FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > Izvršilni oddelek
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 129
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 3216)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSM Sklep I Ip 525/2019 pravica do izjave v postopku - kontradiktornost postopka - nadaljnji izvršilni stroški - nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - stroški rubeža - presoja vseh okoliščin - potrebni stroški izvršbe - uporaba odvetniške tarife - kriterij uspeha v postopku - uporaba specialne določbe - predmeti izvzeti iz izvršbe Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 10.9.2019
VSL Sklep II Ip 816/2019 izvršnica - izvršilni naslov - uveljavljanje ničnosti izvršilnega naslova - vezanost izvršilnega sodišča na izvršilni naslov - ničnost kot predhodno vprašanje - sodna praksa Izvršilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 29.7.2019
VSL Sklep I Ip 869/2019 stroški izvršitelja - potrebnost stroškov - plačilo stroškov izvršitelju - izračun terjatve - pogoji za priznanje upnikovih stroškov - napačna uporaba materialnega prava Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 15.7.2019
VSM Sklep I Ip 439/2019 sklep o izročitvi nepremičnine kupcu - pritožbeni razlogi - odredba o prodaji na javni dražbi - možnost sodelovanja stranke v postopku - pristop k vodilni zadevi - pogoji za prodajo - nepravilna vročitev odredbe o prodaji - vročitev zapisnika z naroka Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 3.7.2019
VSL Sklep I Ip 1081/2019 notarski zapis - kreditna pogodba - ničnost - odlog izvršbe Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 3.7.2019
VSM Sklep I Ip 371/2019 zavrnitev predloga za izvršbo - zaznamba sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi - procesne in materialne predpostavke za dovolitev izvršbe - hipotekarni dolžnik kot novi dolžnik - zaznamba neposredne izvršljivosti v zemljiški knjigi - prisilna hipoteka Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 27.6.2019
VSM Sklep I Ip 291/2019 ugovor po izteku roka - izvršilni stroški Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 27.6.2019
VSM Sklep I Ip 388/2019 potrebni stroški izvršbe - stroški izvršitelja - plačilo za opravljanje dejanj izvršbe (rubež, prevzem gotovine) Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 27.6.2019
VSM Sklep I Ip 544/2019 davčna izvršba na denarna sredstva na računu pri banki - več transakcijskih računov Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 26.6.2019
VSM Sklep I Ip 351/2019 izvršilni stroški - odmera potrebnih stroškov - stroški odgovora na ugovor - poziv sodišča - pomen dejanja Izvršilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 21.6.2019
VSL Sklep I Ip 1078/2019 izvršba zaradi izterjave preživninske terjatve - terjatev jamstvenega in preživninskega sklada po 28/3. čl. ZJSRS - postopek osebnega stečaja nad dolžnikom - prednostne terjatve - dovoljenost izvršbe - stečajna masa Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 19.6.2019
VSM Sklep I Ip 362/2019 pravica do izjavljanja pred sodiščem - dolžnikova pravica do izjave - pravica do poštenega sojenja - izvršilni postopek - vročanje odgovora na ugovor dolžniku - preživnina - šolanje po polnoletnosti Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 19.6.2019
VSL Sklep I Ip 821/2019 izvršilni naslov - ugovor zoper sklep o izvršbi - res iudicata - aktivna legitimacija upnika - priznanje terjatve v stečajnem postopku - dvakrat obravnavana terjatev - napaka - brezplačna pravna pomoč - prerekanje prijavljene terjatve - načelo stroge formalne legalitete izvršilnega postopka - vezanost izvršilnega sodišča na izvršilni naslov Izvršilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 13.6.2019
VSK Sklep II Ip 179/2019 predmeti izvzeti iz izvršbe - neutemeljeno povzročeni stroški izvršilnega postopka - nečelo superficies solo cedit - transformatorska postaja - neprerekano dejstvo - pritožbene novote Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 13.6.2019
VSL Sklep I Ip 1048/2019 izterjava preživninske obveznosti - denarna terjatev v tuji valuti - načelo stroge formalne legalitete izvršilnega postopka - identiteta zahtevka - načelo monetarnega nominalizma Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 5.6.2019
VSL Sklep I Ip 803/2019 ugovor novega dolžnika - ugovor zoper sklep o izvršbi - novi zemljiškoknjižni lastnik kot (hipotekarni) dolžnik - procesni položaj hipotekarnih dolžnikov v izvršilnem postopku - procesna narava sklepa o nadaljevanju izvršbe - vezanost izvršilnega sodišča na zemljiškoknjižno stanje - omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je uživala socialno pomoč - odgovornost države za zapustnikove dolgove - pravno nasledstvo Izvršilni oddelek DEDNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 5.6.2019
VSM Sklep I Ip 139/2019 omejitev izvršbe - opravljanje javne službe - pravica do izvršbe - pravico do sodnega varstva - načelo sorazmernosti - izvršba na premičnine Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 3.6.2019
VSM Sklep I Ip 170/2019 dolžnikov ugovor zoper izvršilni sklep - standard obrazloženosti ugovora - oprava naroka v izvršilnem postopku - nedovoljene novote - prekluzija navajanja novih dejstev in dokazov Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 29.5.2019
VSL Sklep I Ip 685/2019 izvršba zoper delodajalca - določenost predloga za izvršbo - določenost terjatve Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 29.5.2019
VSL Sklep I Ip 792/2019 formalne predpostavke izvršbe - tuja sodna odločba kot izvršilni naslov - uporaba ZMZPP - lex posterior derogat legi priori - zastaranje terjatve - avstrijsko pravo - obvestilo o tujem pravu - pravica do izjave Izvršilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 23.5.2019
VSM Sklep I Ip 194/2019 potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivosti - razveljavitev potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti - pristojnost za odločanje - učinek odprave - prepoved ponovnega odločanja o isti stvari - negativna procesna predpostavka - visečnost izvršbe - vsebinsko odločanje - pravica do sodnega varstva - nevložitev pritožbe - ugovorni razlogi, ki preprečujejo izvršbo Izvršilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 22.5.2019
VSL Sklep I Ip 633/2019 izvršba na nepremičnino - prenehanje zastavne pravice - prevzem dolga - zmanjšanje kupnine - poseben sklep Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 22.5.2019
VSM Sklep I Ip 227/2019 vezanost na izvršilni naslov - načelo formalne legalitete - zavrnitev predloga za izvršbo - primeren izvršilni naslov za izvršbo Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 16.5.2019
VSK Sklep I Ip 137/2019 stroški izvršilnega postopka - stroški izvršitelja - upravičenost do povračila stroškov - potrebni izvršilni stroški Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 16.5.2019
VSL Sklep II Ip 810/2019 ustavitev izvršbe - ustavitev izvršilnega postopka - pogoji za vložitev nasprotne tožbe - pravni interes za vložitev pritožbe Izvršilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 15.5.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 129 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E F G HI JK L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

2019(123) 2018(319) 2017(322) 2016(364)
2015(352) 2014(350) 2013(290) 2012(249)
2011(236) 2010(264) 2009(225) 2008(110)
2007(11) 2006(1)

Oddelki

< VsiIzvršilni oddelek(3216)

Vpisniki

Cp(17) Cpg(2) EPVDp(1) Ip(3161)
Kp(1) PRp(5) R(28) Rg(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

izvršilni naslov(241) izvršilni stroški(157) ugovor zoper sklep o izvršbi(144) izvršba na nepremičnine(136) ustavitev izvršbe(105) izvršba na podlagi verodostojne listine(78) odlog izvršbe(77) stroški izvršitelja(74) trditveno in dokazno breme(73) ugovor tretjega(71) obrazloženost ugovora(66) notarski zapis(66) načelo formalne legalitete(65) ugovor po izteku roka(55) umik predloga za izvršbo(49) oprostitev plačila sodnih taks(48) potrebni stroški(47) ugovor(45) zakonske zamudne obresti(42) zapadlost terjatve(41) predhodna odredba(41) vročanje(39) absolutna bistvena kršitev določb pravdn...(38) sklep o izvršbi na podlagi verodostojne ...(36) odlog izvršbe na predlog dolžnika(36) stroški izvršilnega postopka(36) začasna odredba(35) primernost izvršilnega naslova za izvršb...(35) pravica do izjave(35) načelo stroge formalne legalitete(35) prekinitev postopka(35) pravni interes za pritožbo(34) neposredno izvršljiv notarski zapis(34) pravni interes(34) izvršba na podlagi izvršilnega naslova(34) izvršilni postopek(34) predlog za izvršbo(34) obrazložen ugovor(33) stroški(33) potrebnost stroškov(32)