IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Avgust 2009
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Avgust 2009
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.8.2009 do 31.8.2009

31.8.2009

Knjiženje kasnejših vlaganj v opredmetena osnovna sredstva

Kako evidentirati vlaganja v osnovna sredstva, ki so že v uporabi?
> Več...

28.8.2009

Davčni vidiki prihodkov iz udeležbe v bilančnem dobičku

Udeležbo v bilančnem dobičku je potrebno obravnavati kot izplačilo dividende, katere obdavčitev pa se razlikuje glede na to ali gre za fizično ali pravno osebo.
> Več...

27.8.2009

Letno poročilo investicijskih skladov za leto 2009 bo potrebno revidirati po novem

Letno poročilo investicijskih skladov za leto 2009 bo potrebno revidirati v skladu z določbami novega Sklepa, pri čemer mora Agencija za trg vrednostnih papirjev predpisati tabele in vprašalnike za izvajanje revizije najkasneje do 30. septembra 2009.
> Več...

26.8.2009

Knjiženje nakupa podjetja

Nakup podjetja ni le finančni, temveč tudi računovodski in davčni zalogaj, ne glede ali gre za fizično ali pravno osebo.
> Več...

25.8.2009

Ali so družbeniki dolžni vrniti previsoko izplačane zneske iz naslova dobička?

Pri presojanju upravičenosti izplačila dobička je potrebno upoštevati institut dobrovernosti, zakonske določbe in učinkovitost skupščinskega sklepa.
> Več...

24.8.2009

Davčni vidiki umika lastnega poslovnega deleža v d.o.o.

Umik lastnega poslovnega deleža poraja vrsto vprašanj, še posebno če gre za poslovni delež pridobljen pred davčno reformo.
> Več...

21.8.2009

Financiranje brezplačnega sadja in zelenjave za učence osnovnih šol

15. avgusta 2009 je začela veljati Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo (v nadaljevanju Uredba), katera uvaja shemo za nabavo svežega sadja in zelenjave v šolah, ki ga bodo nato brezplačno razdeljevali otrokom. > Več...

20.8.2009

Bo učinek dodatnega pokojninskega varčevanja izničen?

Pokojninska družba A je na svojih spletnih straneh predstavila pričakovanja OECD glede pokojnin in opozorila na nevarnost, ki izhaja iz našega sistema dodatnega pokojninskega varčevanja.
> Več...

19.8.2009

DDV pri dobavi blaga iz Italije

Kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri različnih datumih računa in dobave ter kako izpolniti rekapitulacijsko poročilo pri tristranskih poslih?
> Več...

18.8.2009

Do konca avgusta je potrebno oddati revidirano letno poročilo

Vsa podjetja, ki delujejo v skladu z ZGD-1 in so zavezana k reviziji letnega ali konsolidiranega letnega poročila, morajo do 31. avgusta le-tega oddati AJPES za potrebe javne objave.
> Več...

17.8.2009

Knjiženje nabave strokovne literature

Kako knjižiti nabavo strokovne literature ob terminskim zamikom plačila?
> Več...

14.8.2009

Odločanje o čistem poslovnem izidu (dobičku ali izgubi)

Odločanje o razporejanju bilančnega dobička se razlikuje od vrste pravno-formalne ureditve pravne osebe iz česar izhajajo tudi davčne posledice razdelitve dobička.
> Več...

13.8.2009

Prejemnika donacije vaše dohodnine lahko kadarkoli zamenjate

Prejemnika donacije po Sklepu o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2009 lahko kadarkoli spremenite, pomembno pa je tudi vedeti, kako se uvrstiti na seznam upravičencev do donacij. > Več...

12.8.2009

Blažitev posledic gospodarske krize na avtoprevozniško dejavnost

Glavni cilj sprememb in dopolnitev Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), ki velja od 11. avgusta, je izvedba ukrepov, ki imajo neposredno takojšnje in vidne učinke na blažitev posledic gospodarske krize na avtoprevozniško dejavnost. > Več...

11.8.2009

Naložbena nepremičnina in vstopni DDV

Obračun vstopnega DDV je odvisen od namena uporabe nepremičnine, o čemer se je potrebno odločiti že ob aktiviranju nepremičnine.
> Več...

10.8.2009

Posebnosti merjenja prihodkov in stroškov po MRS 11

Ker gre pri izvajanju pogodb o gradbenih delih za vrsto posebnosti, se to odraža tudi pri merjenju prihodkov in stroškov.
> Več...

7.8.2009

Dopolnjena pravila posredovanja podatkov o uveljavljanju olajšav

S 5. avgustom so začele veljati spremembe Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki določa nova navodila in prilogo o dostavi podatkov o medletnem uveljavljanju olajšav za vzdrževane družinske člane.
> Več...

6.8.2009

Poslovanje društev odslej z nekaterimi spremembami

Spremembe Zakona o društvih (ZDru-1) se nanašajo na vrsto redakcijskih popravkov, pretvorbo tolarskih v evrske zneske in vrsto jasnejših določil glede poslovanja društev. > Več...

4.8.2009

Odslej bodo kredit lahko najeli tudi nezaposleni

Namen Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe (ZJShemFO), ki se uporablja od 31. julija 2009, je omilitev posledic gospodarske in finančne krize, saj bo odslej omogočeno zadolževanje nekaterih skupin fizičnih oseb, ki jim do sedaj to ni bilo omogočeno.
> Več...

4.8.2009

Knjiženje nakupa nepremičnine

Ker vsaka investicija prinese spremembe v poslovnih knjigah, si preberite kako knjižiti nakup nepremičnine še preden boste nakup izvedli.
> Več...

3.8.2009

Zahtevek za refundacijo DDV

Zavezanca, ki je kupil v Angliji računalnik zanima, kako zahtevati refundacijo DDV in pravilno izpolniti obrazec.
> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober