IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Maj 2019
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Maj 2019
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.5.2019 do 31.5.2019

31.5.2019

Delavec in nadurno delo

Kljub temu, da naj bi bil delovni čas omejen na 40 ur tedensko, pa je naš delovnik vedno daljši. Delovni čas ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

> Več...

31.5.2019

Vlada sprejela opredelitev glede evropske direktive o DDV pred Sodiščem EU

Vlada je na 33. redni seji sprejela opredelitev Slovenije v sodnem postopku pred Sodiščem Evropske unije vezane na evropsko direktivo o DDV.

> Več...

30.5.2019

Je vodenje črne liste davčnih dolžnikov ali seznama slamnatih lastnikov podjetij v nasprotju z GDPR?

V skladu z veljavnimi predpisi so podatki o davkih posameznih davčnih zavezancev varovani kot davčna tajnost. Ta ureditev temelji na uveljavljenih mednarodnih standardih in izhaja iz predpostavke, da država ne sme zlorabljati podatkov, ki jih v zvezi s plačevanjem davkov pridobi od posameznih davčnih zavezancev za druge namene.

> Več...

29.5.2019

Arhiviranje računovodske dokumentacije

Za podjetnike naj bi se poslovno leto končalo z oddajo končnih računovodskih in davčnih poročil pristojnim inštitucijam. Toda to še zdaleč ni res. Ne glede na oddana poročila se pri podjetnikih pojavlja še vrsta vprašanj.

> Več...

28.5.2019

Podjetja, ste že vpisali svoje lastništvo v register?

Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). FURS sporoča, v kolikor tega še niste storili, boste do sredine junija prejeli poziv v eDavkih.

> Več...

28.5.2019

Poročanje v Intrastat in DDV

V podjetju imajo dobropis iz leta 2016 za opravljeno dobavo blaga v letu 2015. Zanima jih, ali naj poročajo v Intrastat in ali lahko naredijo smoobdavčitev glede DDV-ja?

> Več...

27.5.2019

Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim e-računom

FURS uvaja novost - plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilom. To pomeni, da bo zavezancem plačevanje obveznosti poenostavljeno, predvsem pa bo cenejše, saj se bodo zmanjšali stroški provizije bankam. Namesto štirih položnic za štiri različne prispevke za socialno varnost bo lahko zavezanec na mesec plačal le z enim e-računom. Akontacijo dohodnine pa bo moral še vedno poravnati z ločenim plačilnim nalogom, saj ta obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost.

> Več...

24.5.2019

IZ SODNE PRAKSE: Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi kaznivega dejanja

Odpovedni razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi je podan, če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja. Kot taka se šteje tudi podaja napačnih informacij delodajalcu z goljufivim namenom.

> Več...

23.5.2019

Obračun DDV pri najemu razstavnega prostora

V podjetju so organizirali kongres/izobraževanje s kotizacijo. Na kongresu so bili tudi razstavljavci iz tujine (Hrvaška, davčni zavezanci), ki jim bodo računali najem razstavnega prostora. Zanima jih, ali pri obračunu DDV upoštevajo 29/1 člen ali  25/1 člen ZDDV-1?

> Več...

22.5.2019

Carinski postopki in DDV

Zavezanci, ki uvažajo oz. izvažajo blago iz tretjih držav, imajo na voljo številne carinske postopke. Prijava blaga v enega izmed carinskih postopkov pomeni predložitev blaga carinskim organom. Ključna naloga carinskih organov je, da poskrbijo za (1) ustrezno pobiranje carinskih dajatev in nacionalnih dajatev (DDV, DMV, trošarine in okoljske dajatve), (2) ukrepe trgovinske politike ter (3) zaščito in varnost prebivalcev oz. prepoved uvoza nevarnega in zdravju škodljivega blaga v prostor EU.

> Več...

21.5.2019

V javni razpravi predlog novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v javno razpravo posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K). Kaj se obeta novega?

> Več...

21.5.2019

Promocija zdravja na delovnem mestu - kaj pa davki?


Skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Pri tem se v praksi hitro pojavijo problemi in dvomi o tem, kako te aktivnosti obravnavati z vidika davčne zakonodaje. Mnogi delodajalci želijo namreč zaposlenim v tem okviru ponuditi čim več, hkrati pa se izogniti negativnim davčnim posledicam. > Več...

20.5.2019

Pozabil sem vložiti davčno napoved oziroma popravil bi že oddano napoved, kaj moram storiti?

Finančna uprava je izdala nov »življenjski dogodek« v primeru, da je davčni zavezanec pozabil oddati napoved oziroma v primeru, da želi popraviti že oddano napoved.

> Več...

17.5.2019

IZ SODNE PRAKSE: Ureditev dodatka na delovno dobo v kolektivnih pogodbah

Vrhovno sodišče je po petih letih negotovosti podalo odločitev glede vprašanja, koliko svobode imajo socialni partnerji pri urejanju dodatka na delovno dobo v kolektivnih pogodbah.

> Več...

16.5.2019

Statusno preoblikovanje s prenosom premoženja

V članku je obravnavan prenos premoženja kot eno od pravno urejenih oblik materialnih statusnih preoblikovanj, ki Sloveniji omogočajo prevzem podjetja kapitalske družbe z aktivo in pasivo, po poti univerzalnega pravnega nasledstva, ter s tem njeno podjetniško prestrukturiranje. Prenos premoženja avtor obravnava v luči slovenske korporacijske ureditve, tako z vidika postopkovnih pravil kot tudi z vidika varovanja interesa imetnikov deležev in upnikov kapitalske družbe, ki prenaša svoje premoženje.

> Več...

15.5.2019

Predvidene DDV spremembe v 2020

Dinamika oblikovanja sistema DDV na ravni Evropske unije se nadaljuje, čemur mora slediti tudi Slovenija in zagotavljati tekoči prenos novih pravil v nacionalni pravni red. Evropska unija namreč stremi k oblikovanju končnega sistema DDV. Takšnega, ki ne bo vseboval pomanjkljivosti, kot jih ima obstoječi, zato postopno uvaja spremembe in dopolnitve pravil.

> Več...

14.5.2019

Zadnje zakonske spremembe veljajo za vsa izplačila regresa v letu 2019

V teh dneh, ko je izplačilo regresa pogosta tema pogovorov, velja izpostaviti temeljne pravne podlage, ki izplačilo regresa urejajo. Z novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2U) in novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F) so se spremenile določbe, ki določajo obremenitev izplačil z davki in prispevki.

> Več...

13.5.2019

Konkurenčnopravni vidiki klavzule o prepovedi zaposlovanja

V Sloveniji in tujini se delodajalci redno srečujejo s pomanjkanjem ustrezne delovne sile. Pri zaposlovanju in zadržanju delavcev delodajalci uporabljajo vse bolj raznovrstne in izvirne ukrepe. Delodajalci ponujajo dodatne ugodnosti za zaposlene, zvišujejo plače ipd., nekateri ukrepi, kot je na primer klavzula o prepovedi zaposlovanja, pa do nedavnega niso bili vsakdanji pojav v pogodbenem pravu.

> Več...

9.5.2019

Nova davčna obravnava regresa – spremembe pri poročanju na obrazcih: REK-1, REK-1f, PniPD, OPSVT

Spremembe pri poročanju na obrazcih obračuna davčnih odtegljajev (REK-1 in REK-1f), obračuna prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka (PniPD), ter obračuna prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih (OPSVT).

> Več...

9.5.2019

Nova davčna obravnava regresa – spremembe pri poročanju na obrazcih: REK-1 in REK-1f

Spremembe pri poročanju na obrazcih obračuna davčnih odtegljajev (REK-1 in REK-1f).

> Več...

9.5.2019

Komisijska prodaja

Komisijska prodaja je ena izmed oblik skupnega poslovanja, pri čemer je komisijska oziroma konsignacijska prodaja vrsta prodaje v svojem imenu za tuj račun.  Izraz komisijska prodaja se običajno uporablja za tovrstno prodajo domačega blaga, medtem ko konsignacijska prodaja pomeni prodajo v svojem imenu za tuj račun za prodajo blaga iz tujine.

> Več...

8.5.2019

FURS dopolnil navodila za davčno potrjevanje računov

Čeprav Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) velja že štiri leta, pa se pri davčnih zavezancih z večjo dinamiko poslovanja pojavljajo vedno nova vprašanja o njegovem izvajanju. Tako je Finančna uprava RS tudi letos dopolnila zbirko odgovorov na vprašanja davčnih zavezancev. Večina vprašanj in odgovorov, ki dopolnjujejo zbirko preko 300 vprašanj z odgovori, pa se letos nanaša na dileme registriranja poslovnega prostora.

> Več...

7.5.2019

Pojasnilo FURS: Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice EU

Finančna uprava sporoča, da je z namenom preverjanja oddanega obrazca DDV-PPS oz. plačila DDV na zaprtem portalu eDavkih na Vpogledi/Obrazci DDV dodan nov vpogled DDV-PPS – Razkritje/Razkritje podatkov o obrazcu DDV-PPS.

> Več...

6.5.2019

FURS: Nova davčna obravnava regresa za letni dopust

V Uradnem listu RS, št. 28/2019, z dne 3. 5. 2019, sta bili objavljeni noveli Zakona o dohodnini – ZDoh-2U in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2F, ki davčno razbremenjujeta regres za letni dopust, tako da se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost ne všteva do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (PP). Davčno ugodnejša obravnava regresa velja že za leto 2019.

> Več...

6.5.2019

Po novi kolektivni pogodbi višji regres

Po novi Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije je določen višji regres, kot je veljal po stari kolektivni pogodbi. Ali mora delodajalec, če je junija delavcem že izplačal regres, sedaj narediti poračun in jim izplačati še razliko?

> Več...

3.5.2019

Tehnologija veriženja podatkovnih blokov in pravni vidiki sklepanja pametnih pogodb

Tehnologija veriženja podatkovnih blokov prinaša številne novosti na različnih gospodarskih področjih. Kot ena izmed glavnih uporabnih vrednosti tehnologije veriženja podatkovnih blokov se omenja tudi možnost sklepanja avtomatično izvršljivih pogodb. Tako imenovane pametne pogodbe (smart contracts) se sklepajo v obliki računalniške kode. Po oblikovanju računalniške kode (sklenitvi pametne pogodbe) vsebine pogodbenega razmerja ni več mogoče spremeniti. Ko se izpolnijo vnaprej določeni pogoji, se pametna pogodba avtomatično izpolni. Zaradi posebnih značilnosti pametnih pogodb se postavljajo vprašanja o njihovi pravni veljavnosti in o morebitni potrebi po sprejetju novih pravil na področju pogodbenega prava.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober