FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Oktober 2011
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.10.2011 do 31.10.2011

28.10.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Vrste začasnih odredb, ki jih je mogoče izdati v zavarovanje nedenarnih terjatev, so določene v Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), sme pa sodišče za takšno zavarovanje izdati vsako odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavarovanja.

> Več ...


27.10.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Ponudba usposabljanja kot pogoj za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi pod spremenjenimi pogoji, mora biti dana od odpovedi na tak način, da je delavcu jasno, da bo izgubil zaposlitev, če bo ponujeno usposabljanje odklonil.

> Več ...


26.10.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Vročilnica je javna listina, ki dokazuje resničnost tistega, kar je v njej potrjeno, a dovoljeno je dokazovati, da so v njej ugotovljena dejstva neresnična.

> Več ...


25.10.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Informativni izračun pokojnine, ki upošteva vse podatke, ki jih posameznik predloži zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ima le naravo informacije o višini pokojnine.

> Več ...


24.10.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Tožena stranka ni predložila dokazila o uspešno opravljenem letniku študija niti ni tožeče stranke obvestila o razlogih za nedokončanje študija, zato je toženi stranki pravica do republiške štipendije prenehala.

> Več ...


21.10.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Zemljiškoknjižno sodišče v zemljiškoknjižnem postopku ne ugotavlja niti ne presoja obstoja in utemeljenosti terjatve.

> Več ...


20.10.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Elektrika načeloma ni nevarna stvar, toda visoko napetost je sodna praksa uvrščala med nevarne dejavnosti, ker že najmanjša nepravilnost lahko povzroči veliko škodo.

> Več ...


19.10.2011

Pojasnilo DURS - Pogoji za vračilo DDV kupcu s strani prodajalca niso izpolnjeni, če izvirniki računov niso overjeni, kadar iznos blaga iz Unije potrdi slovenski carinski organ.

> Več ...


18.10.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Zakon o dedovanju (ZD) določa roke za zastaranje pravice zahtevati zapuščino kot zapustnikov dedič od posestnika zapuščine, a ti zastaralni roki ne veljajo, če je za kakšen drug zahtevek predpisan drugačen rok.

> Več ...


17.10.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Opravljeni posli zagotavljanja storitev upravljanja in vzdrževanja pomenijo nujne posle, ki jih ni mogoče odložiti.

> Več ...


14.10.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pogoj pisnosti pomeni, da mora biti izjava poroka pisna, pa tudi, da mora biti obveznost, na katero se poroštvo nanaša, opredeljena.

> Več ...


13.10.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Sodišče lahko odloži le samo delitev stvari, ne pa tudi odločanje o načinu delitve.

> Več ...


12.10.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Kdor je brez pravnega temelja obogaten na škodo drugega, je prejeto dolžan vrniti, oziroma, če to ni mogoče, nadomestiti vrednosti dosežene koristi.

> Več ...


11.10.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Pri presoji utemeljenosti predloga za oprostitev sodnih taks je odločilno premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje stranke in ne njenih družinskih članov.

> Več ...


10.10.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Določbe najemne pogodbe, sklenjene med zavezancem za vrnitev stanovanja in najemnikom (prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice), ostanejo v veljavi tudi po vrnitvi stanovanja upravičencu do denacionalizacije in njegovim pravnim naslednikom.

> Več ...


7.10.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi ni zakonita, saj tožnica ni dobila vabila na zagovor, tožena stranka ji odpovedi ni pravilno osebno vročila.

> Več ...


6.10.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ki jo je prejel tožnik, ki je bil zaposlen na drugem delovnem mestu kot se je resnično ukinjalo, ni zakonita.

> Več ...


5.10.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Do invalidnine so upravičeni zavarovanci, pri katerih do telesne okvare pride zaradi bolezni ali ta nastane kot posledica poškodbe.

> Več ...


4.10.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Iskanje parkirnega prostora ni nepričakovan in upravičen razlog, zaradi katerega stranka ne bi pravočasno pristopila na narok.

> Več ...


3.10.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Stranka, ki je dala aro, ima pravico od druge stranke, če je ta odgovorna za neizpolnitev pogodbe, zahtevati vrnitev dvojne are.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober