IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Avgust 2015
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Avgust 2015
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.8.2015 do 31.8.2015

31.8.2015

Delodajalci in posledice prometnih nesreč

Ena od posledic poškodb v prometnih nesrečah je lahko tudi začasna nemožnost za delo. Kadar je za prometno nesrečo odgovorna tretja oseba, ima ZZZS glede izplačanega nadomestila (pavšalno) regresno pravico nasproti zavarovalnici, pri kateri je imel povzročitelj zavarovano avtomobilsko odgovornost. V skladu z ozko in formalistično razlago predpisov, ki prevladuje v sodni praksi, pa delodajalec takšne pravice nima. V tem delu sta zavarovalnica in tudi povzročitelj nesreče razbremenjena odgovornosti.

> Več...

28.8.2015

Izraba dopusta po dnevih

Zaposleni noče izrabiti dopusta v strnjenem nizu dveh tednov, temveč ga želi izrabiti po dnevih. Delovni proces sicer to omogoča in pri delodajalcu s tem soglašamo, zanima pa nas, ali to glede na zakonodajo sploh lahko storimo.

> Več...

26.8.2015

Nove oprostitve dohodnine iz naslova kmetijske dejavnosti že za leto 2015

Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2P), ki je začela veljati 25. julija 2015, prinaša predvsem spremembe pri obdavčitvi oz. oprostitvi plačila dohodnine od dohodkov iz naslova opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gospodarske dejavnosti. Kot določa 69. člen ZDoh-2 in katere dohodek se ugotavlja na podlagi 71. člena ZDoh-2 – torej pri pridelavi na zemljiščih na podlagi katastrskega dohodka ugotovljenega po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junija leta, za katero se dohodek ugotavlja, in pri pridelavi v panjih v višini 70% pavšalne ocene dohodka na panj, kot je ugotovljena po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka.

> Več...

25.8.2015

Obračun DDV od prodaje zemljišč glede na rabo zemljišč v poslovne ali zasebne namene - odgovor Sodišča Evropske unije

Sodišče Evropske unije (SEU) je z nedavno sprejeto sodbo v zadevi C-331/14 z dne 9. julija 2015 odgovorilo na postavljeno vprašanje Vrhovnega sodišča in opozorilo na nekatera že sprejeta stališča v zvezi z možnostjo davčnega zavezanca, da blago, ki ga uporablja pri opravljanju svoje gospodarske dejavnosti, izključi iz sistema DDV.

> Več...

24.8.2015

Dopustnost članstva vodje finančno-računovodske službe v nadzornem svetu družbe

Član nadzornega sveta družbe z omejeno odgovornostjo in  vodja finančno-računovodske službe je v okviru svojih delovnih nalog med drugim odgovoren tudi za pripravljanje računovodskih izkazov in zbiranje poročil drugih organizacijskih enot, ki sestavljajo letno poročilo družbe. Računovodski izkazi družbe, vključeni v letno poročilo, so revidirani. Ali obstajajo kakšne ovire ali prepovedi (na primer konflikt interesov), ki bi preprečevali opravljanje funkcije člana nadzornega sveta družbe in glasovanje o potrditvi letnega poročila družbe?

> Več...

22.8.2015

Novosti v korporacijskem pravu

Spremembe in dopolnitve > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki so začele veljati 8. avgusta, prinašajo nadgradnjo omejevanja ustanavljanja gospodarskih družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami, onemogočanje veriženja podjetij za doseganje nepodjetniških ciljev in izboljšanje korporativnega upravljanja.

> Več...

21.8.2015

Sodišče EU prvič o bitcoinih

Na sodišču EU se prvič obravnava področje virtualnega denarja, konkretno bitcoinov in njihove davčne oz. DDV obravnave. Za enkrat je svoje mnenje podala generalna pravobranilka, vendar pa sodišče običajno sledi mnenjem generalnih pravobranilcev, tako da je potek misli dovolj relevanten.

> Več...

19.8.2015

Slovenski računovodski standardi 2016 bodo res samo slovenski

Komisija za SRS je na seji 1. julija 2015 sprejela Osnutke SRS 2016, čeprav je bila novela ZGD-1I še v parlamentarnem prostopku. Čas, potreben za javno obravnavo, se namreč izteče 1. oktobra 2015. Dobra novica je zapisana že v naslovu tega prispevka, saj bodo SRS 2016 samostojni in se ne bodo sklicevali na zbirko Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP).

> Več...

18.8.2015

Kdaj so nerezidenti zavezani k plačilu dohodnine v Sloveniji?

Posameznik, ki se odloči zapustiti Slovenijo zaradi dela v tujini, si lahko uredi t.i. nerezidentski status za davčne namene v Sloveniji. Večina jih v tem primeru razume, da v Sloveniji kot nerezidenti niso več zavezani k plačilu dohodnine. Ali to res drži pojasnjujemo v naslednjem prispevku. > Več...

17.8.2015

Podlaga za knjiženje zakonskih rezerv

Preko svojih predavanj se srečujem z velikim številom najrazličnejših računovodij, knjigovodij, z zakonitimi zastopniki,… in vedno znova in znova naletim na burno razpravo, ko pridemo do teme oblikovanja zakonskih rezerv in razporeditve čistega dobička poslovnega leta.

> Več...

14.8.2015

Postopek s pogajanji: 28. ali 29. člen ZJN-2?

Če naročnik v enem od transparentno objavljenih postopkov javnega naročanja ne dobi popolne ponudbe, lahko za oddajo istega javnega naročila uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave. Ker pa je ta izjema od splošnega načela transparentnosti javnega naročanja urejena tako v 1. točki prvega odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) kot tudi v 1. točki prvega odstavka 29. člena ZJN-2, se postavlja vprašanje, katero pravno podlago uporabiti.

> Več...

12.8.2015

Pojasnila in navodila po Zakonu o davčnem postopku

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) v 13. členu ureja dva na videz zelo podobna instituta, in sicer pojasnilo in navodilo. Glede na naziv člena, v okvir katerega sta ta dva instituta vključena, je mogoče sklepati, da je njun namen seznanjati zavezance z njihovimi pravicami in obveznostmi, ki se nanašajo na obdavčenje. 

> Več...

11.8.2015

Vračilo davka na motorna vozila - primeri iz sodne prakse

V tem prispevku predstavljam nekaj novejših primerov iz sodne prakse slovenskih sodišč glede vračila davka na motorna vozila. Največ problemov v praksi povzroča obravnava zahtev za vračilo plačanega davka od vozil, ki se pred prvo registracijo izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico EU. Zanimivi pa so tudi nekateri drugi primeri, v katerih so sodišča presojala izpolnjevanje pogojev za vračilo davka na motorna vozila. > Več...

10.8.2015

Terjatve do insolventnega dolžnika

Dolžnik podjetja je šel v stečaj in v stečajnem postopku je podjetje prijavilo terjatev v stečajno maso. Zaradi insolventnega postopka dolžnika je tudi oblikovalo popravke vrednosti terjatev v višini, kot so ocenili, da ne bodo dobili poplačila. Zanima jih ali si lahko davčno priznajo odpis terjatve, če pridobijo mnenje stečajnega upravitelja? Kako pojasniti finančni upravi zahtevek vračila za zmanjšan davek?

> Več...

7.8.2015

Z večjim nadzorom do boljšega korporativnega upravljanja

8. avgusta bo začela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki bo poleg prenosa računovodske direktive (Direktiva 2013/34/EU) v slovenski pravni red, spremenila tudi določena korporacijska pravila in ravnanja uprav, nadzornih svetov, revizijskih komisij ter notranje revizije.

> Več...

5.8.2015

Dijaki in študentje na obvezni praksi

Poletni čas je tudi čas, v katerem dijaki in študentje izpolnjujejo svoje zadnje obveznosti iz naslova prejetih kadrovskih štipendij in učnega programa, ki se navezuje na obvezno praktično delo.

> Več...

4.8.2015

Kapitalski dobički ob zaprtju družbe

Lastnik želi zapreti podjetje po skrajšanem postopku, ki je brez obveznosti in terjatev ter nima več osnovnih sredstev. Zanima ga, kaj se zgodi z denarnimi sredstvi, ki so ostala na transakcijskem računu, in kaj pomeni z vidika dohodnine, če podjetje zapre z dobičkom 10.000 evrov oz. če ga zapre z izgubo 3.000 evrov.

> Več...

3.8.2015

Hramba vlog neizbranih kandidatov za delovno mesto

Ali lahko vloge za zaposlitev neizbranih kandidatov ohranimo tudi za naslednje razpise prostih delovnih mest?


> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober