FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Avgust 2016
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.8.2016 do 31.8.2016

31.8.2016

Davčna praksa - FURS je izdala dopolnitev dokumenta - Plačevanje davkov in dajatev (Podrobnejši opis), v katerem je dodano novo poglavje – Izravnava, pobot in plačilo. Spremembe so označene z rdečo.

> Več ...


31.8.2016

Novosti - Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji seji dne 21. junija 2016 sprejel Pojasnilo 1 k SRS 2 (2016), Pojasnilo 1 k SRS 3 (2016) in Pojasnilo 1 k SRS 5 (2016).

> Več ...


30.8.2016

Davčna praksa - Dne 1. 9. 2016 začne veljati Navodilo o uporabi in izpolnjevanju zvezka TIR, št. 2/2016, ki preklicuje Navodilo o izpolnjevanju zvezka TIR in ravnanju z zvezkom TIR, št. 1/2007.

> Več ...


30.8.2016

Novosti - V začetku julija je Evropsko računsko sodišče v posebnem poročilu objavilo, da je Slovenija 3. najuspešnejša država članica EU v izvajanju finančnih instrumentov.

> Več ...


29.8.2016

Uskladitev najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del - S 1. septembrom začne veljati Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del za dijake in študente.

> Več ...


26.8.2016

Obrazec - Finančna uprava je objavila Obrazec za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji > Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine.

> Več ...


26.8.2016

Zaključki izvrševanja proračunov za tekoče leto - Skladno s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2016 je bilo za neposredne uporabnike proračuna RS v tem letu prevzemanje obveznosti mogoče le do ponedeljka, 22.8.2016.

> Več ...


25.8.2016

Davčna praksa - FURS je objavila spremembo dokumenta – Povezana podjetja, ki je dopolnjen s pojasnilom na kakšen način se odpravlja mednarodna dvojna obdavčitev med povezanimi osebami?

> Več ...


24.8.2016

Nova višina prispevkov za vrednotnico - S 1. septembrom je določena nova višina prispevkov za osebno dopolnilno delo po Odredbi o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo.

> Več ...


24.8.2016

Davčna praksa - FURS je poleti poostril nadzor na slovenskih cestah in v juliju opravili 345 nadzorov nad delovnimi časi in obveznimi počitki prevoznikov ter odkril 407 kršitev.

> Več ...


23.8.2016

Davčna praksa - FURS je objavila spremembo dokumenta - Postopek skupnega dogovora (Vprašanja in odgovori), z dodatnimi vprašanji št. 11, 12 in 13.

> Več ...


23.8.2016

Vlada sprejela mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti - Vlada je na dopisni seji z dne, 18.8.2016 sprejela mnenje o zahtevi vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti 347. člena Zakona o bančništvu (v zadevi posega v pravice razlaščencev).

> Več ...


22.8.2016

Novosti - ZRSZ je izdal javno povabilo delodajalcem za zaposlitev 500 brezposelnih od 30. do 49. leta. Subvencija za zaposlitev znaša 5.000 EUR za polni delovni čas. Povabilo velja do porabe sredstev, najdlje do 10. 10. 2016.

> Več ...


19.8.2016

Judikat Višjega sodišča RS - Za pravilno presojo, ali je obstajal izključitveni razlog za priznanje pravice do nadomestila za brezposelnost, je treba ugotoviti obstoj dejanskega stanu iz 75. člena ZDR-1.

> Več ...


18.8.2016

Predlog uredbe o določitvi lestvic katastrskega dohodka - MF je objavil usklajen predlog uredbe o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017–2019. 

> Več ...


17.8.2016

Novosti - Povprečna mesečna plača za junij 2016 je bila nominalno za 0,2 % višja, realno pa za 0,4 % nižja od povprečne mesečne plače za maj 2016; znašala je 1.564,49 EUR bruto oz. 1.018,70 EUR neto.

> Več ...


16.8.2016

Davčna praksa - FURS je izdala spremembo dokumenta – Dobiček iz kapitala od odsvojitve finančnega kapitala (V&O), v katerem med drugim pojasnjujejo, kako so obdavčena izplačila naknadnih vplačil fizičnih oseb?

> Več ...


12.8.2016

Davčna praksa - Na portalu eDavki obveščajo, da so fizičnim osebam z dejavnostjo napačno vročili opomine v portal, ki je namenjen fizičnim osebam.

> Več ...


11.8.2016

Davčna praksa - FURS sporoča, da je rešenih 68,6 % vseh vloženih ugovorov, nakazilo na TTR zavezancev, ki imajo vračila dohodnine pa bodo izvršena v 30 dneh od datuma vročitve odločbe.

> Več ...


10.8.2016

Novela ZDR-1A - Novela > Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je popravila redakcijsko napako in odpravila anomalijo v pravnem redu, ki je nastala z objavo novele ZP-F.

> Več ...


9.8.2016

Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 (ZUOPPSKP) - V skladu z določbami ZUOPPSKP lahko zavarovanec na pristojni davčni organ zaradi škode, nastale kot posledica pozebe in snega, med 25. in 30. aprilom 2016, vloži zahtevo za odpis ali zmanjšanje prispevkov.

> Več ...


8.8.2016

Davčna praksa - FURS je objavila spremembo dokumenta Odgovori na vprašanja glede izjeme od obveznosti izdajanja računov po 143. členu pravilnika, med drugim pojasnjujejo kaj se všteva v limit 5.000 eurov?

> Več ...


5.8.2016

Obrazec - FURS je objavila nov obrazec zahtevka za povračilo ali odpust zneska dajatve na podlagi 116. člena Carinskega zakonika Unije.

> Več ...


5.8.2016

Judikat Višjega sodišča RS - V skladu z 250. členom OZ upnik ne more zahtevati pogodbene kazni, če je do neizpolnitve ali zamude prišlo iz vzroka, za katerega dolžnik ne odgovarja.

> Več ...


4.8.2016

Novosti - V juliju smo na letni ravni zabeležili 0,2-odstotno inflacijo. Na mesečni ravni pa so predvsem poletne sezonske razprodaje obleke in obutve potisnile inflacijo navzdol, tako da je znašala –0,9 %.

> Več ...


3.8.2016

Obrazec - AJPES je za leto 2016 objavil nove poenotene obrazce za predložitev letnih poročil, ki jih bodo morali zavezanci predložiti za namene državne statistike in javne objave.

> Več ...


2.8.2016

Novosti - Mesečna temeljna obrestna mera tudi v avgustu ostaja 0,0 %, prav tako je tudi letna temeljna obrestna mera enaka julijski (0,00 %).

> Več ...


1.8.2016

Trošarina - S 1. avgustom se začne uporabljati nov Zakon o trošarinah (ZTro-1), ki prinaša pomembne posodobitve in vsebinsko prenovo obstoječe zakonodaje na področju trošarin ter odpravlja administrativne ovire.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober