IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Avgust 2013
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Avgust 2013
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.8.2013 do 31.8.2013

30.8.2013

IZ SODNE PRAKSE: Sporazumna odpoved ali prevara

Če sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi ne izraža prave volje delavca, potem delovno razmerje na podlagi le-tega ni prenehalo. > Več...

29.8.2013

Amortiziranje osnovnega sredstva financiranega z državno pomočjo

Pri opredeljevanju do omejitev v zvezi z odtujitvijo osnovnega sredstva financiranega z državno pomočjo ne gre za enačenje dobe amortiziranje s pojmom odtujitve sredstva. > Več...

27.8.2013

Izpis obdobij zavarovanja nadomešča podatke iz delovne knjižice

Čeprav so bile delovne knjižice ukinjene s 1. januarjem 2009, pa le-te še vedno ohranjajo naravo javne listine z vpisi, ki so bili izvedeni do takrat, za kasnejša obdobja pa zavarovanec dokazuje obdobja zavarovanja z izpisom iz matične evidence Zavoda. > Več...

23.8.2013

Prekinitev službenega potovanja in izplačilo dnevnic

V kolikor pride do izredne prekinitve službene poti, na katero delavec nima vpliva, je delodajalec dolžan delavcu povrniti stroške iz tega naslova tudi za čas izrednih razmer. > Več...

22.8.2013

Obdavčitev pripravništva v Nemčiji

V primeru, ko ne gre za sklenitev delovnega razmerja, je potrebno vse prihodke, četudi pridobljene v tujini, obravnavati kot dohodke iz drugega delovnega razmerja, kar pomeni, da je prejemnik upravičen tudi do povračil stroškov v zvezi s pripravništvom in 10 % normiranih odhodkov. > Več...

20.8.2013

Odslej višje takse in več transparentnosti pri vlaganju revizijskih zahtevkov

Določbe novele Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-A), ki veljajo od 10. avgusta,  prinašajo višje takse in več transparentnosti pri izvajanju postopka javnega naročanja in se neposredno nanašajo na zadnje spremembe Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) oz. uvedbo enotnega informacijskega sistema (113. člen), ki na enem mestu nudi informacije o izpolnjevanju obveznosti in pogojev ponudnika za izvedbo javnih naročil. > Več...

16.8.2013

IZ SODNE PRAKSE: Prekinitev pogodbe o poslovnem sodelovanju zaradi spremenjenih okoliščin

Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, oziroma se zaradi spremenjenih okoliščin ne da doseči namena pogodbe, lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena in zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe, zahteva razvezo pogodbe. > Več...

13.8.2013

Do 15. avgusta je potrebno poročati o poslih z nepremičninami

Od 1. julija se izvaja nova evidenca trga nepremičnin, prilagojena za vzpostavitev podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, pri čemer obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu in vodič za poročanje v evidenco trga nepremičnin kot tudi druga navodila, zavezanci najdejo na spletni strani GURS. > Več...

9.8.2013

Ali je povprečna plača res povprečna plača?

Podjetja morajo mesečno posredovati številne podatke o svojem poslovanju z namenom statistične obdelave. Prav gotovo je povprečna plača v državi podatek, ki ga spremljamo vsi. Ali pa res vemo, kaj to je?

> Več...

8.8.2013

Davčni in računovodski vidik pripojitve družbe

V primeru pripojitve družbe je potrebno upoštevati pravne zahteve, računovodska pravila evidentiranja dogodkov ter pripojitev tudi ustrezno davčno ovrednotiti. > Več...

6.8.2013

Novosti pri obračunu prispevkov delodajalcev

V letošnjem letu je bilo sprejetih precej zakonov, ki vplivajo na obračunavanje plač oz. na plačilo dajatev iz plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. > Več...

2.8.2013

Javna dražba v izvršilnem postopku

Sodišče dovoli prodajo nepremičnine na javni dražbi na tretjem naroku samo na predlog upnika, ki ga mora ta podati znotraj šestmesečnega prekluzivnega roka. > Več...

1.8.2013

Izbris podjetja iz sodnega registra, prevzem lizinga

V opazovanem primeru, ko je šlo za prevzem podjetja, ki je bilo naknadno prisilno izrbisano iz registra, je potrebno  proučiti tudi skrite rezerve in jih ustrezno davčno ovrednotiti. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober