IUS-INFO - Izbor dneva: Novosti
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Izbrano
 
          - +   *  

Izbor dneva

IZBOR DNEVA: Novosti

19.4.2016

Novosti - FURS je posredovala dopolnitev obvestil o nastalem dolgu v carinskih postopkih zaradi obračuna zamudnih obresti v skladu s Carinskim zakonikom Unije po 1. 5. 2016.

15. 4. 2016

Obvestilo 385-10072/2015-9

Od 1. 5. 2016 dalje bo potrebno od uvoznih dajatev, ki ne bodo plačane v roku, zaračunati zamudne obresti v skladu s 114. členom Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (v nadaljevanju: CZU). V skladu z navedenim členom se obresti zaračunavajo:
- od dne izteka predpisanega roka do dne plačila,
- po obrestni meri, ki je enaka obrestni meri, objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske unije, ki jo je
Evropska centralna banka uporabljala za svoje operacije glavnega refinanciranja prvi dan meseca, v katerem znesek zapade v plačilo, povečani za dve odstotni točki.

Hkrati je potrebno upoštevati, da se zamudne obresti ne zaračunajo, kadar znaša znesek uvoznih dajatev kot jih opredeljuje CZU manj kot 10 EUR.

Carinski dolžniki so v primeru plačila carinskega dolga po izteku predpisanega roka za plačilo dolžni sami obračunati zamudne obresti in jih plačati skupaj s carinskim dolgom.

Glede na to, da se obveznosti iz naslova carinskega dolga, ki so vzpostavljene na podlagi carinskih deklaracij, praviloma poravnavajo skupaj za več carinskih deklaracij, ki so vključene na posamezno obvestilo o nastalem dolgu, bo na obvestilih o nastalem dolgu, ki bodo izdani po 1. 5. 2016 posebej prikazan tudi podatek o višini carinskega dolga na katerega bodo obračunane zamudne obresti, upoštevajoč določbo 114. člena CZU, da se zamudne obresti ne obračunajo na uvozne dajatve, če znesek le-teh znaša manj kot 10 EUR.

S podatkom o višini carinskega dolga na katerega se obračunajo zamudne obresti bo dopolnjeno tudi xml sporočilo, ki ga prejemajo carinski dolžniki, ki so v sistemu EPOS registrirani za področje poslovanja Specifikacija faktur in plačil. Dopolnjena bo tako glava sporočila kot tudi posamezna postavka sporočila. V glavo sporočila bosta vključena dva nova elementa:
– »SkupniZnesekFakturZaObresti« v katerem bo naveden skupni znesek za obračun obresti za vse carinske deklaracije, ki so vključene v posamezno sporočilo,
– »ZnesekZaObresti« v katerem bo naveden skupni znesek za obračun obresti za posamezno dajatev.

Skop »Imenovanje«, ki se nanaša na eno terjatev vzpostavljeno na podlagi ene deklaracije, bo dopolnjen z dvema elementoma:
- »SkupniZnesekFaktureZaObresti« v katerem bo določen znesek na katerega bodo zaračunane zamudne obresti za posamezno deklaracijo,
- »ZnesekZaObresti« v katerem bo določen znesek na katerega bodo zaračunane zamudne obresti za posamezno dajatev, ki je bila obračunana na deklaraciji.

V prilogi je podana dopolnjena XSD shema v skladu s katero bodo uporabnikom po 11. 5. 2016 poslana xml sporočila iz naslova obvestila o nastalem dolgu, ki je bil določen na carinski deklaraciji.

Vir: FURS

> Celotno besedilo


Novosti

Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober