FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Oktober 2012
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.10.2012 do 31.10.2012

30.10.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Stečajni upravitelj prenosne družbe nima pravice za račun njenih upnikov od oddeljene družbe zahtevati vrnitve vrednosti z delitvenim načrtom njej dodeljenega premoženja, zmanjšanega za obveznosti, ki so ji bile dodeljene v delitvenem načrtu.

> Več ...


29.10.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Odvetnik ni imel pravilnega niti popolnega pooblastila tožene stranke za vložitev revizije, pooblaščenec s splošnim pooblastilom pa ni bil pooblaščen za vložitev izrednega pravnega sredstva, zato revizija ni bila dovoljena.

> Več ...


26.10.2012

Pojasnilo DURS - Kadar oseba ne opravi dobave novega prevoznega sredstva v drugo državo članico, ni upravičena do vračila DDV, ki ga je plačala ob nabavi tega prevoznega sredstva.

> Več ...


25.10.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Zaradi zavarovanja zahtevka, s katerim se uveljavlja poslovni delež kot del skupnega premoženja, ni mogoče omejevati poblastil, ki jih ima toženec kot poslovodja družbe z omejeno odgovornostjo.

> Več ...


24.10.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Pri določanju velikosti nujnega deleža posameznega dediča se najprej ugotovi kolikšen del zapuščine bi ta oseba konkretno dobila, če bi prišlo do zakonitega dedovanja, nato pa se izračuna višino nujnega deleža.

> Več ...


23.10.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Sodišče ne presoja racionalnosti, pravilnosti oziroma primernosti odločitev delodajalca o zmanjšanju števila zaposlenih delavcev, reorganizaciji delovnega procesa, ipd.

> Več ...


22.10.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Navidezna pogodba nima učinka med pravdnima strankama, vendar pa, če prikriva kakšno drugo pogodbo, lahko velja ta druga.

> Več ...


19.10.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Splošno in osnovno delovno pravno pravilo je, da se pogodba o zaposlitvi praviloma sklepa za nedoločen čas, pogodba za določen čas pa je izjema.

> Več ...


18.10.2012

Davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj - 6. oktobra je začel veljati nov Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.

> Več ...


17.10.2012

Pojasnilo DURS - Popravek davčne osnove v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom 39. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

> Več ...


16.10.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Kreditno zavarovanje ima pravno naravo poroštva, zato se pri presoji zastaranja ni mogoče opreti na določila, ki urejajo zastaralne roke pri zavarovalnih pogodbah.

> Več ...


15.10.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pri menjalni pogodbi ni nujno, da sta izpolnitvi obeh pogodbenih strank povsem enaki.

> Več ...


12.10.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Postopek sodnega varstva je mogoč le zoper odločbe Agencije za zavarovalni nadzor.

> Več ...


11.10.2012

Stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti - 6. oktobra je začela veljati novela Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS).

> Več ...


10.10.2012

Pojasnilo DURS - V členih od 133 do 140 Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) ureja davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč.

> Več ...


9.10.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Tudi delodajalec ima aktivno legitimacijo za uveljavljanje ničnosti pogodbe o zaposlitvi s samostojno tožbo.

> Več ...


8.10.2012

Pojasnilo DURS - Storitve zdravilcev so oproščene plačila DDV, če so opravljene v skladu z Zakonom o zdravilstvu (ZZdrav) ter se uvrščajo med alternativne oblike zdravljenja pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: Q/86.901 SKD.

> Več ...


5.10.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Pri spremembi višine preživnine se lahko kredit upošteva le za reševanje osnovnega ne pa luksuznega stanovanjskega vprašanja.

> Več ...


4.10.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Obveznost plačila uporabnika nastane le v primeru javne priobčitve glasbenega dela.

> Več ...


3.10.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Republika Slovenija odgovarja za pokojnikove obveznosti do višine vrednosti podedovanega premoženja.

> Več ...


2.10.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Tožnica je opravljala tuje posle kljub prepovedi toženke, zato gre v tem primeru za t.i. prepovedano gestijo.

> Več ...


1.10.2012

Pravila poslovanja KDD - 29. septembra so začela veljati nova Pravila poslovanja KDD.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober