FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Maj 2012
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.5.2012 do 31.5.2012

31.5.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Tožnik s prisojeno odmeno za čas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja ne more priti v boljši položaj, v kakršnem bi bil, če mu delovno razmerje ne bi prenehalo in bi opravljal funkcijo do izteka mandatnega obdobja.

> Več ...


30.5.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Sklep o vstopu novega upnika po vložitvi predloga za izvršbo po vsebini pomeni subjektivno spremembo sklepa o izvršbi na upniški strani in je konstitutiven.

> Več ...


29.5.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Načrtovani poslovni izid dolžnika (podjetnika) mora vsebovati prikaz iz dejavnosti predvidenih prihodkov, stroškov, ki mu bodo nastali, davkov, ki jih bo moral plačati in izračun čistega poslovnega izida.

> Več ...


28.5.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Prepoved imenovanja za člana upniškega odbora velja tudi za upnike, katerih zastopniki so v zadnjih dveh letih pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti opravljali funkcije člana poslovodstva ali organa nadzora ali prokurista insolventnega dolžnika.

> Več ...


25.5.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pri opredelitvi ustrezne zaposlitve v zvezi s ponudbo nove pogodbe za drugo ustrezno zaposlitev Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) ne določa kriterija enakosti ali primerljivosti plače v okviru nove zaposlitve.

> Več ...


24.5.2012

Upravljanje tveganj investicijskega sklada - Danes je začel veljati Sklep o upravljanju tveganj investicijskega sklada, ki v ugotavljanje tveganj vključuje celovito in pravočasno prepoznavanje tveganj, katerim je bil (ali bi bil lahko) izpostavljen investicijski sklad pri svojem poslovanju, pa tudi analizo vzrokov za njihov nastanek.

> Več ...


23.5.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Podpis zabeležke o seznanjenosti z opozorilom, da lahko delavec v primeru nove kršitve prejme redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, ne pomeni izpolnitve obveznosti tožene stranke glede predhodnega pisnega opozorila na izpolnjevanje obveznosti.

> Več ...


22.5.2012

Družbe za upravljanje - Sklep o poslovanju družbe za upravljanje bo začel veljati 24. maja in obravnava pravila varnega in skrbnega poslovanja družbe za upravljanje, pravila za ravnanje in dodatne pogoje, ki jih mora izpolnjevati omenjena družba, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve.

> Več ...


21.5.2012

Judikat Višjega sodišča RS - V zemljiško knjigo se vpisujejo le nepremičnine, ki so lahko samostojen predmet stvarnih pravic.

> Več ...


18.5.2012

Gospodarske družbe - Cilj novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)je prenos evropskih določb v slovenski pravni red z namenom izboljšanja konkurenčnosti družb z zmanjšanjem upravnih obremenitev, povezanih z izpolnjevanjem zahtev glede poročanja in objave nekaterih listin pri postopkih s statusnim preoblikovanjem.

> Več ...


17.5.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Ni nujno, da obstaja direktna zveza med delom, ki ga opravlja delavec, angažiran na drugih delih in delom, za katerega se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas. Dovolj je ugotovitev, da je začasen izpad določenega števila delavcev povzročil potrebo po novih delavcih za določen čas.

> Več ...


16.5.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Zemljiškoknjižno sodišče je vezano na predlog, kako velike deleže vpisati v zemljiško knjigo, samo večjih deležev ne more vpisati.

> Več ...


15.5.2012

Plačilne storitve in sistemi - Glavni namen sprememb in dopolnitev Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) je bila uskladitev z evropsko zakonodajo, jasneje so opredeljene določbe o družbah za izdajo elektronskega denarja.

> Več ...


14.5.2012

Judikat Višjega sodišča RS - V osnovo za odmero odpravnine se šteje samo plača za dejansko opravljeno delo, ne pa delna invalidska pokojnina, ki jo invalid III. kategorije invalidnosti prejema poleg plačila za delo.

> Več ...


11.5.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Do solidarnostne pomoči, ki se delavcu izplača z namenom, da lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji, je upravičen ožji družinski član.

> Več ...


10.5.2012

Pojasnilo DURS - Podatki, ki so davčna tajnost, se zakonito razkrijejo le v primeru, kadar je izkazana udeležba v postopku na podlagi zahtevanih dokazil in v tistem obsegu podatkov, kot so določeni v prvem in drugem odstavku 19. člena ZDavP-2.

> Več ...


9.5.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR) morajo tujci za sklenitev pogodbe o zaposlitvi izpolnjevati pogoje iz ZDR in pogoje iz Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT).

> Več ...


8.5.2012

Davčni postopek - 5. maja so začele veljati spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki med drugim v zakon prenašajo zakonodajo EU glede nadgrajevanja vsebine vzajemne pomoči pri izterjavi med državami članicami.

> Več ...


7.5.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Kadar je na upniški strani več oseb, se solidarnost upnikov ne domneva.

> Več ...


4.5.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Sodna poravnava je lahko predlog za izvršbo zaradi ponovnega motenja posesti le, če se je dolžnik z njo zavezal, da se bo v bodoče vzdržal podobnih motilnih ravnanj.

> Več ...


3.5.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Tudi v nepravdnem postopku je potrebno povračilo skupnih stroškov zahtevati (pravočasno).

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober