FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: September 2011
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.9.2011 do 30.9.2011

30.9.2011

Pojasnilo DURS - Pri odpravnini ne gre za dohodek, ki se izplača za več mesecev skupaj, zato glavni delodajalec akontacijo dohodnine izračuna tako, da uporabi stopnjo dohodnine in mesečno dohodninsko lestvico.

> Več ...


29.9.2011

Pojasnilo DURS - Prispevki za socialno varnost, ki so določeni za posamezno vrsto dohodka, zmanjšujejo davčno osnovo posameznih dohodkov, pridobljenih v davčnem letu.

> Več ...


28.9.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Tržna vrednost stanovanja v menjalni pogodbi ni nujno določena, gre za subjektivno oceno zamenjanih stanovanj, ki je lahko nižja ali višja od tržne cene.

> Več ...


27.9.2011

Pojasnilo DURS - Nakupi in prodaje delnic, deležev, obveznic ter drugih vrednostnih papirjev se vpisujejo v davčne evidence in obračun DDV-O kadar predstavljajo gospodarsko dejavnost davčnega izvedenca.

> Več ...


26.9.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Podjetje opravi reorganizacijo dela in ukine delovno mesto z namenom, da podjetje optimizira svoje delovanje in delo prerazporedi med ostale zaposlene oziroma združi del posameznih delovnih mest.

> Več ...


23.9.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Sodišče med postopkom lahko razveljavi sklep o oprostitvi plačila taks, če ugotovi, da jih stranka zmore plačati.

> Več ...


22.9.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Zmožnost plačila najemnine je razlika med ugotovljenim dohodkom in cenzusom za dodelitev pravice do subvencionirane najemnine.

> Več ...


21.9.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi ni zakonita, če je tožena stranka razpolagala z ustrezno zaposlitvijo, pa je tožniku ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi ponudila novo pogodbo za neustrezno zaposlitev.

> Več ...


20.9.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Plačilo za delovno uspešnost je del plače in delodajalec mora tudi od tega dela plače obračunati in plačati prispevke za obvezna zavarovanja in akontacijo dohodnine.

> Več ...


19.9.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Tožena stranka je ravnala nezakonito, ko je tožnika med kolektivnim dopustom le odjavila iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, namesto da bi izvedla zakonsko določene postopke odpovedi.

> Več ...


16.9.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Višina denarne odškodnine za razžalitev dobrega imena in časti zavisi od intenzitete žalitve.

> Več ...


15.9.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Dobroverni lastniški posestnik je le tista oseba, ki ne ve, niti ne more vedeti, da ni lastnik stvari, torej je o tem dejstvu v opravičljivi zmoti.

> Več ...


14.9.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Bistveno višji dohodki enega od zakoncev se ob izenačenem prispevku obeh zakoncev k skupnemu gospodinjstvu in skrbi za družino morajo odraziti v večjem solastniškem deležu.

> Več ...


13.9.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Napačni pravni pouk ne sme imeti škodljivih posledic za stranko, to pa je pomembno za zagotavljanje pravne pravičnosti.

> Več ...


12.9.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Kadar se isto nepremičnino proda dvakrat, je kasnejša prodajna pogodba nična.

> Več ...


9.9.2011

Pojasnilo DURS - Dajanje daril manjših vrednosti v okviru propagandnih akcij ne šteje za dobavo blaga za plačilo, če se dajejo le občasno in ne istim osebam.

> Več ...


8.9.2011

Pojasnilo DURS - Dostava obroka hrane v okviru storitve pomoč družini na domu je element te socialnovarstvene storitve in je tako oproščena plačila DDV.

> Več ...


7.9.2011

Pojasnilo DURS - Prenos upravljanja vzajemnega sklada na prevzemno družbo je treba obravnavati kot prenos podjetja.

> Več ...


6.9.2011

Pojasnilo DURS - Davčni zavezanec ima pravico do odbitka DDV, kadar razpolaga z razdelilnikom upravljavca in ta razdelilnik vsebuje podatke o posameznih dobavah, ki so jih opravili različni dobavitelji.

> Več ...


5.9.2011

Pojasnilo DURS - Dohodki poklicnega športnika so obdavčeni z dohodnino kot dohodek iz dejavnosti.

> Več ...


2.9.2011

Judikat Upravnega sodišča RS - Kadar se dohodnina odmerja od rente, prejete iz naslova ukrepa za zgodnje upokojevanje kmetov, plačani prispevki za socialno varnost ne zmanjšujejo davčne osnove.

> Več ...


1.9.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Samovoljno ravnanje, ki privede (ali bi lahko privedlo) do povzročitve škode, in pri katerem delavec vztraja kljub opozorilom, ima vse elemente naklepa.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober