IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Julij 2015
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Julij 2015
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.7.2015 do 31.7.2015

31.7.2015

Spregled izobrazbe

Ali je določbo kolektivne pogodbe mogoče razlagati tako, da delodajalec lahko pri posameznem delavcu kandidatu "spregleda", da ta ne izpolnjuje s sistemizacijo določenega pogoja, na primer strokovne izobrazbe in kljub temu sklene z njim pogodbo? 

> Več...

29.7.2015

Novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Bistvena novost, ki jo pred kratkim objavljeni ZZSDT vnaša v slovenski pravni sistem glede zaposlovanja tujcev, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU / EGP / Švicarske konfederacije, je sprememba načina / postopka pridobivanja dovoljenj za delo in prebivanje v Republiki Sloveniji.

> Več...

28.7.2015

Davčno priznani odhodki za slabitev nepremičnin

Ali je slabitev nepremičnine po modelu nabavne vrednosti na tržno vrednost (cenitev cenilca) davčno priznan odhodek?

> Več...

27.7.2015

Večji nadzor nad delovanjem alternativnih investicijskih skladov

S finančno krizo, ki je odkrila veliko ranljivost finančnega sistema EU in šibkost delovanja nadzornih mehanizmov, se je pokazala tudi večja potreba po reguliranju delovanja upravljavcev alternativnih investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu AIS) t.j. investicijskih skladov, ki niso harmonizirani s t.i. UCITS Direktivo (Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje).

> Več...

24.7.2015

Digitalne valute

Digitalne valute danes povezujemo s temačnim omrežjem (dark net) in prepovedanimi denarnimi verigami na eni strani ter z bojem proti monopolnim izkoriščevalskim finančnim posrednikom in preživetjem disidentov na drugi strani. Ta nova tehnologija zbuja nelagodje in upanje - v tem se ne razlikuje od doslejšnjih inovacij v zgodovini.

> Več...

22.7.2015

Od 1.1.2016 – možnost vrednotenje sredstev po revaloriziranih vrednostih

Revalorizacija? Kaj? Ponovno nazaj?
Da, to so vprašanja, ki se nam pojavijo ob besedni zvezi: revalorizirane vrednosti. Zaradi implementacije nove računovodske direktive v našo zakonodajo je bilo pri spremembi 67. člena v noveli Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) upoštevano temeljno načelo direktive 2013/34/EU po razbremenitvi administriranja v malih podjetjih in poenostavitvi poročanja.

> Več...

21.7.2015

Davčne blagajne

Državni zbor je 15. julija sprejel Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), katerega glavni cilj je uvedba sistema, ki omogoča transparentno in zanesljivo evidentiranje gotovinskega prometa davčnih zavezancev, ter na ta način zmanjšati sivo ekonomijo, preprečevati davčne utaje in goljufije na področju davka na dodano vrednost ter drugih tovrstnih dajatev. Po vetu na zakon v Državnem svetu so poslanci Državnega zbora  20. julija zakon ponovno potrdili.

> Več...

21.7.2015

Prekinitev lizing pogodbe in popravek obračunanega DDV

V praksi se še vedno prepogosto dogaja, da lizingojemalci ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz naslova pogodb o finančnem lizingu, lizingodajalci pa imajo zaradi tega nemalo težav. Poleg prekinitve pogodbe, izgube posla in truda za vračilo blaga, ki je predmet pogodbe, skrb vzbuja tudi pravica do popravka obračunanega DDV.

> Več...

20.7.2015

Uporaba službenih mobitelov

V skladu z internim pravilnikom družbe o uporabi službenih mobitelov sta zaposlenim v zvezi z nakupom aparatov na voljo dve opciji, da jim mobitel do 100€ kupi družba ali da si ga izberejo in plačajo sami. Družba bo v pravilnik dodala tretjo opcijo: nakup aparata po višji ceni, razliko nad 100 evri pa bo moral zaposleni poravnati podjetju. Račun v celoti prejme podjetje. Ali moramo za razliko bremeniti zaposlenega in kako to evidentirati v poslovne knjige, v register DI ter kako je z vidika odbitka DDV?

> Več...

17.7.2015

Skladnost poslovanja kot funkcija v sistemu korporativnega upravljanja v Sloveniji

Slovensko pravo gospodarskih družb ter pravila o odgovornosti pravnih oseb in njihovih odgovornih oseb za prekrške in kazniva dejanja ponujajo osnovni okvir in vzpostavljajo temeljno odgovornost v zvezi z obvladovanjem tveganj iz poslovanja, strokovni standardi in praksa na tem področju pa so pri nas šele v nastajanju. V zvezi s tem se postopoma tudi v Sloveniji vse bolj uveljavlja funkcija skladnosti poslovanja kot pomembna linija obrambe pred tveganji.

> Več...

15.7.2015

Neustavna razlaga in uporaba 68.a člena ZDavP-2 ter določb o zastaranju v finančnih preiskavah

Po uveljavitvi 68.a člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) sta se v postopkih davčnih (finančnih) preiskav postavili tudi naslednji vprašanji: prvič, ali je v skladu z Ustavo razlaga (in uporaba) 68.a člena ZDavP-2, po kateri davčni organ v postopku, uvedenem na njegovi podlagi, zajame tudi dohodke, pri katerih je pravica do odmere davka ob uveljavitvi 68.a člena že zastarala, in drugič, ali sme davčni organ s sklepom ustaviti postopek zaradi zastaranja, če je zavezanec vložil davčno napoved na podlagi samoprijave?

> Več...

14.7.2015

Obračun bonitete za zavarovalne premije

V prejšnjem prispevku, objavljenem 30.6.2015, smo z vidika bonitet po ZDoh-2 obravnavali plačila delodajalca za zagotavljanje rekreacije zaposlenim. V današnjem prispevku bomo na podoben način obravnavali zavarovalne premije.

> Več...

13.7.2015

Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

Delodajalec želi odpovedati pogodbo o zaposlitvi invalidu (III. stopnja), ki je zaposlen na delovnem mestu ›čistilec in pomoč v proizvodnji‹. Zdravstveno stanje se mu je poslabšalo, ima odločbo o 4-urnem delovniku in prepoved stika z vodo. Tako ne more več opravljati dela na delovnem mestu čistilca. Ali se mu lahko odpove pogodbo o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti? Ali je potrebno pridobiti soglasje za odpoved s strani komisije?

> Več...

10.7.2015

Dodatni dnevi dopusta za otroke

Zavod ima sklenjene pogodbe o zaposlitvi na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost in subsidiarno Kolektivne pogodbe za negospodarsko dejavnost.Po 159. členu ZDR-1 pripada vsakemu delavcu po en dodaten dan letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let. Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost pa v peti točki 28. člena določa, da se materi z otrokom do 15 let ali očetu samohranilcu letni dopust poveča za dva dni, materi s tremi ali več otroki do 15 let ali očetu samohranilcu pa za tri dni.

> Več...

8.7.2015

Vpliv predvidenih sprememb ZGD-1 na računovodenje v letu 2016

Vlada je dne 22.4.2015 potrdila predlog novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki med drugim tudi posega v računovodsko evidentiranje in poročanje in sicer na neposreden in posreden način.

> Več...

7.7.2015

Brezplačna pridobitev blaga iz EU

Podjetje je z dolgoletnim dobaviteljem podpisalo sponzorsko pogodbo, da bi jim kot kupcu brezplačno dobavil določene polizdelke – namenjene klubu. Brezplačno dobavo v podjetju razumejo kot brezplačni prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi sredstvi skladno z (6. člen ZDDV-1).

> Več...

6.7.2015

Na pragu novih slovenskih računovodskih standardov - SRS 2016

Slovenska računovodska stroka že vrsto let deluje po Slovenskih računovodskih standardih SRS 2006, ki so nastali konec leta 2005. S prehodom računovodske Direktive 2013/34/EU v slovenski pravni in računovodski red, pa je po mnenju Slovenskega inštituta za revizijo nastopil čas, da se novelirajo tudi računovodski standardi. Po mnenju Slovenskega inštituta za revizijo so namreč tako razvoj stroke kot tudi vplivi računovodske direktive tako veliki, da je čas, da se slovenski računovodski standardi popolnoma prenovijo.

> Več...

3.7.2015

Podaritev nepremičnine, prejete s pogodbo o preužitku

S pogodbo o preužitku je mati na sina prepisala hišo, on pa jo želi z darilno pogodbo podariti svojemu otroku. Kako to izvesti, da ne bi plačali davek na dobiček?

> Več...

1.7.2015

Cilj novele ZDavP-2I je poenostavitev poslovanja z davčno upravo

V minulem mesecu je bil na strani Ministrstva za finance v javni razpravi predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I), katerega cilj je poenostavitev postopkov pobiranja davkov oziroma zmanjšanje administrativnega bremena zavezancev za davek in zagotovitev večje preglednosti davčnega postopka. Novela poleg uvedbe novega instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, razširja področje avtomatične izmenjave informacij med državami članicami EU in njihovimi jurisdikcijami ter prinaša določene spremembe pri davčni izvršbi, davčnem pobotu, odpiranju transakcijskega računa samostojnega podjetnika posameznika in izpolnjevanju davčnih obveznosti (glej tudi Ivo Grlica: Obeta se pomembna novela Zakona o davčnem postopku).

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober