IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Avgust 2019
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Avgust 2019
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.8.2019 do 31.8.2019

22.8.2019 0.00

Sklenitev pogodbe za določen čas, medtem ko pogodba za nedoločen čas miruje

V kolikor gre za trajno spremembo delovnega mesta oziroma vrsto dela, je sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi in hkratno prenehanje stare pogodbe, pravilna rešitev. Spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi lahko predlaga katerakoli stranka in to z medsebojnim soglasjem, kot to izhaja iz prvega in tretjega odstavka 49. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). > Več...

21.8.2019

Revizorji odslej z novimi pravili delovanja

Z novelo Zakona o revidiranju (ZRev-2A) je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju ANR) prevzela tudi urejanje revidiranja, strokovna področja, povezana z revidiranjem in nadzor nad revidiranjem. V skladu s 25. členom Zakona o revidiranju (ZRev-2) namreč strokovni svet ANR določa pravila ravnanja revizorjev, pogoje za imenovanje pooblaščenih revizorjev, izvaja nadzor nad njihovim delovanjem ter vodi registre.

> Več...

20.8.2019

Identifikacija malih davčnih zavezancev za DDV

Vsaka  oseba, ki  opravlja  ekonomsko  dejavnost,  ne glede na  njen  namen  ali  rezultat, neodvisno in kjerkoli, se šteje za davčnega zavezanca po Zakonu o DDV in je dolžna davčnemu  organu  prijaviti, da  je začela opravljati  dejavnost, ter vložiti zahtevek za izdajo identifikacijske  številke za DDV.

> Več...

19.8.2019

Samostojni podjetnik v tujini

Fizična oseba ima v Sloveniji odprt redni s.p., torej je na tej podlagi zavarovana za polni delovni čas. S.p. je registriran pri starših, saj oseba nima v lasti svoje nepremičnine. Sedaj se je oseba poročila z državljanom Izraela in se preselila v Izrael, kjer se je tudi zaposlila. Ker je prevajalka, polega zaposlitve v tujini še naprej tudi prevaja za slovenske naročnike in jim izstavlja račune. Oseba je obdržala slovensko državljanstvo in ima zaenkrat še prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Postavlja se vprašanje, ali ima oseba lahko še naprej odprt s.p. v Sloveniji in si plačuje polne prispevke za socialno varnost tudi v primeru, da spremeni rezidentski status za davčne namene v nerezidenta Slovenije oziroma odjavi stalno prebivališče v Sloveniji. > Več...

16.8.2019

Diskriminatorno upoštevanje pretekle delovne dobe

Avstrijsko vrhovno sodišče je Sodišču Evropske unije (EU) med drugim postavilo vprašanje za predhodno odločanje, ali avstrijska nacionalna ureditev, ki določa, da se za določitev službene dobe pogodbenega uslužbenca v javnem sektorju pretekla delovna doba, dosežena v delovnem razmerju pri lokalni skupnosti ali zvezi občin v državi članici Evropskega gospodarskega prostora, Republiki Turčiji ali Švicarski konfederaciji, pri organu EU ali pri medvladni organizaciji, katere članica je Republika Avstrija, ali pri drugih podobnih organih, upošteva v celoti.

> Več...

15.8.2019

Urejene evidence delovnega časa prinašajo prednosti tako za delavca kot za delodajalca

Z začetkom pogajanj za spremembe in dopolnitev Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti na ministrstvu beležimo večje število vprašanj o beleženju delovnega časa, hkrati pa tudi precej napačnih interpretacij novih predvidenih obveznosti delodajalcev, ki niso nove.

> Več...

14.8.2019

Kmalu dosledneje nad nepoštene direktorje

Evropska komisija v zadnjih letih vse bolj usmerja države članice k zagotavljanju transparentnosti poslovnega okolja, kot temeljni podlagi za zmanjševanje poslovnih tveganj in omejevanju nepoštenih poslovnih praks. V smeri povezovanja informacij v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) je bil vzpostavljen tudi sistem povezovanja evropskih poslovnih registrov imenovan BRIS (Bussiness Registers Interconected System), katerega temeljni namen je dostop do informacij in medsebojno komuniciranje ter posredovanje informacij med registri.

> Več...

13.8.2019

Ali je način ugotavljanja davčne osnove med letom možen?

Prejeli smo vprašanje naročnice v zvezi možnostjo spremembe načina ugotavljanja davčne osnove za namene DDPO med letom. Naročnica navaja, da je podjetje ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Zanima jo ali lahko podjetje med letom preide iz ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih odhodkov in normiranih odhodkov na ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov. V nadaljevanju podajamo pojasnilo.

> Več...

12.8.2019

Posebnosti nepremičnin pri s. p.

Tudi samostojni podjetnik pri opravljanju svoje dejavnosti lahko uporablja nepremičnine, v zvezi z njimi pa se pojavljajo različni možni dogodki, ki imajo tudi različne bilančne kot tudi davčne posledice. O tem, kako podjetnik obravnava nepremičnine v svojih knjigah in kako to vpliva na njegovo obdavčitev (izvzemši vidik DDV), bo beseda v nadaljevanju.

> Več...

9.8.2019

Omejitev odgovornosti prevoznika za zamudo ali izgubo tovora

Mednarodno transportno pravo je del mednarodnega prometnega prava, ki vključuje predpise o prevozih blaga in potnikov ter določila, ki se nanašajo na posle, povezane s prevozom blaga. Namen vsakega obveznostnega razmerja je, da dolžnik izpolni obveznost in s tem povzroči prenehanje tega razmerja. Kršitev pogodbenega razmerja pa ima praviloma za posledico odškodninsko odgovornost pogodbene stranke.

> Več...

8.8.2019

Elementi delovnega razmerja v primeru sklepanja pogodb civilnega prava

Številni delodajalci se še vedno zatekajo k praksi sklepanja pogodb civilnega prava s svojimi delavci (sodelavci) in sicer tudi v tistih primerih, ko je precej očitno, da bi morali z njimi skleniti pogodbe o zaposlitvi v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1).

> Več...

7.8.2019

Predlog za spremembo študentskega dela

Namen študentskega ali dijaškega dela je v pridobivanju delovnih izkušenj in dodatnega zaslužka. Študentsko delo se namreč opravlja v času izobraževanja in pod pogoji, ki jih navaja Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) na podlagi ustrezno izpolnjene napotnice s strani organizacije oziroma delodajalca, ki posredujejo začasna in občasna dela osebam iz drugega odstavka 6.b člena ZZZPB.

> Več...

6.8.2019

DDV ob nakupu jadrnice

Prejeli smo vprašanje naročnika, ki navaja, da bi rezident Slovenije (fizična oseba) kupil jadrnico v Saint Martinu ( del Francije na Karibih), kjer je DDV 2 %. Naročnika zanima, ali to pomeni, da bo jadrnica kupljena z 2 % DDV, glede na to, da je kupec fizična oseba. Pojasnilo v zvezi s tem podajamo v nadaljevanju.

> Več...

5.8.2019

Pogodbeni prenos terjatve - cesija

Podjetje zanima, kako izdati račun v primeru, ko je stranki podjetje A, za izdane račune na podjetje A, plačalo iz podjetja B. Sedaj jim želijo poslati pravno podlago, zakaj se to ne sme izvajati na tak način.

> Več...

2.8.2019

Upokojenci nezadovoljni z občasnimi deli, zdaj jim grozijo še globe

Upokojenci pogosto težko shajajo s pokojnino, zato je vlada leta 2013 zanje uvedla institut občasnih in začasnih del. Njihov obseg narašča, čeprav so upokojenci z ureditvijo nezadovoljni. Predvideva namreč omejitev zaslužka, pri čemer naj bi bile kršitve po novem predlogu ministrstva za delo sankcionirane. Dela naj bi bila tudi preveč obdavčena.

> Več...

2.8.2019

Varstvo delavcev zaradi pomoči diskriminiranim delavcem

Belgijsko delovno sodišče v Antwerpnu je Sodišču Evropske unije (EU) smiselno postavilo vprašanje za predhodno odločanje, ali belgijska nacionalna zakonodaja, v skladu s katero je v položaju, ko je oseba, ki je menila, da je žrtev diskriminacije zaradi spola, vložila pritožbo, delavec, ki jo je v tem kontekstu podprl, zaščiten proti ukrepom viktimizacije delodajalca samo, če je posredoval kot priča v okviru preiskave te pritožbe in njegovo pričanje izpolnjuje formalne zahteve, ki jih določa navedena zakonodaja, nasprotuje 24. členu Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (Direktiva). Sodišče EU je odločilo, da je takšna ureditev v nasprotju s pravom EU.

> Več...

1.8.2019

Prepoved razpolaganja s poslovnim deležem ni ovira za redno povečanje osnovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo

Ali je - upoštevaje v sodni register vpisano zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve poslovnega deleža v obsegu 50 odstotkov - s tem podana ovira za dokapitalizacijo oziroma ali se dokapitalizacija kljub temu sme izvesti?

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober