FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Marec 2014
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.3.2014 do 31.3.2014

31.3.2014

Judikat Višjega sodišča RS - Začetek postopka prisilne poravnave ne učinkuje za zavarovane terjatve, prav tako za njih ne učinkuje niti potrjena prisilna poravnava.

> Več ...


28.3.2014

Judikat Višjega sodišča RS - Po 2. odstavku 5. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) kot avtorska dela štejejo tudi izvedenska mnenja.

> Več ...


27.3.2014

Judikat Upravnega sodišča RS - Med strankama je sporno, ali bi moral organ po tem, ko je razlog za prekinitev prenehal, glede nadaljevanja postopka izdati poseben (pisni) sklep.

> Več ...


26.3.2014

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Prodajalec ni dokazal, da je vrednost družbe višja od najnižje vrednosti kupnine v pogodbi, zato je pritožbeno sodišče tožbeni zahtevek zavrnilo.

> Več ...


25.3.2014

Judikat Višjega sodišča RS - Tožena stranka skladno s pravilno uporabo določb ZDoh-2 in ZDR ni imela podlage, da je tožnici od pripadajočega zneska odpravnine odtegnila znesek na račun dohodnine.

> Več ...


24.3.2014

Judikat Višjega sodišča RS - Tožena stranka skladno s pravilno uporabo ZDoh-2 in ZDR ni imela podlage, da je tožnici od pripadajočega zneska odpravnine odtegnila znesek na račun dohodnine.

> Več ...


21.3.2014

Judikat Višjega sodišča RS - Terjatev za plačilo socialnih prispevkov izhaja iz socialno zavarovalnega razmerja, ki ni predmet zasebnega urejanja, ampak gre za javnopravno razmerje.

> Več ...


20.3.2014

Judikat Višjega sodišča RS - Če je zamudo roka pri plačilu sodne takse za pritožbo pri tožeči stranki povzročila založitev naloga zaradi selitve, ne gre za nezakrivljeno zamudo.

> Več ...


19.3.2014

Judikat Upravnega sodišča RS - Sodišče v upravnem sporu ne more presojati primernosti ali ustreznosti določenega merila javnega razpisa.

> Več ...


18.3.2014

Judikat Upravnega sodišča RS - Po ZZZDR ima v postopku postavitve skrbnika položaj stranke samo oseba, ki se postavlja pod skrbništvo in oseba, ki je postavljena za skrbnika.

> Več ...


17.3.2014

Judikat Višjega sodišča RS - Stanovanje, ki je predmet spora v konkretni zadevi, ne spada v stečajno maso, ker ne gre za toženkino premoženje.

> Več ...


14.3.2014

Judikat Upravnega sodišča RS - Načelno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije nima značaja posamičnega akta, s katerim bi se odločalo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznika.

> Več ...


13.3.2014

Judikat Višjega sodišča RS - Določba pogodbe o zaposlitvi o določitvi plače, ki javnemu uslužbencu določa višjo od zakonsko določene plače, je nična.

> Več ...


12.3.2014

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Prednostne delnice podeljujejo njihovim imetnikom vse pravice, ki jih imajo navadni delničarji, poleg tega pa še določene prednostne pravice.

> Več ...


10.3.2014

Judikat Upravnega sodišča RS - V okviru sodnega varstva po določbi 4. člena ZUS-1 gre za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin posameznika, pri tem so mišljene ustavne pravice.

> Več ...


7.3.2014

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Če je firmi pravne osebe dodana še oznaka podružnice, se to v splošnem razume kot podrobnejša označitev stranke postopka.

> Več ...


6.3.2014

Judikat Upravnega sodišča RS - Po tem, ko je bila družba izbrisana iz sodnega registra, se je izvršba nadaljevala proti tožniku kot družbeniku.

> Več ...


5.3.2014

Judikat Upravnega sodišča RS - V primeru, ko gre za sofinanciranje iz javnih sredstev, je upravno sodna praksa zavzela stališče, da je treba upoštevati splošno načelo enakosti pred zakonom.

> Več ...


4.3.2014

Judikat Upravnega sodišča RS - Pri odmeri davka od dobička iz kapitala gre za postopek, ki se vodi samostojno in za isto nepremičnino povsem ločeno tudi od postopka odmere davka na promet nepremičnin.

> Več ...


3.3.2014

Judikat Upravnega sodišča RS - Davčni organ lahko izda sklep za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti še pred izdajo odmerne odločbe in s tem pred pridobitvijo izvršilnega naslova.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober