FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Julij 2015
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.7.2015 do 31.7.2015

31.7.2015

ePRS odslej omogoča brezplačno iskanje po osebah - V uporabo prihajajo nekatere določbe novele > zakona o sodnem registru, ki zagotavljajo, da prek ePRS, na spletni strani AJPES, brezplačno vpogledate v podatke o fizičnih osebah.

> Več ...


30.7.2015

Višina regresa za prehrano med delom po KPND - V veljavi je Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom, ki od 1. julija 2015 dalje določa regresa za prehrano v višini 3,68 evrov (prej 3,57 evra).

> Več ...


29.7.2015

Davčni vodnik 2015 za osebe z dejavnostjo - FURS je izdala DAVČNI VODNIK 2015 za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost s podrobnejšimi pojasnili od registracije, do plačila davkov in prispevkov.

> Več ...


28.7.2015

Vlada določila besedilo predloga novele ZDDPO-2 - Vlada je določila besedilo predloga novele > Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki prenaša EU direktivi o obdavčitvi matičnih in odvisnih družb ter nadgrajuje institut zakona zaradi sprememb v nedavčnem pravnem okviru.

> Več ...


27.7.2015

Dohodnina - vračilo, doplačilo, napoved - Dohodnina – danes bodo še zadnji zavezanci, ki so upravičeni do vračila dohodnine, prejeli nakazana sredstva na svoj TRR,…

> Več ...


27.7.2015

Omejitve za javne uslužbence v zvezi s sprejemanjem daril - Vlada je sprejela predlagane spremembe in dopolnitve > Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril, ki vsebujejo spremembe zneskov vrednosti daril v evre.

> Več ...


24.7.2015

Sprememba Uredb zaradi uskladitve z novelo Zakona o sodnem registru - 16. julija 2015 je Vlada sprejela spremembe in dopolnitve > Uredbe o sodnem registru in spremembe > Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register.

> Več ...


23.7.2015

Poglavitne rešitve novele ZGD-1 - DZ je potrdil novelo > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki zaostruje pogoje za ustanovitev družbe, izboljšuje normativno ureditev korporativnega upravljanja in prenavlja kazenske določbe.

> Več ...


22.7.2015

Paket ukrepov za pomoč socialno najšibkejšim - DZ je soglasno sprejel Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov, ki bo omogočil sporazumni odpis dolga brez davčnih posledic. Podjetja ne bodo plačevala DDV-ja, posamezniki pa ne akontacije dohodnine.

> Več ...


21.7.2015

Novosti - Povprečna mesečna plača za maj 2015 je bila nominalno in realno nižja od povprečne mesečne plače za april 2015; znašala je bruto 1.528,50 EUR, neto pa 997,51 EUR.

> Več ...


20.7.2015

Po vetu DZ ponovno potrdil Zakon o davčnem potrjevanju računov - Po vetu je DZ danes ponovno potrdil Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR). Podrobnosti kaj zakon prinaša preverite v pogostih vprašanjih in odgovorih o davčnih blagajnah, ki jih je izdala FURS.

> Več ...


17.7.2015

Judikat Višjega sodišča RS - Tožena stranka je tožniku odpovedala pogodbo o zaposlitvi zato, ker ni hodil na delo, posledično je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga nezakonita.

> Več ...


16.7.2015

Novosti - Posezite po DDV Klavzulah 2015 na portalu FinD-INFO.

> Več ...


15.7.2015

Nov Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) - Danes je stopil v veljavo nov Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), ki uvaja enoten postopek izdaje dovoljenja za prebivanje in delo tujcev.

14.7.2015

Novela Zakona o trgovini (ZT-1A) - S 15.7. 2015 bo stopila v veljavo novela > Zakona o trgovini (ZT-1), ki odpravlja izobrazbene pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti.

> Več ...


13.7.2015

Novosti - ZPIZ obvešča, da lahko od 1. 7. 2015 dalje pri zaposlovanje mladih uveljavite vračilo prispevkov za vse, ki so se prvič zaposlili za nedoločen čas ter ostali zaposleni najmanj dve leti.

> Več ...


10.7.2015

Judikat Višjega sodišča RS - V primeru pasivnosti upnika velja, da kljub nedospelosti terjatve zaradi neizstavitve računa, opomina, ipd., začne teči zastaranje po poteku primernega roka za upnikovo dejanje.

> Več ...


9.7.2015

Novosti - Stroški dela: Slovenija se po višini povprečnih mesečnih stroškov dela na zaposleno osebo v letu 2012 uvršča med države s srednje visokimi povprečnimi stroški dela.

> Več ...


8.7.2015

Novosti - Mesečni TOM se je v juliju 2015 znižal na –0,1 %, prav tako se je letni TOM znižal na –1,17 %.

> Več ...


7.7.2015

Sprejet osnutek SRS 2016 - Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na podlagi predloga Komisije za SRS na seji 1. julija 2015 sprejel Osnutke SRS 2016 (SRS 2016) in PSR 2016

> Več ...


7.7.2015

Novosti - Cene v juniju 2015 na letni in mesečni ravni nižje: na mesečni ravni beležimo 0,1-odstotno, na letni pa 0,7 odstotno deflacijo.

> Več ...


6.7.2015

Vlada za korekcijo višine povprečnine občinam - Vlada je pripravila novelo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-F), s katero za drugo polletje 2015 določa povprečnino v višini 514,22 evrov. Predlog z občinami ni usklajen.

> Več ...


3.7.2015

Novosti - MJU je 2.7.2015 objavila Analizo plačnega sistema javnega sektorja, ki naj bi predstavljala analitično orodje pri pogajanjih o plačah v javnem sektorju za leto 2015.

> Več ...


2.7.2015

Novosti - Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, za obdobje od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015, znaša 8,05%. V začetku julija bo višina objavljena tudi v uradnem listu.

> Več ...


1.7.2015

Novosti - FURS obvešča, da so bile na spletni strani MF za mesec junij 2015 objavljene napačne priznane obrestne mere. Napaka je odpravljena z dnem 22.6.2015.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober