IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: September 2009
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: September 2009
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.9.2009 do 30.9.2009

30.9.2009

Subvencioniranje študentske prehrane odslej po novem

S 1. oktobrom bo začel veljati nov Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane, ki ureja način izvajanja subvencioniranja študentske prehrane ter način obračunavanja in plačevanja subvencije. > Več...

29.9.2009

Izplačilo družbeniku kot prikrito izplačilo dobička

Ne glede ali gre za neposredno ali  posredno prikrito izplačilo dobička, gre za premoženjsko korist družbenika, ki tak dobiček ali nadomestilo dobička prejme.
> Več...

28.9.2009

Športnik in trener ter stroški in obračunavanje DDV

Kako je z izstavitvijo računa in obračunom DDV, kadar gre za izplačilo nagrade za dosežke športnika?
> Več...

25.9.2009

Pripojitev delniških družb

Kakšne korake in postopke je potrebno opraviti za pravilno izvedbo združitve - pripojitve?
> Več...

24.9.2009

Vrednotenje družb pri statusnem preoblikovanju

Pri vrednotenju naložb je potrebno upoštevati tako mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP/MRS) kot tudi slovenske računovodske standarde SRS (2006).
> Več...

23.9.2009

Koliko skupščin mora imeti družba letno?

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) tako za delniško družbo, kot za družbo z omejeno odgovornostjo ne določa števila skupščin, ki jih družba mora imeti v enem letu (skupščino pa se skliče najmanj enkrat letno). > Več...

22.9.2009

Dohodek iz zaposlitve

Obravnava dohodka iz zaposlitve zajema tako obravnavo in razmejevanje dohodka iz delovnega ali drugega pogodbenega razmerja, kot tudi obravnavo bonitete in različnih oblik nadomestil.
> Več...

21.9.2009

Nakup kombiniranega vozila in DDV

Kdaj lahko odbijemo vstopni DDV pri nabavi vozila?
> Več...

18.9.2009

Pri gotovinskem poslovanju je potrebno upoštevati vrsto dejavnikov

Gotovinsko poslovanje opredeljuje vrsta predpisov, ki določajo omejitve in jih je potrebno vključiti v interni pravilnik gotovinskega poslovanja.
> Več...

17.9.2009

Davčni obračun pri združitvah in delitvah

Pri davčnem obračunu pri združitvah in delitvah je potrebno poleg podatkov na presečni dan upoštevati tudi upravičenja in obveznosti iz naslova priglasitve transakcije davčnemu organu.
> Več...

15.9.2009

Navajanje DDV klavzul je na računih obvezno

Navajanje DDV klavzul predpisuje 82. člen ZDDV-1, vendar imajo davčni zavezanci pogosto dileme na katero klavzulo se v katerem primeru sklicevati.
> Več...

14.9.2009

DDV pri pravni osebi v ZDA

Kako je z obračunom in vračilom DDV pri poslovanju s podjetjem v ZDA?
> Več...

11.9.2009

Kako, če sploh se posojila družbenika družbi obrestujejo in obdavčijo

Posojila družbenika - fizične osebe se lahko obrestujejo ali pa tudi ne. Kako pa je s posojili družbenika - pravne osebe?
> Več...

10.9.2009

Davčni vidik prenehanja deleža pravne osebe v d.o.o.

Družbenik se lahko izstopi iz "članstva" v d.o.o ali pa je izključen. Ne glede na to, pa gre pri izključitvi za izplačilo dividendam podobnim dohodkom.
> Več...

9.9.2009

Obračun DDV pri brezplačnih odtujitvah blaga

Obračunati ali ne obračunati DDV - če gre za popust, rabat ali razdelitev poslovnih vzorcev.
> Več...

8.9.2009

Do 11.septembra morate prijaviti svoj račun v tujini

Davčna uprava RS (DURS) je na svojih spletnih straneh objavila javni poziv, s katerim poziva vse fizične osebe, da do 11. septembra posredujejo podatke o odprtih računih v katerikoli državi v tujini. > Več...

7.9.2009

Kraj obdavčitev storitev povezanih z nepremičninami

Ker gre za nepremičnino, so tudi storitve opravljene v zvezi z izgradnjo nepremičnine, obdavčene po kraju izgradnje nepremičnine.
> Več...

4.9.2009

Davčni vidik delovanja društev

Pri opredeljevanju davčne obremenitve društev je potrebno poznati tako interne akte društva, njihovo (ne)pridobitno naravnanost kot tudi osnovne davčne zakone in ZDru-1.
> Več...

3.9.2009

Kdaj se pokriva poslovna izguba?

ZGD-1 natančno določa kako in v kakšni višini se mora uporabiti čisti dobiček, od česar je tudi odvisno pokrivanje poslovne izgube.
> Več...

2.9.2009

Kako vrednotiti naložbe v vrednostne papirje

Vrednostni papirji se ponavadi vrednotijo po pošteni vrednosti. Kako pa vrednotiti naložbo v vrednostne papirje, če je trg nedejaven?
> Več...

1.9.2009

Spremljanje tveganj je temelji ukrep v preprečevanju insolventnosti družbe

Plačilna nedisciplina in kreditni krč vodita podjetja bolj kot kadarkoli prej v načrtovanje likvidnosti in k spremljanju tveganj na vseh področjih svojega delovanja.
> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober