FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: November 2009
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.11.2009 do 30.11.2009

27.11.2009

Judikat Upravnega sodišča RS - Prejeti predujmi so v sistemu DDV predplačila, od katerih že nastane obveznost obračuna DDV.

> Več ...


26.11.2009

Judikat Upravnega sodišča RS - Prva koncesija za izvajanje dimnikarskih storitev se brez javnega razpisa podeli osebi, ki ima na dan uveljavitve novega predpisa sklenjeno veljavno pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe.

> Več ...


25.11.2009

Pojasnilo DURS - V pojasnilu Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015, davčna uprava podrobneje opredeljuje pojem prikrajšanega delavca ter ostale pojme, ki se uporabljajo v zakonu.

> Več ...


18.11.2009

Pojasnilo DURS - Če davčni zavezanec preseže mejni znesek za dobavo blaga na daljavo v drugo državo EU, se mora v tej državi identificirati za namene DDV.

> Več ...


17.11.2009

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Če davčni zavezanec ne napove svojih prejemkov, se davčna osnova ugotovi z oceno na podlagi uradnih podatkov in podatkov, zbranih v ugotovitvenem postopku.

> Več ...


16.11.2009

Zakon o deviznem poslovanju (ZDP-2) - Z novelo ZDP-2 se spreminja definicija menjalca, menjalniške posle pa lahko opravljajo tudi banke in hranilnice, ki opravljajo storitve trgovanja s tujimi plačilnimi sredstvi.

> Več ...


13.11.2009

Judikat Upravnega sodišča RS - Razlastitveni postopek se začne šele po tem, ko se z lastnikom nepremičnine ne doseže sporazuma o odkupu oziroma nadomestitvi njegove nepremičnine.

> Več ...


12.11.2009

Judikat Višjega sodišča RS - Če taksa ni plačana v roku in če niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, se šteje, da je vloga umaknjena.

> Več ...


11.11.2009

Hierarhija pravil revidiranja - Od 7. novembra velja nov predpis, ki opredeljuje pravila revidiranja in prioritete posameznih pravil revidiranja pri njihovi obvezni uporabi.

> Več ...


10.11.2009

Priporočilo komisije št. 2009/784/ES o postopkih za oprostitev davčnega odtegljaja - 24. oktobra je bilo v Uradnem listu Evropske unije objavljeno Priporočilo komisije št. 2009/784/ES o postopkih za oprostitev davčnega odtegljaja.

> Več ...


6.11.2009

Tarifa o taksah in nadomestilih - 14. novembra bo začela veljati spremenjena Tarifa o taksah za odločanje o posamičnih zadevah in za vpise v register ter letna nadomestila Agencije za trg vrednostnih papirjev.

> Več ...


4.11.2009

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Zamudne obresti od odmerjenih davkov tečejo od dne izvršljivosti davčne odločbe.

> Več ...


3.11.2009

Novosti - Računovodski standardi so temelj vzpostavitve učinkovitega in uspešnega sistema finančnega poslovodenja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja pri posrednih in neposrednih uporabnikih proračuna.

> Več ...


2.11.2009

Novosti - 31. decembra morajo tudi javna podjetja skladno s SRS 35 prenehati z izkazovanjem infrastrukture kot sredstvi v upravljanju.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober