FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > Gospodarski oddelek
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 742
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 18537)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSK Sodba Cpg 144/2019 družbeno upravičeni ukrepi za zmanjšanje škode - prepovedane imisije - izdaja regulacijske začasne odredbe - sodno varstvo pred vznemirjanjem lastninske pravice - splošno koristna dejavnost - načelo prirejenosti upravnih in sodnih odločb - zavarovanje z začasno odredbo Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 29.8.2019
VSL Sklep I Cpg 493/2019 ugovor zoper plačilni nalog - rok za ugovor zoper plačilni nalog - vročanje pisanj pooblaščencu - sprememba sedeža Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 21.8.2019
VSL sklep Cst 393/2019 postopek poenostavljene prisilne poravnave - uporaba pravil o prisilni poravnavi - odločanje o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave - učinkovanje poenostavljene prisilne poravnave - posodobljen seznam terjatev - vsebina sklepa o potrditvi prisilne poravnave - sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 19.8.2019
VSL Sklep Cst 392/2019 postopek osebnega stečaja nad dolžnikom - ugovor proti odpustu obveznosti - namen odpusta obveznosti - ovire za odpust obveznosti - zloraba pravice do odpusta obveznosti - neplačilo obveznosti - pravica do pravnega sredstva Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 19.8.2019
VSL Sodba II Cpg 275/2019 spor majhne vrednosti - direktna tožba proti zavarovalnici - odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila - prometna nezgoda - izključna krivda - soprispevek - kršitev cestnoprometnih predpisov - sprememba smeri vožnje - višina škode - davek na dodano vrednost (DDV) Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 12.8.2019
VSL Sklep I Cpg 437/2019 predlog za oprostitev plačila sodne takse - ponoven predlog za oprostitev plačila sodne takse - prepozen predlog za oprostitev plačila sodne takse - zavrženje predloga za oprostitev plačila sodne takse - prepozna pritožba - zavrženje pritožbe - začetek teka roka za plačilo sodne takse - opozorilo stranki Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 12.8.2019
VSL Sklep Cst 387/2019 postopek osebnega stečaja nad dolžnikom - postopek odpusta obveznosti - pravna dobrota - ugovor zoper odpust obveznosti - dosegljivost dolžnika sodišču in upravitelju - dodatne obveznosti stečajnega dolžnika med preizkusnim obdobjem - dolžnost sodelovanja - obveznost poročanja - aktivno iskanje zaposlitve - dodatne naloge in pristojnosti upravitelja med preizkusnim obdobjem - ustavitev postopka odpusta obveznosti Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 7.8.2019
VSL Sklep Cst 390/2019 sklep o soglasju upravitelju za sklenitev pogodbe - pritožba zoper sklep - sodna taksa za pritožbo - rok za plačilo sodne takse - napaka na plačilnem nalogu Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE - STEČAJNO PRAVO 7.8.2019
VSL Sklep Cst 389/2019 oddaja premoženja stečajnega dolžnika v najem - nedopustnost pritožbe - izločitveni upnik - pravni interes za pritožbo Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 7.8.2019
VSL Sodba II Cpg 303/2019 spor majhne vrednosti - zmotno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - nedovoljen pritožbeni razlog - podjemno razmerje - bistvene sestavine pogodbe - pritožbene novote Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 1.8.2019
VSL Sodba II Cpg 153/2019 gospodarski spor - spor majhne vrednosti - pasivna legitimacija - prodajna pogodba - čas in kraj sklenitve pogodbe - pogodbeni pogoji - vrnitev predmeta pogodbe - domneva o popolnosti listine - varstvo potrošnikov Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 25.7.2019
VSL Sklep II Cpg 456/2019 stroški postopka - stroški prevoda - višina stroškov - dejanski stroški - pravilnik o sodnih tolmačih - uporaba pravilnika - sodni tolmač Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 25.7.2019
VSL Sklep Cst 312/2019 sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe - način prodaje - pogoji prodaje - obseg preizkusa izpodbijanega sklepa Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 24.7.2019
VSL Sklep Cst 370/2019 začetek stečajnega postopka - domneva o insolventnosti - vročitev dolžniku - vročitev na poslovnem naslovu Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 24.7.2019
VSL Sklep Cst 334/2019 napotitev upnika na pravdo - sklep o preizkusu terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 24.7.2019
VSL Sklep I Cpg 468/2019 subjektivna nevarnost - začasna odredba Gospodarski oddelek ZAVAROVANJE TERJATEV 24.7.2019
VSL Sklep Cst 359/2019 predračun stroškov Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 24.7.2019
VSL Sklep Cst 363/2019 odpust obveznosti - ustavitev postopka Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 24.7.2019
VSL Sodba II Cpg 432/2019 podjemna pogodba (pogodba o delu) - opustitev izvedbe dokaza - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - postopek v sporu majhne vrednosti - dopustni pritožbeni razlog - zavrnitev dokaznega predloga - dopustni razlogi - pravilo o obojestranskem zaslišanju - procesno ravnotežje med strankama Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 24.7.2019
VSL Sklep I Cpg 214/2019 prekinitev postopka - nadaljevanje postopka - oprava procesnih dejanj Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.7.2019
VSL Sodba II Cpg 53/2019 spor majhne vrednosti - sodba na podlagi pripoznave - fikcija pripoznave zahtevka Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.7.2019
VSL Sklep Cst 346/2019 prodajna pogodba - predlog upravitelja - sklep o izročitvi nepremičnine kupcu - soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe - pogoji za vknjižbo - pravica do vpogleda v spis Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 17.7.2019
VSL Sklep Cst 338/2019 odstop od vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe - pritožba zoper sklep o soglasju k uresničitvi odstopne pravice od vzajemno neizpolnjene pogodbe - dovoljenost pritožbe - procesna legitimacija upnika Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 16.7.2019
VSL Sklep Cst 348/2019 začetek postopka osebnega stečaja - upravičeni predlagatelj - pravni interes - obstoj terjatve - poplačilo v izvršilnem postopku Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 16.7.2019
VSL Sklep Cst 311/2019 postopek osebnega stečaja nad dolžnikom - postopek odpusta obveznosti - ugovor proti odpustu obveznosti - namen odpusta obveznosti - ovire za odpust obveznosti - oddajanje v najem - izselitev iz nepremičnine - pravnomočna sodna odločba - temeljna načela obligacijskega prava - načelo vestnosti in poštenja - prepoved zlorabe pravic Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 10.7.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 742 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E F G HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2019(550) 2018(1317) 2017(1419) 2016(1410)
2015(1882) 2014(1730) 2013(1469) 2012(827)
2011(874) 2010(1033) 2009(257) 2008(316)
2007(447) 2006(553) 2005(566) 2004(179)
2003(105) 2002(243) 2001(635) 2000(1440)
1999(627) 1998(76) 1997(79) 1996(112)
1995(104) 1994(141) 1993(146)

Oddelki

< VsiGospodarski oddelek(18537)

Vpisniki

Cp(58) Cpg(15885) Cst(2141) Gpp(3)
Ip(265) Kp(1) Pdp(1) R(85)
Rg(98)

Instituti / Izbor najpogostejših

spor majhne vrednosti(791) trditveno in dokazno breme(521) začasna odredba(436) podjemna pogodba(351) sklep o izvršbi na podlagi verodostojne ...(334) osebni stečaj(319) odpust obveznosti(298) postopek osebnega stečaja(284) neobrazložen ugovor(271) stroški postopka(238) pravni interes(238) zastaranje(229) pravdni stroški(225) predhodna odredba(222) neupravičena obogatitev(220) materialno procesno vodstvo(214) stečajni postopek(214) izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega d...(212) umik tožbe(211) prodajna pogodba(205) prekinitev postopka(204) neupravičena pridobitev(201) dokazno breme(197) ovire za odpust obveznosti(193) gradbena pogodba(190) dokazna ocena(184) trditveno breme(183) prisilna poravnava(182) odstop od pogodbe(176) najemna pogodba(164) prekluzija(160) pogodbena kazen(157) pravni interes za pritožbo(156) trditvena podlaga(151) začetek stečajnega postopka(151) gospodarski spor(150) pogodba o delu(150) pobot(149) spor o pristojnosti(148) pobotni ugovor(148)