FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Junij 2010
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.6.2010 do 30.6.2010

30.6.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Če podjetje za blago oziroma storitev, ki jo ponuja, ne označi vidne cene, lahko tržni inšpektor izda odločbo na odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti.

> Več ...


29.6.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Davčna osnova za odmero davka od prejemkov od opravljanja storitev se ugotovi z oceno, če zavezanec ne predloži nikakršne dokumentacije.

> Več ...


28.6.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pobotnica ni javna listina, ki bi dokazovala resničnost tistega, kar se v njej navaja.

> Več ...


24.6.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Vlaganje posameznega zakonca v nepremičnino brez soglasja drugega zakonca po razpadu zakonske skupnosti ne more vplivati na višino deležev.

> Več ...


23.6.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Če iz projektne dokumentacije za medsosedsko ograjo izhaja, da temelj betonskega zidu sega 10 cm v podzemni prostor tožnikove parcele, za kar pa ni bilo pridobljeno tožnikovo soglasje, je gradbeno dovoljenje, izdano na tej podlagi, nezakonito.

> Več ...


22.6.2010

Judikat Višjega sodišča RS - Tako kot odpoved dediščini, tudi izjava o odpovedi v korist določenega dediča ne more biti pogojna.

> Več ...


21.6.2010

Pojasnilo DURS - Prispevek za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatek k ceni toplote oziroma k ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti, ki so ju dobavitelji električne energije, zemeljskega plina ali toplote dolžni zaračunati končnim odjemalcem, je predmet obdavčitve z DDV.

> Več ...


18.6.2010

Pojasnilo DURS - Davčni zavezanec lahko odbije DDV od stroškov prehrane in nočitev, če so ti stroški neposredno povezani z nadaljnjo dobavo hrane in nočitev za plačilo ter se od njih obračuna DDV.

> Več ...


17.6.2010

Judikat Višjega sodišča RS - Nekoristnost služnosti mora biti objektivna in popolna, zato je stvarna služnost lahko še vedno v korist gospodujočega zemljišča, čeprav bi to pridobilo možnost drugačne povezave.

> Več ...


16.6.2010

Judikat Višjega sodišča RS - V primeru, ko se nujna pot določi po že obstoječi izgrajeni poti, je pri izračunu nadomestila potrebno upoštevati tudi vrednost zgrajene poti, saj predlagateljici poti (v tem delu) ne bo potrebno zgraditi.

> Več ...


15.6.2010

Judikat Višjega sodišča RS - Neznani dediči ne morejo biti pravdna stranka.

> Več ...


14.6.2010

Judikat Višjega sodišča RS - Opustitev potrebnega ravnanja odvetnika ima za posledico njegovo odškodninsko odgovornost le, če so izkazani pogoji za uspeh z ravnanjem, ki ga je odvetnik opustil.

> Več ...


11.6.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Ko je poseg v prostor, ki je predmet inšpekcijskega ukrepanja, definiran z drugimi podatki, da ni dvoma, za kateri objekt gre, izrek odločbe zaradi napačne navedbe parcelne številke ni toliko nejasen, da odločba ne bi mogla biti izvršljiva.

> Več ...


9.6.2010

Pojasnilo DURS - Plačilo za nakup projekta, katerega sestavni deli so tudi že določeni patenti, ki ga bo družba C, rezidentka Slovenije, opravila družbi B, rezidentki Portugalske, ne predstavlja plačila za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic, patentov, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih pravic in drugih podobnih dohodkov.

> Več ...


8.6.2010

Pojasnilo DURS - Prijavnino, ki jo zaračuna organizator potovanja ali druga potovalna agencija, ki deluje v svojem imenu, je treba obravnavati kot sestavni del glavne storitve, ki jo opravi organizator potovanja ali druga potovalna agencija v svojem imenu, in se davčno enako obravnava kot glavna transakcija.

> Več ...


7.6.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Ker tožnik ni delal neposredno pri proizvodnji azbestnih izdelkov, pri njem ne gre za primer, ki ga ureja prvi odstavek 7. člena Zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI).

> Več ...


4.6.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Če zasebnik opravlja dejavnost, ki je nima priglašene pri pristojnem organu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje priglašene dejavnosti, pristojni inšpekcijski organ izda odločbo o prepovedi opravljanja te dejavnosti.

> Več ...


1.6.2010

Judikat Višjega sodišča RS - Formalne nezaposlenosti ni mogoče upoštevati, če je dokazano neregistrirano delo zavezanca.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober