Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Dogodki > Izbrani dogodek
 

Napovednik dogodkov

Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnega razmerja v praksi

22.1.2019

GV ZALOŽBA

Strokovno izobraževanje v več sklopih, kjer si lahko sestavite svoj program: 

1. sklop

22. januar, 9.0013.15

Pogodba o zaposlitvi in opravljanje dela zunaj delovnega razmerja
dr. Luka Tičar, Damjan Mašera

 • pogodba o zaposlitvi in kriteriji za opredelitev delovnega razmerja
 • pravne podlage za opravljanje dela zunaj delovnega razmerja (pogodbe civilnega prava, študentsko delo, upokojensko delo, nov zakonski primer pogodbe o začasnem ali občasnem delu)
 • samozaposleni in omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb
 • prikrita delovna razmerja in uveljavljanje obstoja delovnega razmerja (domneva, dokazno in trditveno breme, novejša sodna praksa)
 • pristojnosti inšpekcije dela in sankcije za kršitev prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prav
 • digitalizacija in delo prek spletnih platform

2. sklop

23. januar, 9.0013.15

Diskriminacija, mobing ter v pliv nove Splošne uredbe na varstvozasebnosti na delovnem mestu
mag. Andrej Tomšič, dr. Martina Šetinc Tekavc

 • vpliv nove Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov ter predloga ZVOP-2 na delodajalčeve
  obveznosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov in zasebnosti na delovnem mestu
 • najpogostejši primeri posegov v zasebnost na delovnem mestu (preverjanje kandidatov, njihovega
  zdravstvenega stanja, alkoholiziranosti in drugih odvisnosti, sledenje delavcu z detektivom ...)
 • meje digitalne varnosti in nadzora (blokade in nadzor uporabe interneta, pregledovanje e-pošte,
  uporaba GPS ...)
 • posredovanje delavčevih osebnih podatkov tretjim (sindikatu, neizbranemu kandidatu, na
  spletnem portalu podjetja ...)
 • prepoved diskriminacije ter spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu
 • delodajalčeva odškodninska odgovornost in določanje odškodnine pregled sodne prakse s področja prepovedi diskriminacije, mobinga ter varovanja osebnih podatkov

3. sklop

29. januar, 9.0013.15

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in vodilnim delavcem terp ogodba za določen čas, agencijsko delo in druge atipične pogodbe o zaposlitvi
Ljuba Zupančič Čokert, dr. Katarina Kresal Šoltes

 • sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (javni razpis, sodno varstvo
 • neizbranega kandidata, kaj se s pogodbo lahko ureja drugače od zakona)
 • prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (razlogi za odpoved,
 • predčasno prenehanje mandata, odpravnina, pregled novejše sodne prakse)
 • kdo so vodilni delavci in kaj se zanje na podlagi zakona in novejše sodne prakse sme urejati drugače (pogodba za določen čas, prenehanje pogodbe v primeru predčasnega prenehanja
 • mandata, odpravnina, odpovedni roki)
 • pregled sodne prakse glede pogodbe o zaposlitvi za določen in transformacije v nedoločen čas
 • (utemeljitev razloga, povečan obseg dela, sezonsko delo, projektno delo...)
 • najemanje agencijskih delavcev (obveznosti uporabnika do agencije in delavcev, predčasno
 • prenehanje napotitve, plačilo, stimulacije in druge ugodnosti)
 • druge posebnosti pogodb o zaposlitvi

4. sklop

30. januar, 9.0013.15

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – 1. del: Vrste prenehanja
mag. Nataša Belopavlovič

 • prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (odpravnina, ponudba nove pogodbe)
 • prenehanje pogodbe s sporazumom strank (odpravnina, odpovedni rok)
 • prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi ugotovljene invalidnosti
 • prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja
 • prenehanje pogodbe zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev
 • prenehanje pogodbe z redno odpovedjo s strani delavca
 • prenehanje pogodbe z izredno odpovedjo s strani delavca zaradi razlogov na strani delodajalca (odpovedni razlogi, postopek, roki, odpravnina, vloga inšpekcije dela)
 • prenehanje pogodbe po sodbi sodišča

5. sklop

5. februar, 9.0013.15

PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI – 2. del: Redna in izredna odpoved s strani delodajalca
mag. Ivan Robnik, dr. Luka Tičar

 • splošno o odpovedi (dopustnost, dokazno in trditveno breme, oblika in vsebina, vročitev)
 • postopek redne in izredne odpovedi pogodbe s strani delodajalca (obveznosti delodajalca pred odpovedjo, zagovor, vloga sindikata oziroma sveta delavcev, rok)
 • novejša sodna praksa glede odpovednih razlogov za redno in izredno odpoved pogodbe s strani delodajalca
 • odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (postopek, ustrezna ali primerna zaposlitev, odpravnina, ponudba pogodbe pri drugem delodajalcu, varovane kategorije)
 • odpovedni roki, prijava delavca na zavod ter druge obveznosti strank v času odpovednega roka po ZDR-1 in ZUTD
 • odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga ter v primerih prenehanja delodajalca s predstavitvijo novejše sodne prakse glede opredelitve presežnih delavcev
 • posebno varstvo pred odpovedjo

6. sklop

6. februar, 9.0013.15

POSEBNO VARSTVO STAREJŠIH DELAVCEV IN INVALIDOV
mag. Nataša Belopavlovič, Damijan Gregorc

 • opredelitev starejšega delavca in delavca pred upokojitvijo (upokojitveni pogoji)
 • ugodnejše pravice za starejše delavce (dodatek za delovno dobo, letni dopust, posebno varstvo pred odpovedjo, omejitev nadurnega in nočnega dela ...)
 • odpravnina ob upokojitvi
 • možnosti za nadaljevanje dela po upokojitvi
 • razporeditev invalida na drugo delovno mesto
 • druge obveznosti delodajalca v zvezi z zagotavljanjem pravic invalidom
 • postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga