IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Junij 2015
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Junij 2015
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.6.2015 do 30.6.2015

30.6.2015

Obračun bonitete za zagotavljanje športnih aktivnosti zaposlenim

Veliko delodajalcev  svojim zaposlenim v okviru zaposlitve nudi možnost rekreacije. Nekateri svojim zaposlenim plačajo mesečne karte v fitnesu, spet drugi najamejo športno dvorano. Je zagotavljanje takšne ugodnosti zaposlenim obdavčeno oziroma ali je zagotavljanje takšne ugodnosti zaposlenim potrebno obravnavati kot boniteto?

> Več...

29.6.2015

Odmor med delovnim časom

Ali lahko našim delavcem odmor med delovnim časom določimo v več delih ali mora biti odmor obvezno v enem kosu (30 minut)? Kaj pa v primeru, ko delavec sam želi odmor med delom izrabiti v več delih po pet minut (kadilske pavze)?

> Več...

26.6.2015

Ko dolžniki diskreditirajo upnike

V slovenski praksi prestrukturiranj in prisilnih poravnav rado pride do tega, da lastniki, ki so prezadolženo podjetje pripeljali do nesolventnosti, izigrajo upnike ali pa ena skupina upnikov izigra drugo. Če davkoplačevalci v takih postopkih nimajo nikogar, ki bi varoval njihov interes, ponavadi potegnejo kratko.

> Več...

24.6.2015

Računovodske direktive in uvedba Direktive 2013/34/EU v našo zakonodajo

Računovodje po oddaji končnih računovodskih izkazov nismo še pošteno zadihali, ko se že moramo ukvarjati s spremembami, ki jih bodo na računovodskem področju prinesli novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) in spremenjeni Slovenski računovodski standardi.

> Več...

23.6.2015

Povezane osebe in obvezna identifikacija za namene DDV

Obveznost identifikacije za namene DDV je za povezane osebe manjša posebnost v sistemu DDV. Za povezano osebo namreč velja, da je lahko zavezana k identifikaciji za namene DDV tudi če ne preseže praga 50.000 EUR. Kdaj se to lahko zgodi, predstavljamo v nadaljevanju.

> Več...

22.6.2015

Delo upokojencev in knjiženje

Lastnik in ustanovitelj podjetja je upokojenec, ki je bil imenovan za prokurista. Dohodek so mu obračunavali po pogodbi o prokuri, vendar do izplačil dejansko še ni prišlo zaradi slabšega finančnega stanja. Podjetje zanima kako je sedaj z izplačili in ali je funkcija upokojenca, lastnika in prokurista v eni osebi sploh združljiva?

> Več...

19.6.2015

Stvarni vložek in osnovni kapital

Večinski družbenik neke družbe z omejeno odgovornostjo je sklenil povečati osnovni kapital družbe s stvarnim vložkom - v naravi gre za zemljišča (nepremičnine v lasti tega družbenika). V postopku izvedbe pa je notar izrazil pomislek glede navedbe zemljišč v družbeni pogodbi.

> Več...

17.6.2015

Problematika pridobivanja statusa stranskega udeleženca v davčnem inšpekcijskem postopku zoper pravno osebo

V praksi redno prihaja do primerov, ko davčni inšpekcijski organ, ki opravlja davčni inšpekcijski nadzor nad pravilnostjo in pravočasnostjo obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti pri pravni osebi, ugotavlja tudi višino in pravno kvalifikacijo izplačil fizičnim osebam iz naslova dohodkov iz delovnega razmerja, na katero je v nadaljevanju oprta naknadna odmera dohodnine v postopkih obnove odmere dohodnine, ki se uvede zoper fizične osebe kot prejemnike izplačil. > Več...

16.6.2015

Obračun dohodnine iz naslova dohodka iz zaposlitve v Sloveniji za fizične osebe, ki so rezidenti samo del leta

Večina fizičnih oseb, ki se odločajo za odhod v tujino zaradi zaposlitve in si v Sloveniji uredijo nerezidentski status za davčne namene, postanejo nerezidenti Slovenije med letom. To pomeni, da so del leta rezidenti Slovenije in so, za dohodek prejet v obdobju rezidentstva, zavezani k plačilu davka po načelu svetovnega dohodka. Ker niso rezidenti celo leto, je njihov dohodek obdavčen sorazmerno glede na dobo rezidentstva.  Kaj to pomeni, pojasnjujemo v nadaljevanju.

> Več...

15.6.2015

Vodenje porabe potrošenega materiala

Podjetje ima na zalogi veliko drobnega materiala, nabavna cena materiala je od 1 do 2 evra na kos. Večkrat se kak material pri opravljanju storitve uniči, poškoduje, zato porabimo več materiala, kot ga nato dejansko zaračunamo. Kakšno je pravilno vodenje zaloge takega materiala?

> Več...

12.6.2015

Zaporedne pogodbe o zaposlitvi za določen čas

V podjetju imamo za isto delo za določen čas zaposlene tri delavce. Če bo potreba po zaposlitvi za določen čas še obstajala (zaposlitev je odvisna od področne zakonodaje naše dejavnosti), bomo z vsakim od teh delavcev sklenili pogodbo za nedoločen čas, če je ne bi sklenili z nobenim, pa pogodbe za določen čas šestih mesecev ni mogoče skleniti, dokler ne poteče obdobje iz šestega odstavka 55. člena ZDR-1. Ali si pravilno razlagamo določbe zakona?

> Več...

10.6.2015

Vse družbe zavezane konsolidaciji bodo odslej morale uporabljati mednarodne računovodske standarde

Z novelo ZGD-1I, ki naj bi bila sprejeta v juliju in se bo uporabljala od 1. januarja 2016, bo prenesena v slovenski pravni red računovodska direktiva oz. Direktiva 2013/34/EU, ki ne bo prinesla le spremembe v velikostnih razredih družb in vrednotenju računovodskih postavk, temveč tudi sprememb pri konsolidiranju gospodarskih družb.

> Več...

9.6.2015

Obdavčitev prevoznih storitev, povezanih z uvozom

Podjetje je iz Srbije uvozilo zmrznjene izdelke. Slovenski prevoznik, zavezanec za DDV, je podjetju poslal dva računa z različno osnovo za DDV. Ali sta oba računa pravilna?

> Več...

8.6.2015

Dovoljenost revizije v upravnem sporu

Prispevek obravnava najpogostejše razloge za zavrženje revizij pred Vrhovnim sodiščem, ki izhajajo iz sodne prakse, in s tem napotke, kako lahko stranke učinkoviteje izkoristijo sodno varstvo. > Več...

5.6.2015

Strategija upravljanja državnega premoženja

Strategija upravljanja državnega premoženja, namenjena upravljavcem tega premoženja, bi morala biti napisana tako, da bi bila razumljiva. Pa ni. "Navodila" bi morala biti jasna in razumljiva predvsem zato, da ne bi nastajali dvomi in napačne razlage.

> Več...

3.6.2015

Kako pravilno obračunavati akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost pri izplačilih po različnih vrstah civilnih pogodb?

V prispevku predstavljamo obravnavo izplačil na podlagi različnih civilnih pogodb z vidika obračuna akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Pri vseh obravnavah pa predpostavljamo, da je bila z izvajalcem sklenjena vsebinsko pravilna pogodba civilnega prava.

> Več...

2.6.2015

Posojilo povezane osebe

V letu 2014 so v podjetju prejeli kredit tuje povezane osebe in obresti za ta kredit. Kredit se je nato spremenil v dokapitalizacijo podjetja. Ali je potrebno v prilogo 15 v obrazcu DDPO vpisati podatke povezane osebe, ko to določa 16. člen DDPO?

> Več...

1.6.2015

Merila za določitev presežnih delavcev

Ali smo po Zakonu o delovnih razmerjih  v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga res dolžni uporabiti merila (točkovanje) za določitev presežnih delavcev, tudi če imamo namen odpovedati pogodbo samo enemu zaposlenemu?

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober