IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Julij 2018
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Julij 2018
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.7.2018 do 31.7.2018

31.7.2018

Davčni vidik povračil stroškov v primeru dela v dveh državah članicah

Slovensko pravo pozna dva načina opravljanja dela delavcev v tujini, in sicer napotitev in službeno pot. Institut napotitve urejata tako Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) kot tudi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, pri čemer pa le slednji podaja natančnejšo definicijo napotenega delavca.

> Več...

30.7.2018

Vlada določila predlog zakona o trgu finančnih instrumentov

Vlada je na 185. redni seji ponovno obravnavala in določila predlog zakona o trgu finančnih instrumentov, ki ga bo državnemu zboru predložila v obravnavo po nujnem postopku. Določila je tudi predloga sprememb zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov in zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ki sta s prvim zakonom vsebinsko tesno povezana.

> Več...

30.7.2018

Izračun odpravnine

Kako delavcu izračunamo odpravnino pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, če je bil 10 let zaposlen za krajši delovni čas, zadnjih 6 mesecev pred odpovedjo pa za polni delovni čas ali če je bil 10 let zaposlen za polni delovni čas, zadnjih 6 mesecev pred odpovedjo pa za krajši delovni čas? Delavec ni delal krajši delovni čas od polnega v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu.

> Več...

27.7.2018

Portal E-Vem z novo elektronsko storitvijo: Oddaja vloge za dovoljenje za prebivanje in delo tujcev

Letos junija je v storitvi E-Vem oz. SPOT (Slovenska POslovna Točka) zaživela nova storitev: možnost oddaje e-vloge za prva dovoljenja za prebivanje in delo za tujce. Delodajalci so to možnost z veseljem pozdravili, saj so pričakovali, da bo zadeva delovala na podoben način kot se že sedaj oddajajo ostale vloge preko e-Vem sistema (prijava delavca v obvezno socialno zavarovanje, spremembe oz. odjave delavcev,…). In kako postopek poteka?

> Več...

25.7.2018

V obravnavi tudi računovodska obravnava žetonov (ICO)

Slovenski inštitut za revizijo je na svojih spletnih straneh ponudil javnosti v razpravo predloge sprememb > Slovenskih računovodskih standardov SRS (2016), ki se nanašajo na predloge sprememb SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva, SRS 2 (2016) - Neopredmetena sredstva, SRS 3 (2016) - Finančne naložbe, SRS 6 (2016) - Naložbene nepremičnine, SRS 8 (2016) - Kapital, SRS 14 (2016) - Odhodki, SRS 35 (2016) - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih. Prav tako pa je v javni razpravi tudi Pojasnilo k SRS 11 (2016) – Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe.

> Več...

24.7.2018

Pridobitev in registracija novega in rabljenega prevoznega sredstva znotraj Unije ter obveznost predložitve obrazca DDV-PPS

V zadnjem času je FURS prejela precej vprašanj v zvezi z obveznostjo predložitve obrazca DDV-PPS. Zaradi navedenega v nadaljevanju pojasnjujejo zakonsko ureditev pri pridobitvi prevoznega sredstva iz druge države članice, ki je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji, postopek predložitve obrazca DDV-PPS ter ostala vprašanja, ki so se izpostavila v okviru te problematike s strani registracijskih organov.

> Več...

24.7.2018

Vpliv popustov in rabatov na obračun DDV

Skladno z ZDDV-1 je načeloma jasno, da se naknadni popusti oziroma rabati odštevajo od davčne osnove. To pomeni, da se od njih DDV ne obračunava. Še vedno pa se v praksi dogaja, da zavezanci pozabljajo na določbe DDV zakonodaje v zvezi z brezplačnim dajanjem blaga in obveznostjo obračuna DDV. Kdaj popust, kdaj neobdavčeno brezplačno dajanje blaga ter kdaj podaritev blaga zahteva obračun DDV, pojasnjujemo v nadaljevanju.

> Več...

23.7.2018

V javni obravnavi predloga novel zakonov o DDV in davku od dohodkov pravnih oseb

Ministrstvo za finance je to sredo v javno obravnavo posredovalo predlog novele zakona o davku na dodano vrednost in predlog novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. S predlogoma zakonov se v slovensko zakonodajo prenašajo evropske direktive, ki jih je država dolžna prenesti do konca letošnjega leta. Predlogebodo sprejemali do 1. septembra.

> Več...

23.7.2018

Ali zaznavamo manj kršitev v delovnih razmerjih?

Inšpektorat RS za delo je pred dnevi objavil svoje poročilo za leto 2017. Ključna ugotovitev je, da je sicer res, da je Slovenija prebrodila gospodarsko krizo, se pa na področju delovnopravne zakonodaje še naprej srečujemo s številnimi kršitvami pravic delavcev. V letu 2017 so inšpekcijske službe posebno pozornost namenile izplačevanju plač in regresa, zato so odstopanja od prejšnjih poročil in ugotovitev na tem področju največja.

> Več...

20.7.2018

Preimenovanje in pripojitev družbe ter veljavnost že sestavljenih dolgoročnih izjav dobavitelja

Dne 11. 7. 2018 so na FURS prejeli vprašanje v zvezi z veljavnostjo že sestavljenih dolgoročnih izjav dobavitelja, v nadaljevanju podajajo pojasnilo.

> Več...

19.7.2018

Evropska komisija uvedla začasne zaščitne ukrepe za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla

V Uradnem listu Evropske unije L 181/2018 z dne 18. 7. 2018 je bila objavljena Izvedbena uredba komisije (EU) 2018/1013 (v nadaljevanju, uredba) z dne 17. julija 2018 o uvedbi začasnih zaščitnih ukrepov za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla.

> Več...

18.7.2018

Davčni vidik izplačila dividend avstrijski matični družbi

Družba z omejeno odgovornostjo s sedežem v Sloveniji (v nadaljevanju zavezanec) želi izplačati dividende za leto 2017 matični družbi iz Avstrije. Avstrijska družba je 100-odstotni lastnik zavezanca, lastništvo traja že od leta 1997. Avstrijska družba je zavezanec za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb v Avstriji. Zavezanca zanima, ali je potrebno v tem konkretnem primeru odtegniti in plačati davčni odtegljaj ob izplačilu dividend avstrijski matični družbi.

> Več...

17.7.2018

Davčna osnova za obračun DDV od storitev, ki jih opravi davčni zavezanec iz druge države članice EU

Prejeli smo vprašanje naročnice o določitvi davčne osnove za obračun slovenskega DDV od storitve, ki jo je slovenskemu davčnemu zavezancu opravil davčni zavezanec iz druge države članice, pri tem pa obračunal DDV te države. Natančnejše pojasnilo podajamo v nadaljevanju.

> Več...

16.7.2018

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala – navidezna resničnost varstva upnikov?

Ena izmed osrednjih značilnosti poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala je oslabljeno varstvo upnikov. Od finančno prizadete družbe je namreč težko pričakovati, da bo pri zmanjšanju osnovnega kapitala, ki je namenjeno sanaciji, sposobna varovati upnike po istih merilih, kot veljajo pri rednem zmanjšanju osnovnega kapitala.

> Več...

13.7.2018

Izračun odpravnine

Navajate, da ste delavcu ob izteku pogodbe za nedoločen čas (ki je veljala dokler je bil otrok v vrtcu) izračunali odpravnino in ste mu ponudili drugo delo za enako plačo in enako delovno mesto, za polovičen delovni čas, za dobo 1 leta. Ker bo delavec to sprejel, mu nameravate takoj izplačati odpravnino, ki ste jo izračunali in sicer polovico zneska, ker bo delal dalje polovičen delovni čas. Zanima vas, če postopate prav?

> Več...

11.7.2018

Priznavanje prihodkov s praktičnim primeru skladno s pet-stopenjskim pristopom

V skladu z MSRP 15 so prihodki od prodaje blaga pripoznani in evidentirani v računovodskih izkazih na podlagi petstopenjskega postopka. > Več...

10.7.2018

Omejitev ustanavljanja družb s strani davčnega dolžnika

Z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H) je bila v slovenski pravni red implementirana določba 10.a člena, ki omejuje ustanavljanje podjetij s strani oseb, ki so bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov, ali so javno objavljene na seznamu davčnih neplačnikov, ki ga urejajo določbe 20. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

> Več...

9.7.2018

Pomoč družinskih članov ni delo na črno

Imate podjetje ter vam občasno brezplačno pomagajo družinski člani. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) določa v 17. členu, da se takšna pomoč ne šteje kot delo na črno.

> Več...

6.7.2018

Sodna praksa: Zavrnitev odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja

Višje sodišče je potrdilo stališče, da predstavlja brezplačno opravljanje funkcije direktorja v kapitalski družbi odpoved premoženjski pravici, to je pravici do plačila za opravljeno delo.

> Več...

4.7.2018

Transakcije pravnih oseb na finančnih trgih le še z LEI

Konec junija se je končalo obdobje možnosti uveljavljanja 6-mesečnega odloga za pridobitev LEI kode za vse tiste zavezance, ki so zavezani poročanju po določbah Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, v nadaljevanju MiFIR).

> Več...

3.7.2018

Kdaj so kulturne storitve oproščene plačila DDV?

V zvezi z oprostitvami plačila DDV od določenih storitev v javnem interesu smo prejeli vprašanje naročnika. Zanima ga, ali je organiziranje andragoških in pedagoških programov muzejev oproščeno plačila DDV skladno s 13. točko 42. člena ZDDV-1 ali ne. Pojasnilo v zvezi s tem podajamo v nadaljevanju.

> Več...

2.7.2018

Prehranska dopolnila in stopnja DDV – dodatno pojasnilo

V zvezi z vprašanji glede uporabe nižje stopnje DDV za prehranska dopolnila (pojasnilo Prehranska dopolnila in stopnja DDV), v nadaljevanju FURS dodatno pojasnjuje.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober