FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Junij 2012
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.6.2012 do 30.6.2012

29.6.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Če solastnik privoli v neuporabo solastne stvari, ni upravičen zahtevati plačila uporabnine od drugega solastnika, ki solastno stvar uporablja.

> Več ...


28.6.2012

Judikat Višjega sodišča RS - V postopku prisilne poravnave se ugotovijo le navadne terjatve, prednostne terjatve pa se niti ne preizkušajo, saj na njih, če bo sprejeta prisilna poravnava, ta ne bo učinkovala, za razliko od stečajnega postopka, v katerem se poplačajo vse terjatve upnikov ob razdelitvi unovčene stečajne mase.

> Več ...


27.6.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Za pripoznavo dolga se oblika ne zahteva, gre za enostransko izjavo volje, ki je v praksi mnogokrat ustna.

> Več ...


26.6.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Sodišče pri odločanju o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks upošteva finančno in likvidnostno stanje pravne osebe, pa tudi njeno premoženjsko stanje.

> Več ...


22.6.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Družba, ki ima v razmerju do insolvenčnega dolžnika položaj povezane družbe po 527. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ne more biti imenovana za člana upniškega odbora.

> Več ...


21.6.2012

Judikat Višjega sodišča RS - V stečajno maso spada vse premoženje, ki ga ima stečajni dolžnik ob začetku stečajnega postopka.

> Več ...


20.6.2012

Judikat Višjega sodišča RS - V Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ni določbe, iz katere bi izhajalo, da ima delničar pravico vložiti pritožbo zoper sklep o dovoljenju spremembe načrta finančnega prestrukturiranja.

> Več ...


19.6.2012

Judikat Višjega sodišča RS - V postopku osebnega stečaja, ko začetek stečajnega postopka predlaga dolžnik, ne velja domneva insolventnosti.

> Več ...


18.6.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Dajalec kredita mora skladno z zakonom pred izjavo o razdoru pogodbe oziroma pred zahtevkom za plačilo vseh obrokov pred njihovo zapadlostjo kreditojemalcu - potrošniku s pisnim obvestilom določiti primeren dodatni rok za plačilo zapadlih obveznosti, ki ne sme biti krajši od 15 dni.

> Več ...


15.6.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Nediferencirana navedba vrednosti spornega predmeta po ustaljeni sodni praksi vrhovnega sodišča ne zadošča za dovoljenost (dopustitve) revizije.

> Več ...


14.6.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - O tožnikovi zahtevi za izračun starostne pokojnine je bilo že pravnomočno odločeno, zato njegova zahteva po ponovnem izračunu ni bila utemeljena.

> Več ...


13.6.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Morebitna nezakonitost imenovanja poslovodnega organa gospodarske družbe ni delovni spor, temveč gospodarski spor.

> Več ...


12.6.2012

Pojasnilo DURS - Uporaba vozila v privatne namene, ki jo delodajalec zagotovi delojemalcu tudi zaradi namena reklamiranja družbe, se davčno obravnava kot boniteta.

> Več ...


11.6.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Predlog za oprostitev plačila sodne takse za revizijo mora biti vložen hkrati z revizijo, drugače je prepozen.

> Več ...


8.6.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Zastaranje pravice do uveljavljanja nujnega deleža ne teče, dokler ni pravnomočno izpodbita oporoka, po kateri bi dedovala oseba, ki je sicer nujni dedič.

> Več ...


7.6.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - V sporih majhne vrednosti revizija ni dovoljena, to pa pomeni, da je tudi Vrhovno sodišče ne more dopustiti.

> Več ...


6.6.2012

Pojasnilo DURS - 88b. člen Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) narekuje, da mora davčni zavezanec v primeru popravka napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu, od zneska DDV, ki je predmet popravka, obračunati in plačati obresti po evropski medbančni obrestni meri, povečani za predpisane odstotne točke.

> Več ...


5.6.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Solastniki so v določenih primerih lahko enotni sosporniki, a ne, kadar se od njih zahteva izstavitev zemljiškoknjižne listine za vpis lastninske pravice - spor je namreč takrat mogoče rešiti različno za vsakega izmed lastnikov.

> Več ...


4.6.2012

Pojasnilo DURS - Za dohodke iz zaposlitve, prejete iz tujine, mora rezident Slovenije praviloma že med letom vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve.

> Več ...


1.6.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Vpis pripojitve ima konstitutivni učinek, pritožba zoper sklep o vpisu pripojitve (in posledično izbrisu prevzete družbe iz sodnega registra) ni pravno sredstvo s suspenzivnim učinkom.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober