FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: April 2014
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.4.2014 do 30.4.2014

30.4.2014

Judikat Višjega sodišča RS - Prepoved organizaciji za plačilni promet, da ne sme dolžniku ali komu drugemu po njegovem nalogu izplačati denarnega zneska z njegovega računa.

> Več ...


29.4.2014

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Ker je bila z izpodbijano odločbo v obnovljenem postopku določena višja davčna obveznost kot v prvotnem, se kot vrednostni kriterij za dovoljenost revizije upošteva le razlika vrednosti med obema.

> Več ...


29.4.2014

Judikat Višjega sodišča RS - Trajnejša življenjska skupnost je pravni standard in zakonsko predpisan pogoj za priznanje odškodnine za duševne bolečine zaradi smrti brata ali sestre.

> Več ...


28.4.2014

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Tretji odstavek 238. člena ZUP jasno določa, da lahko pritožnik v pritožbi navaja nova dejstva in nove dokaze, vendar pa mora obrazložiti, zakaj jih ni navedel že v postopku na prvi stopnji.

> Več ...


25.4.2014

Judikat Višjega sodišča RS - Delodajalec pri podaji odpovedi večjemu številu delavcev v postopku redne likvidacije družbe ni spoštoval programa razreševanja presežnih delavcev.

> Več ...


23.4.2014

Judikat Višjega sodišča RS - Odškodninske terjatve za škodo, ki zaradi učinkovanja škodljivih emisij stalno nastajajo, prav tako zastarajo in ZOR za takšne odškodninske terjatve ne predvideva izjem.

> Več ...


22.4.2014

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Razen z izrednim pravnim sredstvom, stranka ne more doseči spremembe dokončne in pravnomočne odločbe, s katero ji je bila priznana pravica do pokojnine.

> Več ...


17.4.2014

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Vlagatelj pobude za podelitev javnega pooblastila s tem dejanjem ne pridobi položaja stranke, saj z vložitvijo pobude ne pridobi nobenih materialnopravnih ali procesnih pravic.

> Več ...


15.4.2014

Judikat Upravnega sodišča RS - Če ne gre za upravno zadevo, tožnik odločitve, ki jo je sprejelo delovno sodišče, ne more izpodbijati s tožbo v upravnem sporu.

> Več ...


14.4.2014

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Odločba, katere odložitev izvršitve sta revidenta predlagala, je postala pravnomočna in odložitev upravne izvršbe po tretjem odstavku 293. člena ZUP ni več mogoča.

> Več ...


11.4.2014

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Iz upravnega spisa izhaja, da so tožnika že v upravnem postopku zastopali pooblaščenci, zato bi morala tožena stranka v skladu s 1. odstavkom 88. člena ZUP izpodbijano odločbo vročiti pooblaščencem.

> Več ...


10.4.2014

Judikat Upravnega sodišča RS - Sodišče se ne strinja s tožbeno navedbo, da bi tožena stranka pri odvzemu magistrskega naziva odločala po prostem preudarku.

> Več ...


9.4.2014

Judikat Višjega sodišča RS - Za napredovanje za dva plačilna razreda (izredno napredovanje) bi moral tožnik v skladu z določbo tretjega odstavka 5. člena Uredbe zbrati 15 točk.

> Več ...


8.4.2014

Judikat Višjega sodišča RS - Tožnici pripada dodatek za magisterij od dne, ko je pridobila naslov magistrica znanosti, in ne šele od dneva seznanitve tožene stranke o pridobljenem nazivu.

> Več ...


7.4.2014

Judikat Upravnega sodišča RS - Pravica do vpogleda v spis je samostojna pravica, ki jo v zadevah, ki tečejo pred Komisijo za preprečevanje korupcije, ureja Poslovnik KPK v 54. členu.

> Več ...


3.4.2014

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Zahtevki iz neupravičene obogatitve zastarajo v splošnem zastaralnem roku petih let, zastaranje pa začne teči prvi dan po dnevu, ko je upnik imel pravico terjati izpolnitev.

> Več ...


2.4.2014

Judikat Upravnega sodišča RS - Plačilo nadomestila za ločeno življenje je obveznost delodajalca in do njega je upravičen le tisti delavec, ki ga delodajalec zaradi službenih potreb napoti na delo v drug kraj.

> Več ...


1.4.2014

Judikat Višjega sodišča RS - Zapadla terjatev oziroma obstoj veljavnega obligacijskega razmerja med upnikom in dolžnikom je nujna predpostavka za nastanek pridržne pravice.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober