FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Avgust 2010
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.8.2010 do 31.8.2010

31.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Namen inštituta zastaranja je v tem, da se po preteku določenega časa vzpostavi pravni mir in odpravi negotovost glede možnosti posegov v pravice posameznikov.

> Več ...


30.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Odločba o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora je vezana na izrečen inšpekcijski ukrep oziroma na legalizacijo nedovoljene gradnje.

> Več ...


27.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Zgolj državno lastništvo naravnega javnega dobra še ne daje opore za sklepanje na obstoj odškodninske odgovornosti države.

> Več ...


26.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Tožnik ni nikoli uveljavljal jamčevalnih sankcij zaradi stvarne napake na prodani stvari, ki so za ta namen izrecno predvidene in jih ni mogoče obiti z uveljavljanjem preprosto neke vrste regresnega zahtevka.

> Več ...


25.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Tožnik bi moral dokazati, da mu je škoda nastala zaradi slabe vzgoje poškodovalca, slabih zgledov ali grdih navad, ki so mu jih dali starši.

> Več ...


24.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Učinki razdrte pogodbe so predvideni v določbi 132. člena ZOR in stranka, ki vrača denar, mora plačati zamudne obresti od dneva, ko je prejela plačilo.

> Več ...


23.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Ničnost pogodbe je skrajna sankcija in sicer tudi tedaj, ko je s pogodbo kršen kogenten predpis.

> Več ...


19.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Tožena stranka ni zamudila roka za podajo odpovedi, saj se je sodna praksa glede seznanitve z razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi spremenila.

> Več ...


18.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji, stranke lahko vložijo revizijo v 30 dneh od vročitve prepisa sodbe (prvi odstavek 367. člena ZPP).

> Več ...


17.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Presoja in razlaga pojma prenehanja potreb po delu ni nujno vezana na sprejem novega akta o sistemizaciji delovnih mest.

> Več ...


16.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Po ZPIZ/92 se je čas, prebit v delovnem razmerju, upošteval v zavarovalno dobo, ne glede na to, ali so bili zanjo plačani prispevki ali ne.

> Več ...


13.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Posttravmatska stresna motnja, ki ni bila posledica enega samega dogodka oziroma ni obolenje, ne ustreza zakonski opredelitvi poškodbe pri delu.

> Več ...


12.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Revizijsko sodišče je ugotovilo, da je utemeljen očitek pomanjkljive dokazne ocene glede neskladja med potrdili nemškega nosilca zavarovanja o tožničini zavarovalni dobi.

> Več ...


11.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pravna ali fizična oseba, ki želi opravljati gostinsko dejavnost, mora predhodno pridobiti odločbo o izpolnjevanju pogojev, določenih z ZGos.

> Več ...


10.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Če se pravno sredstvo vloži samo zoper odločbo o stranskih terjatvah, kar so praviloma obresti, se plača taksa po znesku stranskih terjatev.

> Več ...


9.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Toženec ni bil pošteni prejemnik v smislu 216. člena ZOR, zato se ne more sklicevati na izjemo, kdaj se lahko prejeto obdrži.

> Več ...


6.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Subrogacija pomeni prehod cele terjatve, tako glavnice kot tudi stranskih terjatev, kamor sodijo obresti.

> Več ...


4.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Dolžnikov dolžnik lahko ugovarja le, da dolžniku sploh ni dolžan, da je dolg pogojen ali da dolg še ni dospel v plačilo in ne bo dospel v plačilo v enem letu od prejema sklepa.

> Več ...


3.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Zgolj vnos investiranih sredstev v poslovne knjige ne izkazuju poslovnega namena, da bo revident ta sredstva uporabljal za pridobivanje prihodkov iz dejavnosti.

> Več ...


2.8.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Zamudne obresti tečejo v skladu z materialnim predpisom, v katerem so določene, zato je njihov tek zadržan ali spremenjen samo, če je v ta predpis poseženo.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober