FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: April 2012
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.4.2012 do 30.4.2012

30.4.2012

Judikat Višjega sodišča RS - S pravnomočnim sklepom o dedovanju končanega zapuščinskega postopka ni mogoče obnoviti, pač pa lahko stranke (če so dani pogoji za obnovo postopka po Zakonu o pravdnem postopku (ZPP)), svoje pravice uveljavijo v pravdi.

> Več ...


26.4.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Plačilo zapadle najemnine po prejemu odpovedi najemne pogodbe ne more sanirati kršitve najemne pogodbe.

> Več ...


25.4.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Tožnik, ki je vedel, da sklenitev pogodbe ni bila opravljena po zakonu, ni bil dobroverni posestnik.

> Več ...


24.4.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Izbris pravne osebe iz registra brez predhodne likvidacije temelji na predpostavki, da družba nima niti premoženja niti obveznosti.

> Več ...


23.4.2012

Pojasnilo DURS - Zavezanec, ki izpolnjuje pogoje za olajšavo po prvem odstavku 55b. člena ali po 56. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v predpisanem odstotku plače osebe, na katero se olajšava nanaša.

> Več ...


20.4.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Na izterjavo sodne takse v skladu s 35. členom Zakona o sodnih taksah (ZST-1) učinkuje le zaprosilo za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse po drugem zakonu in ne po ZST-1.

> Več ...


19.4.2012

Pojasnilo DURS - Če občina oddaja športni objekt v uporabo za plačilo šoli ali fakulteti, ki športni objekt uporablja za športno vzgojo učencev in študentov, ne pa za nadaljne trženje, se obračuna DDV po stopnji 8,5 %.

> Več ...


18.4.2012

Pojasnilo DURS - Pri zastaranju obveznosti do dobaviteljev ni treba popravljati odbitka DDV, če se davčna osnova pri tem ni spremenila.

> Več ...


17.4.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Kadar je postopek izvršbe zoper izbrisano gospodarsko družbo ustavljen, upnik s tožbo ne more ponovno zahtevati plačila iste terjatve zoper družbenika.

> Več ...


16.4.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Pravni standard pravične denarne odškodnine mora biti v vsakem primeru nepremoženjske škode individualiziran in hkrati vpet v širše družbene okvirje.

> Več ...


13.4.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Prijava terjatve v stečajnem postopku pretrga njeno zastaranje zgolj do višine, do katere je bila s strani stečajnega upravitelja priznana, če pa je bila prerekana, pa zgolj do višine, do katere je bila terjatev ugotovljena v ustreznem postopku, na katerega je bil napoten upnik.

> Več ...


12.4.2012

Pojasnilo DURS - Kadar mali davčni zavezanec pridobi blago iz Madžarske, njegove pridobitve niso predmet DDV, če skupna vrednost pridobitev blaga znotraj Unije v tekočem in preteklem koledarskem letu ne preseže zneska 10.000 evrov.

> Več ...


11.4.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Zaradi kasnejših vlaganj v nepremičnino se vrednost te poveča, vendar lahko morebitno prikrajšanje tožnik uveljavlja le z obligacijskim zahtevkom.

> Več ...


10.4.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Republika Slovenija mora tudi za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo na vojaškem stanovanju izstaviti ustrezno listino sposobno za vpis, če je kot lastnik stanovanja v zemljiški knjigi vpisana pravna ali fizična oseba.

> Več ...


6.4.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Rubež je procesno dejanje v izvršilnem postopku, ki služi zavarovanju izpolnitve davčne obveznosti na način, da se dolžniku prepove razpolagati z zarubljenimi terjatvami.

> Več ...


5.4.2012

Pojasnilo DURS - Odhodki, nastali v zvezi z izvajanjem pro bono storitev, nastanejo v zvezi z dejavnostjo zavezancev in so povezani z delovanjem in poslovanjem odvetnikov, zato so lahko davčno priznani.

> Več ...


4.4.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Uživalcu pripada pokojnina od dneva, ko sta kumulativno izpolnjena oba pogoja: pravnomočno priznana invalidnost prve kategorije in prenehanje zavarovanja.

> Več ...


3.4.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Pri obveznosti plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje je zaradi davčnih izvršb prišlo do pretrganja zastaranja. Davčna obveznost v takem primeru preneha šele po absolutnem zastaranju.

> Več ...


2.4.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Delavec, ki ne zahteva izrabe letnega dopusta, obstoj nepredvidljivega vzroka za to pa ni izkazan, in na delodajalčevi strani ni razlogov za neizrabo, pravico do letnega dopusta ali nadomestila izgubi.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober