODVETNIŠTVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 27.3.2019
VSL Sodba II Cp 2256/2018 skrbnost dobrega strokovnjaka - deljena odgovornost - zavrnitev izvedbe dokaza - popolnost izvedenskega mnenja - imenovanje drugega izvedenca - vzročna zveza - neobstoj vzročne zveze Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 20.3.2019
VSM Sodba II Kp 19488/2016 kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu - vožnja pod vplivom alkohola - prometna nezgoda - smrt oškodovanca - vzročna zveza - kazenska sankcija - stranska kazen prepovedi vožnje motornega vozila - soprispevek oškodovanca k nastanku škode - zmotno sklicevanje na načelo ne bis in idem Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 19.3.2019
VSL Sklep II Cp 2401/2018 odškodnina - objektivna odgovornost države - nevarna dejavnost - cepljenje - obvezno cepljenje otrok - obvezno cepljenje proti nalezljivim boleznim - nalezljive bolezni - posledice cepljenja - vzročna zveza - obstoj škode - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - mesečna renta - povrnitev stroškov zdravljenja - izvedensko mnenje - predlog za postavitev novega izvedenca - pomanjkljiva obrazložitev - pravica do izjave - pravica do pritožbe - sojenje brez nepotrebnega odlašanja - enako varstvo pravic - učinkovito pravno sredstvo - ugotovitvena odločba Ustavnega sodišča - materialno trditveno in dokazno breme - procesno trditveno in dokazno breme - dokazni standard - pomanjkljiva trditvena podlaga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 13.3.2019
VSL Sodba II Cp 2549/2018 prometna nesreča - odškodninska odgovornost - odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila - kršitev predpisov o varnosti cestnega prometa - soodgovornost udeležencev prometne nezgode za škodo - prednostna cesta - prekoračitev dovoljene hitrosti - vzročna zveza - delež odgovornosti za nezgodo - dokazni postopek s sodnim izvedencem - izvedensko mnenje iz drugega postopka - načelo kontradiktornosti - dokazna ocena Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 13.3.2019
VSL Sodba I Cpg 314/2018 predpogodba - rok za sklenitev glavne pogodbe - pogodbena kazen za zamudo - nesklepčnost - pogodbena odškodninska odgovornost - izgubljeni dobiček - vzročna zveza - prekinjena vzročna zveza - stroški odgovora na pritožbo Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 6.3.2019
VSL Sodba I Cpg 601/2018 poslovna odškodninska odgovornost - predpostavke poslovne odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - pretrgana vzročna zveza - notarski zapis kot izvršilni naslov Gospodarski oddelek IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 20.2.2019
VSL Sodba II Cp 2568/2018 odškodninska odgovornost države - odškodninska odgovornost države za delo sodišča - odškodnina za škodo zaradi kršitve pravice do sojenja v razumnem roku - dolgotrajnost postopka - dolžnik v stečaju - neizpolnitev obveznosti - insolventnost dolžnika - vzročna zveza - obstoj vzročne zveze med škodnim dogodkom in nastalo škodo - kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - obstoj škode - nadaljevanje pravdnega postopka - obstoj terjatve do dolžnika - ugovor delne izpolnitve - zakonske zamudne obresti - prenehanje terjatve Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 6.2.2019
VSC Sodba Cp 527/2018 odškodninska odgovornost - nepremoženjska škoda - vzročna zveza - škodni dogodek kot sprožilni dejavnik Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 24.1.2019
VSK Sodba II Kp 26198/2016 ogrožanje varnosti pri delu - kaznivo dejanje ogrožanja varnosti pri delu - vzročna zveza - prispevek oškodovanca - prosta presoja dokazov - očitek protispisnosti - delovna nesreča Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 24.1.2019
VSL Sodba I Cp 1787/2018 odškodninska odgovornost članov poslovodstva - izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije - spregled pravne osebnosti - protipravno ravnanje poslovodstva družbe - vzročna zveza - ukrepi finančnega prestrukturiranja - odprava insolventnosti - dokaz z izvedencem finančne stroke Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 23.1.2019
VSL Sodba in sklep II Cp 1320/2018 denarna odškodnina za duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - stroški pogreba - vzdrževanje groba - vzročna zveza - retrospektivna analiza vzročnosti - adekvatna vzročnost - prospektivna analiza vzročnosti - eggshell scull doktrina Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 22.1.2019
VSL Sodba II Cp 1575/2018 odškodninska odgovornost - prometna nesreča, ki jo povzroči voznik neznanega motornega vozila - odgovornost zavarovalnice za škodo, ki jo je povzročilo neznano ali nezavarovano vozilo - odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila - trčenje motornih vozil - trčenje motorista in avtomobilista - neznani voznik - krivdna odgovornost - prispevek oškodovanca - vzročna zveza - nepravilna vožnja - določitev deleža odgovornosti - kršitev prometnih predpisov - prekoračitev dovoljene hitrosti - soprispevek oškodovanca - stopnja sokrivde - vmesna sodba Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 16.1.2019
VSL Sklep II Cp 1484/2018 pogodbena odškodninska odgovornost - pridobitev gradbenega dovoljenja - pravnomočno gradbeno dovoljenje - projektant - profesionalna skrbnost - sprememba projekta - naročilo (mandatna pogodba) - pojasnilna dolžnost - kršitev pojasnilne dolžnosti - vzročna zveza Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 16.1.2019
VSK Sodba I Cpg 213/2018 denarna odškodnina - vzročna zveza - pretrgana vzročna zveza - teorija adekvatne vzročnosti - solidarna odgovornost za škodo - leasing pogodba - hramba Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 16.1.2019
VSL Sklep II Cp 1561/2018 vmesna sodba - odškodninska odgovornost - odškodninska odgovornost organizatorja športnega tekmovanja - dirka - motoristična dirka - soprispevek - prehitra vožnja motorista - vzročna zveza - ugovor glede temelja tožbenega zahtevka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 16.1.2019
VSL Sodba II Cp 12/2019 vezanost pravdnega sodišča na pravnomočno obsodilno kazensko sodbo - vzročna zveza - solidarna odgovornost - višina nastale škode Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 9.1.2019
VSL Sodba II Cp 1195/2018 poslovna odškodninska odgovornost - odškodninska odgovornost odvetnika - protipravnost ravnanja - skrbnost dobrega strokovnjaka - odvetniška poklicna etika - falsus procurator - uspeh stranke s pritožbo - obstoj kaznivega dejanja kot predhodno vprašanje - vzročna zveza Civilni oddelek ODVETNIŠTVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 19.12.2018
VSL Sodba in sklep I Cpg 1055/2017 najemna pogodba - odpoved najemne pogodbe - odpoved pogodbe brez odpovednega roka - odstop od pogodbe brez utemeljenega razloga - službene obleke - škoda na zdravju - vzročna zveza - dokazovanje - primeren dokaz - zmotna uporaba materialnega prava Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 18.12.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 28 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E FG HI J K LM N O P RS ŠTU V Z Ž

Datum seje

2019(23) 2018(60) 2017(65) 2016(63)
2015(72) 2014(75) 2013(42) 2012(34)
2011(30) 2010(53) 2009(46) 2008(19)
2007(6) 2006(9) 2005(9) 2004(7)
2003(5) 2002(8) 2001(10) 2000(23)
1999(9) 1998(2) 1996(3) 1995(2)
1994(5) 1993(4)

Oddelki

Civilni oddelek(484) Gospodarski oddelek(129) Kazenski oddelek(38) Oddelek za individualne in kolektivne de...(32) Oddelek za socialne spore(1)

Vpisniki

Cp(485) Cpg(128) Kp(38) Pdp(32)
Psp(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsivzročna zveza(684)