FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: December 2010
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.12.2010 do 31.12.2010

31.12.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Po uveljavitvi novele ZIZ-E izvršilno sodišče izda sklep o izvršbi na podlagi menice le na podlagi trditve o njenem obstoju, ne pa na podlagi same menice.

> Več ...


30.12.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Če je pogodba, ki je sicer naslovljena kot darilna pogodba, po vsebini preužitkarska pogodba, preklica darila ni mogoče zahtevati.

> Več ...


29.12.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Vprašanje krivde za zmoto o obstoju dolga pri uporabi 191. člena OZ (drugače kot pri uporabi pravil o zmoti pri pogodbah) ni pravno pomembno.

> Več ...


28.12.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - V pogodbi o zaposlitvi s poslovodno osebo se je mogoče dogovoriti, da preneha veljati tudi v primerih, ki jih zakon izrecno ne predvideva.

> Več ...


27.12.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Tožnik po izreku enoletnega roka od podaje zahteve za zamenjavo strešnikov ne more uspeti s takim zahtevkom v pravdi.

> Več ...


24.12.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pripoznava dolga, dana pred nastopom zastaranja, ni vezana na nobeno obličnost.

> Več ...


23.12.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ne more biti višja od dejanskega zneska plače, ki bi ga delavec prejel, če bi delal.

> Več ...


22.12.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Nadurno delo se opravlja po odredbi delodajalca, kar hkrati pomeni, da je delodajalec dolžan plačati le tisto nadurno delo, ki ga je izrecno odredil.

> Več ...


21.12.2010

Judikat Upravnega sodišča RS - Upravičencu v denacionalizaciji ni mogoče priznati odškodnine v delnicah, ki jih ima Republika Slovenija, če mu jih ni mogoče ponuditi, ampak mu je v tem primeru mogoče priznati odškodnino v obveznicah.

> Več ...


20.12.2010

Judikat Višjega sodišča RS - Za zaznambo izvršbe mora biti sklep o izvršbi na nepremičnino pravnomočen samo, če gre za izvršbo na podlagi verodostojne listine.

> Več ...


17.12.2010

Judikat Višjega sodišča RS - Vloga je pravočasna, če je poslana pristojnemu sodišču, ne pa, če je poslana nepristojnemu organu, ta pa jo pošlje pristojnemu sodišču.

> Več ...


16.12.2010

Pojasnilo DURS - Najem nepremičnine, ki vključuje tudi najem opreme in parkirnih mest, je oproščen plačila DDV. Davčni zavezanec, ki daje v najem takšno nepremičnino, nima pravice do odbitka DDV.

> Več ...


15.12.2010

Judikat Upravnega sodišča RS - Dejstvo ali se neka dejavnost opravlja kot gospodarska javna služba ali ne, samo po sebi še ne pomeni upravičenja zaračunati komunalni prispevek.

> Več ...


14.12.2010

Judikat Višjega sodišča RS - Za utemeljen odlog izvršbe mora biti izpolnjen kateri od primerov iz 71. člena ZIZ ter kumulativno izkazana verjetnost nastanka škode.

> Več ...


13.12.2010

Davčna praksa - Če družba ni izdala nikakršnega jamstva za denarne obveznosti, ne more uveljavljati oprostitve plačila DDV, ko zaračuna del stroškov pridobitve garancije.

> Več ...


10.12.2010

Davčna praksa - Obdavčena storitev oddajanja nepremičnine v najem se lahko obračuna za več mesecev skupaj.

> Več ...


9.12.2010

Davčna praksa - Regres za letni dopust, skupaj z v istem mesecu izplačano plačo, podleže obdavčitvi z dodatnim davkom le v delu, ki presega 12.500 evrov.

> Več ...


7.12.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Plačilo zamudnih obresti se ne sme naložiti za čas, ko davčna obveznost davčnega zavezanca še ni ugotovljena.

> Več ...


6.12.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Poslovne knjige in knjigovodske listine morajo izkazovati resničnost opravljenih poslov, ni pa treba opredeliti vrsto opravljene storitve.

> Več ...


3.12.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pri vročanju dokumentov pravni osebi gre za vročanje pooblaščencu za sprejem na sedežu pravne osebe.

> Več ...


2.12.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Če predlagatelj začasne odredbe ne opredeli in navede elementa težko popravljive škode, ni izponjen zakonski pogoj za odložitev izvršitve upravnega akta.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober