FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Januar 2011
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.1.2011 do 31.1.2011

31.1.2011

Pojasnilo DURS - Darilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodečemu delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu, se šteje za boniteto, ki se po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) obdavči kot dohodek iz zaposlitve.

> Več ...


28.1.2011

Judikat Upravnega sodišča RS - Usposabljanje pilotov je v določenih primerih oproščeno plačila DDV.

> Več ...


27.1.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Naročnik je dolžan prevzeti delo, če je le-to izvršeno po določilih pogodbe in pravilih posla.

> Več ...


26.1.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Upravnik ni imetnik nevarne stvari, ki naj bi jo predstavljalo zaradi neočiščenega madeža spolzko stopnišče v stanovanjski stavbi.

> Več ...


25.1.2011

Judikat Upravnega sodišča RS - Za isto upravno zadevo gre, kadar se na isti dejanski in pravni podlagi odloča o isti pravici ali obveznosti.

> Več ...


24.1.2011

Judikat Upravnega sodišča RS - Stališče tožnice, da kot lastnica zemljišča, ki meji na zemljišče posega, ni dolžna trpeti nikakršnih emisij in da je lastninska pravica absolutna.

> Več ...


21.1.2011

Judikat Upravnega sodišča RS - Zakon o upravnem postopku pravi, da je bistvena kršitev pravil upravnega postopka podana tudi, če odločbe ni mogoče preizkusiti.

> Več ...


20.1.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Saldo na hranilni knjižici pomeni vsa sredstva na hranilni knjižici v trenutku njenega zaprtja - glavnico in vse do tedaj natekle obresti.

> Več ...


19.1.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Za osebo, ki je bila na dan 1.1.2000 samozaposlena, je obstajalo pravno razmerje, ki je po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) podlaga za obvezno zavarovanje.

> Več ...


18.1.2011

Pojasnilo DURS - Obdavčitev dobave blaga z DDV, ki je predhodno uvoženo v Slovenijo iz tretje države, je v Sloveniji.

> Več ...


17.1.2011

Pojasnilo DURS - Pojasnilo DURS - Dveletni rok začne teči z dnem vselitve ali uporabe poslovnega prostora

> Več ...


14.1.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Upnik lahko zahteva izdajo odredbe o predložitvi seznama dolžnikovega premoženja le, če se ne more poplačati z drugimi izvršilnimi sredstvi.

> Več ...


13.1.2011

Pojasnilo DURS - Pri vračilu blaga brez računa ali potrdila o nakupu lahko davčni zavezanec zmanjša davčno osnovo na podlagi dokazila o vračilu blaga oziroma dokumenta, ki dokazuje, da je bila kupcu vrnjena kupnina.

> Več ...


12.1.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Za sklenitev navidezne pogodbe mora biti podana volja pogodbenih strank, v konkretnem primeru volja pogodbenih strank, da s kupno pogodbo prikrijeta darilno pogodbo.

> Več ...


11.1.2011

Judikat Upravnega sodišča RS - Davčni organ zahteva zavarovanje davčne obveznosti pred izdajo odločbe, če na podlagi podatkov iz uradnih evidenc utemeljeno pričakuje, da bo izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti onemogočeno oziroma precej oteženo.

> Več ...


10.1.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Invalidnina se ne upošteva pri določitvi rente, saj je namen invalidnine omiliti prizadetost oškodovanca zaradi telesne okvare.

> Več ...


7.1.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Delavca lahko uveljavljata terjatev izplačila razlike v plači, ker sta prejemala plačo za dolžnost, na katero sta bila le formalno razporejena, nista pa dela dejansko opravljala.

> Več ...


6.1.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Davčna osnova se ugotovi z oceno tudi takrat, kadar dolžnik računov nima evidentiranih v poslovnih knjigah.

> Več ...


5.1.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Sporni računi niso vsebovali vseh zahtevanih podatkov, zato stroški utemeljeno niso bili priznani.

> Več ...


4.1.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Z izplačilom odškodnine na zavarovalnico preidejo zahtevki, ki sodijo pod riziko, ki je bil zavarovan, vendar pa zavarovalnica s tem ne pridobi lastnosti oškodovanca.

> Več ...


3.1.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Ker v zvezi s priznanjem pravice do sorazmernega dela pokojnine tožnika velja pravnomočna odločba, tožnik nima pravne podlage za priznanje več ali drugačnih pravic, ki izhajajo iz te pravnomočne odločbe.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober