FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Februar 2012
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.2.2012 do 29.2.2012

29.2.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Tožena stranka je ravnala nezakonito, ko je tožniku znižala plačo zaradi negativne delovne uspešnosti, ne da bi sprejela merila, na podlagi katerih bi se delovna uspešnost lahko ugotovila.

> Več ...


28.2.2012

Obveznice - Novi Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1) je začel veljati 25. februarja, sprejet pa je bil z namenom, da bi izdajanje omenjenih kritih obveznic v Sloveniji dejansko zaživelo.

> Več ...


27.2.2012

Prevzemi - 25. februarja je začela veljati novela Zakona o prevzemih (ZPre-1), ki želi zakon prilagoditi aktualnim razmeram na trgu vrednostnih papirjev.

> Več ...


24.2.2012

Pojasnilo DURS - Poslovni subjekt davčnemu organu posreduje podatke o zneskih izplačanih sejnin članom komisij nadzornega sveta družbe, če so le-te predmet obdavčitve po tem zakonu.

> Več ...


23.2.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Slab finančni položaj delodajalca oziroma njegova insolventnost ne more vplivati na pravice delavcev do izplačila plače in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, do katerih so upravičeni v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.

> Več ...


22.2.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Tožnik je kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, ker je z dela, kljub temu, da je bil zmožen za delo, izostal neupravičeno.

> Več ...


21.2.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Delodajalec ne more enostransko določati plače delavca z odločbami, ampak je višina plače lahko le predmet pogodbe o zaposlitvi.

> Več ...


20.2.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Prenehanje zaradi razrešitve (s funkcije ravnatelja) ni zakonit način prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi.

> Več ...


17.2.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Kadar se nagrada odvetnika določi glede na vrednost spornega predmeta, se za odvetnika, ki izvaja storitve brezplačne pravne pomoči, nagrada določi po 36. členu Zakona o odvetniški tarifi (ZOdvT).

> Več ...


16.2.2012

Pojasnilo DURS - Določbe Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) glede oprostitev plačevanja prispevkov za socialno varnost v invalidskih podjetjih se uporabljajo od 1.1.2012 dalje.

> Več ...


15.2.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Delavec ima pravico in ne dolžnost, da naloženo nevarno delo odkloni.

> Več ...


14.2.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Tožnik je uživalec invalidske pokojnine s stalnim prebivališčem v tujini in tako ne izpolnjuje pogojev za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo.

> Več ...


13.2.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Krog delavcev, ki spadajo med poslovodne osebe po 72. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je treba razlagati ozko, saj pomeni možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi z manj pravicami, ki jih delavcem sicer zagotavlja zakon, bistven poseg v njihov delovnopravni položaj.

> Več ...


10.2.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Spor med delodajalcem in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede povrnitve nadomestila plače je gospodarski spor.

> Več ...


9.2.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Delodajalec se ob ukinitvi delovnega mesta odloči, da se določena dela in naloge povsem prenehajo opravljati ali pa jih v celoti ali deloma naloži drugim zaposlenim.

> Več ...


7.2.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Ob izpolnjevanju drugih pogojev je treba pravico do oskrbnine priznati tudi tistim predhodnim prejemnikom vdovske pokojnine, ki jim je pravica do vdovske pokojnine prenehala, ki so to pravico pridobili na podlagi zunajzakonske skupnosti s pokojnim zavarovancem.

> Več ...


6.2.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pri pogodbi o preužitku preužitkar za časa svojega življenja prenese lastninsko pravico na svojih nepremičninah v zameno za skrb oziroma dajatve prevzemnikov.

> Več ...


3.2.2012

Judikat Višjega sodišča RS - V osnovo za odmero odpravnine se všteva samo plača za dejansko opravljeno delo.

> Več ...


2.2.2012

Pojasnilo DURS - Neobdavčen znesek odpravnine je določen na enak način za vse delojemalce na ravni pravice, ki velja ne glede na panogo dejavnosti delodajalca.

> Več ...


1.2.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Tisti, ki predlaga oprostitev plačila taks, je dolžan izpolniti izjavo o premoženjskem stanju.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober