FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Junij 2011
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.6.2011 do 30.6.2011

30.6.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Le golo opravičilo delavca, da ima (neopredeljene) zdravstvene težave, ne zadostuje za opravičilo odsotnosti z zagovora.

> Več ...


29.6.2011

Pojasnilo DURS - Prenos blaga z namenom skladiščenja v Italiji, če se to blago vrne temu davčnemu zavezancu v Slovenijo, ne šteje za dobavo, opravljeno za plačilo.

> Več ...


28.6.2011

Pojasnilo DURS - Obdavčitev članarine je odvisna od vsebine nalog oziroma storitev, ki jih člani plačujejo preko članarine, zato je treba v vsakem primeru posebej ugotoviti, za opravljanje katerih transakcij je članarina namenjena.

> Več ...


27.6.2011

Pojasnilo DURS - Banka opravi kreditojemalcu zavarovalno storitev, ki je oproščena plačila DDV.

> Več ...


24.6.2011

Pojasnilo DURS - Plačilo zavarovalne premije na podlagi zavarovanj za odgovornost članov uprav in nadzornih svetov, ki bremeni družbo, predstavlja boniteto članov uprav in nadzornih svetov.

> Več ...


23.6.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Zemljiškoknjižno sodišče opravlja vpise po vrstnem redu, ki se določi po trenutku, ko je zemljiškoknjižno sodišče prejelo predlog za vpis, oziroma listino, na podlagi katere o vpisu odloča po uradni dolžnosti.

> Več ...


22.6.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Poroštvena pogodba ni razdrta ali nična, ker naj bi bila obveznost poroka manjša od obveznosti glavnega dolžnika.

> Več ...


21.6.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Ker seštevek vseh zahtevkov presega 4.000 eurov, je uporaba pravila, da v gospodarskih sporih majhne vrednosti revizije ni, izključena.

> Več ...


20.6.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Selitev predmetov osnovnih sredstev ne pomeni, da je tožnica vzela stvari z namenom, da si jih prilasti, njeno dejanje nima znakov kaznivega dejanja.

> Več ...


17.6.2011

Pojasnilo DURS - Pravno gledano bi vključitev v oglaševalsko mrežo lahko predstavljala sklenitev najemne pogodbe, na podlagi katere založnik odda posamezna oglasna mesta v zakup oglaševalski mreži.

> Več ...


16.6.2011

Pojasnilo DURS - Od plačila za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic slovenske družbe tuji avtorski agenciji, se odtegne in plača davčni odtegljaj po stopnji 15%.

> Več ...


15.6.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Tožnik spornega dne ni bil na delu v nočni izmeni, zato njegova odklonitev alkotesta ne pomeni kršitve delovne obveznosti, ki bi lahko bila zakoniti razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

> Več ...


14.6.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Glede na to, da bi bilo lahko v Sloveniji enako zdravljenje pravočasno in učinkovito opravljeno tudi v Sloveniji, ne obstaja pravica do povrnitve stroškov zdravljenja v tujini.

> Več ...


13.6.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Izostanek prave poslovne volje ob sklepanju (izročilne) pogodbe ni odvisen od morebitnega odvzema poslovne sposobnosti pogodbenika.

> Več ...


10.6.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - V primeru nelegalne gradnje gradbeni inšpektor odredi, da se gradnja ustavi ter da se že zgrajeni objekt v določenem roku na stroške inšpekcijskega zavezanca odstrani.

> Več ...


9.6.2011

Pojasnilo DURS - Če občina pooblasti vrtec, da v njenem imenu in za njen račun naroča gradbena dela na zgradbi vrtca, vrtec deluje kot posrednik, zato se mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) ne uporabi.

> Več ...


8.6.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Tožnica je zasedala položaj vodje notranje organizacijske enote uprave lokalne skupnosti, za to mesto pa ni predvidena izdaja posebne odločbe o razrešitvi.

> Več ...


7.6.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Tožena stranka ni ravnala v nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih, ko zaposlitve na zahtevnejšem delovnem mestu mehatronika ni ponudila tožniku, temveč bolje usposobljenemu sodelavcu.

> Več ...


6.6.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Po vročitvi pravnomočne sodbe o nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja, priznanju neprekinjenih pravic iz delovnega razmerja in vrnitvi delavca nad delo, se delovno razmerje za naprej vzpostavi le na podlagi dejanske vrnitve delavca na delo.

> Več ...


3.6.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Ker je tožnik investiral v osnovna sredstva, ki so bila do polovice v lasti druge osebe in jih v tem delu tudi ni imel v finančnem najemu, ne more uveljavljati investicijske davčne olajšave po prvem odstavku 48. člena ZDoh za celotno investicijo v to sredstvo, ampak le do polovice, ki je bila v njegovi lasti.

> Več ...


2.6.2011

Pojasnilo DURS - Po metodi navadnega odbitka se bodo pri odmeri dohodnine za leto 2011 (in nadaljnja leta) dohodki iz zaposlitve, ki jih slovenski rezidenti dosegajo v Italiji, vključili v davčno osnovo v Sloveniji.

> Več ...


1.6.2011

Pojasnilo DURS - Davčna števila se dodeli zavezancu za davek in se uporablja v zvezi z vsemi davki.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober