IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Junij 2009
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Junij 2009
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.6.2009 do 30.6.2009

30.6.2009

Razkrivanje povezanih oseb po MRS 24

Razkrivanje povezanih oseb ne zahtevajo le davčni predpisi, temveč tudi temeljni korporacijski predpis - ZGD-1.
> Več...

29.6.2009

Pogodba o poslovodenju in boniteta

Preberite si kako obračunati boniteto in prispevke pri pogodbi o poslovodenju.
> Več...

26.6.2009

Davčni vidik plačil članom nadzornega sveta

Pri obdavčitvi prejemkov članov nadzornega sveta je potrebno poznati posebnosti obdavčitve fizične osebe po ZDoh-2, kot tudi davčni vidik izplačevalca prejemkov po ZDDPO-2 in posebnosti.
> Več...

24.6.2009

Izvedba in omejitve rubeža denarnih sredstev na podlagi davčne izvršbe

Če davek ni plačan v predpisanih rokih davčni organ z izdajo sklepa o izvršbi začne davčno izvršbo, pri čemer je lahko podlaga za izvršbo katerikoli od izvršilnih naslovov, ki nalagajo davčnemu zavezancu plačilo obveznosti.
> Več...

23.6.2009

Do konca junija je možno zahtevati vračilo DDV

ZDDV-1 omogoča davčnim zavezancem tretjih držav, ki so plačale DDV, da do konca meseca zahtevajo vračilo plačanega DDV.
> Več...

18.6.2009

Odslej tudi subvencije za delavce, ki jih bodo podjetja poslala na čakanje

Od 6. junija se izvaja ZDPNP, kot ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, s katerim se želi ohraniti čim več delovnih mest.
> Več...

17.6.2009

Z novelo ZPomK do večjih pooblastil Urada RS za varstvo konkurence

Z novelo Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), ki velja od 13. junija, se natančneje opredeljujejo pristojnosti Urada RS za varstvo konkurence ter mu dajejo dodatna pooblastila. > Več...

16.6.2009

od 1. julija bo potrebno napoved davka na promet nepremičnin opraviti na novem obrazcu

Od 1. julija se bo uporabljal nov obrazec, ki omogoča preglednejši in prijaznejši vnos podatkov za napoved davka na promet nepremičnin.
> Več...

15.6.2009

S spremembami ZGD-1 do večje obveščenosti delničarjev

Poleg redakcijskih sprememb, se spremembe ZGD-1 v glavnem nanašajo na dodatne zahteve pri poročanju o poslovanju družb, delu in nagrajevanju nadzornega sveta, dodatnih pooblastilih pri sklicu in zasedanju skupščine s ciljem večje transparentnosti pri obveščanju delničarjev. > Več...

12.6.2009

Davčna osnova za obračun DDV

Na praktičnem primeru si preberite kako obračunati DDV v primerih koriščenja ugodnosti pri nakupu ali prodaji.
> Več...

11.6.2009

Novela zakona o jamstveni shemi

Pred kratkim sprejeti ZJShemRS nam z novelo, ki velja od 6. junija, že prinaša spremembe v izvajanju jamstvene sheme.
> Več...

10.6.2009

Z novelo ZFPPIPP zagotovljena varnost pravnega prometa

Spremembe ZFPPIPP, ki začnejo veljati 13. junija 2009, je narekovala potreba po celoviti uskladitvi s stališči Ustavnega sodišča Republike Slovenije in  zagotovitvi varnosti pravnega prometa. > Več...

9.6.2009

Če niste prejeli informativnega izračuna dohodnine, morate napoved za odmero dohodnine oddati sami

V skladu z 267. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) mora davčni zavezanec, ki do 31. maja tekočega leta ni prejel informativnega izračuna dohodnine za preteklo leto, najkasneje do 30. junija davčnemu uradu predložiti napoved za odmero dohodnine sam. > Več...

8.6.2009

Spremembe v ureditvi trga finančnih instrumentov

Poleg uskladitve Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) s spremembami nekaterih evropskih direktiv, novela na novo določa predpise o kvalificiranih imetnikih, poenostavlja postopke ter odpravlja nekatere nejasnosti in pomanjkljivosti določb. > Več...

5.6.2009

Vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev

Pri preknjiženju že knjiženih knjigovodskih postavk je potrabno izhajati tako iz SRS in Kontnega okvira, kot tudi iz internega Pravilnika o računovodstvu.
> Več...

4.6.2009

Do konca meseca je potrebno prijaviti oljčnike in vinograde

Vsi, ki na svojih kmetijskih zemljiščih prideljujejo oljčno olje in vino, morajo do konca meseca sporočiti spremembe parcel oljčnikov in vinogradov.
> Več...

3.6.2009

Nova pravila delovanja davčne in carinske uprave

S spremembami Zakona o davčni službi (ZDS-1) in Zakona o carinski službi (ZCS-1), ki bosta veljali od 13. junija, se bo pristojnost opravljanja izterjave denarnih nedavčnih obveznosti prenesla z davčne uprave na carinsko upravo, razširil pa se bo delokrog tako carinske kot davčne uprave.
> Več...

2.6.2009

Prihaja čas zasedanj skupščin

V naslednjih mesecih se bodo zvrstile skupščine, na katerih se bo odločalo o razdelitvi bilančnega dobička in vseh tistih vprašanjih za katera je odgovorna skupščina.
> Več...

1.6.2009

Izkaz gibanja kapitala

Prihaja čas skupščin, ki bodo odločale o doseženem bilančnem dobičku, ki je poseben dodatek k izkazu gibanja kapitala.
> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober