IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: September 2017
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: September 2017
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.9.2017 do 30.9.2017

29.9.2017

Vlada potrdila paket davčnih sprememb

Paket davčnih sprememb vključuje predloga novel zakonov o dohodnini in o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima se vzpostavljajo mehanizmi za omejitev možnosti zlorab v sistemu normiranih odhodkov iz dejavnosti ter predlaga ustrezno višji absolutni prag normiranih odhodkov. Posledično se spreminja tudi zakon o davčnem postopku. Z novelo zakona o davčnem potrjevanju računov pa se vezane knjige računov ne bodo ukinile, pač pa ostale kot trajen ukrep.

> Več...

29.9.2017

Katere spremembe se obetajo po noveli Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2C)

Prvega oktobra 2017 začne veljati novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2C). Bistvena novost novele je določba, po kateri bodo do zagotovljene pokojnine v znesku 500 evrov upravičeni vsi zavarovanci, ki se bodo starostno ali invalidsko upokojili s pokojninsko dobo, ki je predpisana za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, torej s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa po določbah veljavnega ZPIZ-2 oziroma z ustrezno krajšo pokojninsko dobo brez dokupa, ki je določena za ženske v prehodnem obdobju po 27. členu ZPIZ-2.

> Več...

27.9.2017

Po letu veljavnosti še vedno težave pri spoštovanju rokov in obveznosti po ZJN-3

Čeprav Zakon o javnih naročilih (ZJN-3) velja že od 1. januarja 2016, uporablja pa se od 1. aprila 2016, ima še vedno precej izvajalcev javnih naročil težave pri izpolnjevanju zakonskih zahtev, ki jih je prinesel ZJN-3 na novo in ki pomenijo določeno odstopanje o utečenih poslovnih praks pred veljavnostjo novih zakonskih določb.

> Več...

26.9.2017

Odbitek vstopnega DDV

Družba opravlja obdavčljivo dejavnost, to je dajanje nepremičnin v najem in trženje z nepremičninami. Od bančnega agenta so prejeli račun z DDV za storitve, ki so določene v pogodbi med družbo in bankami upnicami. Ali se lahko davek, ki je naveden na fakturi uveljavlja kot odbitno postavko na obračunu DDV?

> Več...

25.9.2017

Sankcioniranje kršitev delovnih obveznosti

Zoper delavca so v podjetju uvedli postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vendar so po opravljenem zagovoru ugotovili, da delavcu vseh očitanih kršitev verjetno ne bodo mogli dokazati.
Zanima jih, ali lahko po že izvedenem zagovoru namesto izredne odpovedi delavcu podajo odpoved iz krivdnega razloga ali pa vsaj opozorilo pred odpovedjo?

> Več...

22.9.2017

Novosti v zvezi z vpisom podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov – Register dejanskih lastnikov (eRDL)

AJPES na podlagi določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) skupaj z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja vzpostavlja Register dejanskih lastnikov. Spletna aplikacija za vpis podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov v RDL (eRDL) bo uporabnikom na voljo od 19. 11. 2017 dalje. Podatki iz registra bodo dostopni prek spletnega portala AJPES od 19. 1. 2018 dalje.

> Več...

20.9.2017

Register dejanskih lastnikov – nove obveznosti za poslovne subjekte po ZPPDFT-1

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki je vstopil v veljavo novembra 2016, nalaga poslovnim subjektom novo obveznost. Poslovni subjekti bodo morali ugotoviti in voditi evidenco dejanskih lastnikov. Podatke o dejanskih lastnikih bodo morali vpisali tudi v register dejanskih lastnikov, ki ga bo vzpostavil Ajpes.

> Več...

19.9.2017

Odpis terjatve do družbenika

Družbenik, ki ima v lasti 50 odstotkov družbe in je v družbi tudi zaposlen je prejel dolgoročen kredit v višini 30.000 evrov (konto 072). Družba je prenehala s poslovanjem in je pred stečajem ali likvidacijo. Družbenik kredita ne more povrniti. Zanima jih, kako kredit pravilno odpraviti, in kakšne so davčne obveznosti?

> Več...

18.9.2017

Odpravnina pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas je v današnjem času postala zelo priljubljen način zaposlovanja novih delavcev in predstavlja prej pravilo kot izjemo. Ampak marsikateri delavci in delodajalci niti ne poznajo vseh skrivnosti, ki jih pogodba za določen čas skriva, čeprav so ključnega pomena. Kot denimo, da se pogodba za določen čas samodejno spremeni v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, če delavec opravlja delo tudi, ko se pogodba za določen čas izteče.

> Več...

15.9.2017

Iz sodne prakse EU: Obravnava storitev, ki so neposredno povezane z izvozom, po ZDDV-1

V Uradnem listu Evropske unije številka 283 z dne 28. avgusta 2017 je bila objavljena sodba Sodišča Evropske unije (v nadaljevanju sodišče EU) v zadevi C 288/16 z dne 29. junija 2017 glede obravnave storitev, ki so neposredno povezane z izvozom. 

> Več...

13.9.2017

Vpisati ali ne vpisati v evidence DDV?

Vprašanje, ali je DDV treba obračunati ali ne, je najpogostejše vprašanje, ki ga dobim. Nadaljnje vprašanje pa je, ali je to treba kam vpisati. Vprašanje se zdi zelo preprosto in verjetnost pravilnega odgovora prav tako. Seveda, če smo optimisti, je 50 odstotkov možnosti, da odgovorim prav, in ne pomislimo, da je prav toliko tudi možnosti, da odgovorim narobe. V veselje mi je, ko vidim, da komu ni dovolj samo suhoparen odgovor »da« ali »ne«, temveč ga zanima tudi pojasnilo.

> Več...

13.9.2017

Podatki v davčnem registru

Zanima nas, ali je ob sklenitvi pogodbe z novo stranko za vodenje računovodskih storitev obvezno na FURS poslati obrazec DR in ga tako obvestiti o menjavi računovodskega servisa. Kaj je obvezno glede na 3. točko 1. odstavka 97. člena ZFU?

> Več...

12.9.2017

Preoblikovani predlogi davčnih sprememb

Ministrstvo za finance je na podlagi novih izračunov, dosedanje razprave z različnimi deležniki in na podlagi prejetih pripomb v javni razpravi preoblikovalo junija predstavljene predloge davčnih sprememb.

> Več...

11.9.2017

Poračun malice v primerih organizirane prehrane

Finančna uprava je v spremembi dokumenta – Dohodek iz delovnega razmerja, posredovala odgovor glede davčne obravnave poračuna malice v primeru organizirane prehrane. Kot določa ZDR-1 v 130. členu ima delavec pravico do povračil stroškov prehrane med delom, ni pa določen obseg oziroma višina povračila stroškov, kar prepušča ureditvi v kolektivni pogodbi s splošno veljavo oziroma izvršilnemu predpisu.

> Več...

8.9.2017

Problem lastniškega financiranja - kapitalska posojila

Namen članka je predstaviti ureditev kapitalskih posojil v slovenskem pravnem redu, s poudarkom na horizontalnih transakcijah (sestrskih posojilih) in vprašanjih, povezanih s konceptom finančne krize, in posledično prekvalifikacije posojila v lastni kapital. Izpostavljena so nekatera vprašanja in problemi, s katerimi se pogosto srečujemo v praksi.

> Več...

6.9.2017

Kdaj se plačila v okviru promocije zdravja na delovnem mestu obravnavajo kot boniteta po ZDoh-2?

O obdavčitvi promocije zdravja na delovnem mestu smo pisali že lani, in sicer v članku »Zakaj izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu z davčnega vidika ni nujno ugodno«. Z novelo ZDoh-2R, ki je začela veljati 1.1.2017, se nekoliko spreminja vidik dohodnine, zato o tem pišemo v nadaljevanju.

> Več...

5.9.2017

FURS poostreno nad nepredlagatelje obračunov prispevkov za socialno varnost

Finančna uprava RS bo v drugi polovici septembra 2017 izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: REK obrazci) in tako za njih ne plačujejo prispevkov. > Več...

5.9.2017

Z novelo ZJA do poenotenega delovanja vseh javnih agencij

Vse do 8. septembra je v javni razpravi predlog novele Zakona o javnih agencijah (ZJA-A), ki naj bi uredila delovanje javnih agencij na tistih segmentih njihovega delovanja na katere je opozoriloRačunsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju računsko sodišče) v revizijskem poročilu »Učinkovitost ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov« (v nadaljnjem besedilu: revizijsko poročilo), št. 3264-3/2013/178 z dne 18. 5. 2015.

> Več...

4.9.2017

Veljavnost kolektivne pogodbe

V pogodbah o zaposlitvi, ki so bile pripravljene še v času veljavnosti panožne kolektivne pogodbe, ki ne velja več, se izrecno sklicujejo na to kolektivno pogodbo, tako kot to zahteva Zakon o delovnih razmerjih. Ali je zaradi tega sklica kolektivna pogodba za delavce res še vedno zavezujoča, čeprav je vmes že prenehala veljati? > Več...

1.9.2017

Predlog Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so pripravili predlog novega, moderniziranega Zakona o varstvu potrošnikov. Obstoječi zakon (ZVPot) je bil sprejet že leta 1998 in je bil večkrat korenito spremenjen, zaradi česar je postal nepregleden. V nadaljevanju so predstavljene nekatere bistvene novosti, ki jih prinaša predlog zakona.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober