FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Marec 2011
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.3.2011 do 31.3.2011

31.3.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - S kandidatom, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, se lahko delovno razmerje sklene največ za eno leto.

> Več ...


30.3.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Zaradi samovoljnega ravnanja tožnika je izključena odškodninska odgovornost tožene stranke.

> Več ...


29.3.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Poslovodja oz. direktor d.o.o. mora nadzornemu svetu na njegovo zahtevo poročati o vseh vprašanjih v zvezi s poslovanjem družbe.

> Več ...


28.3.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pooblastilo za zastopanje ni pooblastilo za izvajanje pravnega posla.

> Več ...


25.3.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Nedovoljena dejavnost ne more biti podlaga za izgubljeni dobiček.

> Več ...


24.3.2011

Pojasnilo DURS - Davčni zavezanec, ki ugotovi primanjkljaj blaga (pri njihovi nabavi je uveljavljal odbitek DDV le delno), obračuna DDV od celotne davčne osnove.

> Več ...


23.3.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Obdobje obveznega služenja vojaškega roka se ne more šteti za delovno dobo.

> Več ...


22.3.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pri izračunu škode je pravilno upoštevana cena vozila v času, ko je bilo vozilo ukradeno.

> Več ...


21.3.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Tožnik mora dokazati nezgodo, da nastane obveznost zavarovalnice.

> Več ...


18.3.2011

Pojasnilo DURS - Gozdarske subvencije so obdavčene z dohodnino, v kolikor niso oproščene po 26. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2).

> Več ...


17.3.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Kot veliko nehvaležnost je mogoče razumeti le ravnanja, ki so po pomembnosti taka, da razumno opravičujejo preklic darila.

> Več ...


16.3.2011

Pojasnilo DURS - Plačila iz proračuna, ki jih prejema dijaški dom za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti v domu, se vključijo v imenovalec ulomka za izračun odbitnega deleža.

> Več ...


15.3.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Zahtevek za plačilo uporabnine je uspešen, kadar oseba dokaže, da mu druga oseba preprečuje, da bi skupaj z njo uporabljal solastno nepremičnino.

> Več ...


14.3.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Delodajalec mora delavcu omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni.

> Več ...


11.3.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Sklep o zavarovanju denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini je ena izmed listin, ki so podlaga za vknjižbo.

> Več ...


10.3.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Etažni lastnik za obratovalne stroške najemnika odgovarja subsidiarno.

> Več ...


9.3.2011

Pojasnilo DURS - Dobava dopisnice, ki ni neposredno povezana z opravljanjem univerzalne poštne storitve, ni oproščena plačila DDV.

> Več ...


8.3.2011

Pojasnilo DURS - Obračunavanje in plačilo akontacije dohodnine ob izplačilu pokojninske rente ureja Zakon o dohodnini (ZDoh-2).

> Več ...


7.3.2011

Pojasnilo DURS - Mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) se uporabi, kadar je naročnik izgradnje sončne elektrarne davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji.

> Več ...


4.3.2011

Pojasnilo DURS - Plačilo taks za pridobitev delovnega dovoljenja ali dovoljenja za zaposlitev in stroški, povezani s pridobitvijo teh dovoljenj, vključno s stroški pridobitve dovoljenja za prebivanje, ne štejejo za boniteto zaposlenega.

> Več ...


3.3.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku iz sporazuma pomeni protipogodbeno in s tem protipravno ravnanje.

> Več ...


2.3.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Zavarovalnica jamči ta premoženjsko škodo, ki jo proti zavarovancu uveljavlja tretja oseba in za katero je zavarovanec odgovoren.

> Več ...


1.3.2011

Judikat Višjega sodišča RS - O nelikvidnosti terjatve je mogoče govoriti le, če ta očitno ne obstoji.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober