IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Avgust 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Avgust 2016
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.8.2016 do 31.8.2016

31.8.2016

Obveznost obračuna DDV in pravica do odbitka DDV za zavezance, ki v času opravljenih transakcij niso registrirani za namene DDV

Kljub temu, da skladno z ZDDV-1 velja, da se morajo davčni zavezanci registrirati za namene DDV, če želijo uveljavljati pravico do odbitka DDV, obstajajo izjeme. V nadaljevanju pojasnjujemo, kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko zavezanec uveljavlja pravico do odbitka DDV, čeprav ni registriran za namene DDV.

> Več...

30.8.2016

Davčna obravnava prihodkov iz naslova odpisov obveznosti v postopku prisilne poravnave

Nad zavezancem, ki vodi poslovne knjige po mednarodnih standardih računovodskega poročanja (v nadaljevanju: MSRP), se je pravnomočno končal postopek prisilne poravnave. V skladu z določili MSRP je zavezanec dolžan izkazati pozitivne učinke prisilne poravnave med prihodki.

> Več...

29.8.2016

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela

Delavka je v podjetju zaposlena 14 let. Pred petimi leti si je uredila začasno bivališče izven kraja, kjer je sedež podjetja in odtlej se na delo vozi. Delodajalec ji je izplačeval povečane prevozne stroške, ob predložitvi ponovne odločbe o podaljšanju začasnega bivališča pa je to odklonil, v skladu s spremenjenim določilom 130. člena ZDR-1 in 51. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije. Ali delavki pripada pravica do povračila povečanih stroškov prevoza na delo in z dela?

> Več...

26.8.2016

Opravljanje storitev prevoza potnikov na območju Republike Slovenije in obveznost identifikacije ter obračunavanja DDV

V zvezi z opravljanjem prevoznih storitev cestnega prevoza potnikov za organizatorja potovanja (potovalno agencijo) in posledično enake obravnave davčnih zavezancev, ki opravljajo take storitve, v nadaljevanju posredujemo pojasnilo, pripravljeno z Ministrstvom za finance.

> Več...

24.8.2016

Obdavčitev vodnih plovil

Glede na letni čas je zelo aktualna tema tudi obdavčitev vodnih plovil. Kdo je zavezanec, kako se izračuna davek in komu davka na vodna plovila ni potrebno plačati, pojasnjujemo v nadaljevanju.

> Več...

23.8.2016

Vlaganje v raziskave in razvoj, odbitek vstopnega DDV od plovila, namenjenega raziskavam in razvoju

Podjetje namerava kupiti rabljeno jadrnico z namenom razvoja ›črne skrinjice‹ za plovila. Za razvoj potrebujejo vzorčno plovilo, ki bo služilo tudi kot prototip. Ali se jadrnica obravnava kot osnovno sredstvo, kako je z vidika DDV pri nakupu, kakšna je amortizacijska stopnja, kako je z olajšavami za investicije in ali so pri tem možne tudi olajšave za R&R?

> Več...

22.8.2016

Sprejem ali zavrnitev ponudbe nove, neustrezne pogodbe o zaposlitvi

Delodajalec je delavcu, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom za nedoločen čas, zaradi prenehanja potreb po opravljanju dela (poslovni razlog) na podlagi 91. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) odpovedal pogodbo o zaposlitvi s ponudbo nove, neustrezne zaposlitve.

> Več...

19.8.2016

Polletni učinki uvedbe davčnih blagajn

Na finančni upravi ocenjujejo, da polletni učinki uvedbe davčnih blagajn znašajo 37,6 mio EUR. Iz pripravljenih podatkov je namreč razvidno, da ima uvedba davčnih blagajn pozitivne učinke, ki se kažejo tako v povečanju prijavljenega prometa, ki izhaja iz dobav blaga in storitev, kot tudi povečanju vplačil DDV in večjemu številu prijav fizičnih oseb v zavarovanje.

> Več...

17.8.2016

Novi obrazci za letna poročanja za leto 2016

Minilo je že več kot eno leto od sprejetja in uvedbe novele ZGD-1I in končno smo dobili v skladu s spremenjeno zakonodajo tudi poenotene obrazce za letna poročanja za leto 2016.

> Več...

16.8.2016

Vmesne dividende

Lastnik d. o. o.-ja (odprl je letos, 19. 5.) bi si rad izplačal dividendo. Zanima ga, kako je z izplačilom dobička, torej vmesnim izplačilom dividend (kdaj se pri tem plača davek). Verjetno se ugotovi dobiček na podlagi mesečne bilance. Kaj pa če si bo izplačal več, kot bi si lahko, če bi si dividendo izplačal po zaključenem poslovnem letu?

> Več...

12.8.2016

S centralnim kreditnim registrom bo vzpostavljen celovit nadzor nad kreditiranjem bančnih komitentov in izmenjavi informacij

Čeprav je bila vzpostavitev centralnega nadzora o izvajanju kreditiranja bančnih komitentov napovedana že v minulem letu, pa je šele v teh dneh ugledal luč sveta predlog Zakona o centralnem kreditnem registru (ZCRK), ki bo zamenjal obstoječi sistem zajema tovrstnih informacij SISBON in omogočil pregled nad kreditiranjem tako fizičnih kot pravnih oseb.

> Več...

10.8.2016

Obvezna uporaba MSRP za konsolidirane izkaze

Skladno z zahtevami ZGD-1 (10. odstavek 54. člen ZGD-1) morajo skupine, ki so v letu 2016 zavezane k izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov, te izvesti v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi (MSRP).

> Več...

9.8.2016

DDV pri selitvenih storitvah

Davčni zavezanec opravlja storitve selitev, predvsem opreme, za davčne zavezance iz drugih držav članic EU in iz Švice. Cena za selitvene storitve vsebuje tako nakladanje in razkladanje opreme kot tudi prevoz iz Slovenije do namembnega kraja v drugi državi. Prosimo za mnenje, kako pravilno obračunati DDV?

> Več...

8.8.2016

Izplačilo odpravnine iz poslovnega razloga

Zaposlenemu v d. o. o. bi radi izplačali odpravnino iz poslovnega razloga. Stoodstotni lastnik d. o. o. je oče zaposlenega. Zanima nas, ali je zaposleni, ki ni poslovodna oseba, povezana oseba v smislu obdavčitve izplačila odpravnine? Če bi delodajalec zaposlenemu izplačal večjo odpravnino, kot jo je dolžan po ZDR ali kot je dogovorjeno po pogodbi o zaposlitvi, ali je ta znesek obdavčen v delu, ki presega izračunani znesek po 108. členu ZDR?

> Več...

5.8.2016

Dodatno povračilo stroškov za prehrano

V podjetju so zavezanci Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti. Ali lahko v podjetniški kolektivni pogodbi za primer dela preko polnega delovnega časa za več kot štiri ure dogovorimo dodatni dnevni znesek povračila stroška za prehrano med delom? Ali lahko ugodneje od sedanje kolektivne pogodbe dejavnosti uredimo tudi odpravnino ob odhodu v pokoj?

> Več...

3.8.2016

Na pragu dohodninskih sprememb

V minulem mesecu je precej prahu dvignil predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki ga je sicer Ministrstvo za finance napovedovalo že nekaj mesecev prej in katerega glavni namen je razbremenitev dohodkov dela ter zmanjšanje sive ekonomije.

> Več...

2.8.2016

Tretje splošno mnenje MGRT o uveljavljanih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RR)

Objavljamo tretje splošno mnenje o uveljavljanih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RR), ki ga je glede vsebinske presoje vlaganj v raziskave in razvoj izdalo pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo z dopisom št. 314-6/2012/46 z dne 1. 7. 2016.

> Več...

1.8.2016

Posodobitev avtonomnega urejanja korporativnega upravljanja

V zadnjih letih se v Sloveniji vse pogosteje omenja nujnost izboljšanja korporativnega upravljanja in se zaradi spodbujanja večje produktivnosti med drugim sprejemajo avtonomna pravila korporativnega upravljanja, kot so kodeksi, smernice in priporočila.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober