IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Maj 2017
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Maj 2017
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.5.2017 do 31.5.2017

31.5.2017

Obdavčitev oddaje sob prek portalov Booking oz. Airbnb

Prek spletnega portala Booking oz. Airbnb lahko posamezniki oddajo turistom v najem svoje proste kapacitete. Glede na to, da je oddaja sob preko portalov Booking oz. Airbnb vedno bolj aktualna, predstavljamo dva načina, kako lahko fizična oseba opravlja dejavnost oddaje sob in kako je takšna dejavnost obdavčena.

> Več...

30.5.2017

Kaj se šteje za drugi dohodek po ZDoh-2 in kaj ne?

V kolikor izplačevalec dohodka (pravna oseba) izplača dohodek fizični osebi, in pri tem ne gre za nobenega od dohodkov opredeljenih v 18. členu ZDoh-2, gre za tako imenovani drugi dohodek. Zakon opredeljuje tudi določene izjeme in oprostitve plačila dohodnine od nekaterih drugih dohodkov, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

> Več...

29.5.2017

Opozorilo pred odpovedjo

Zaposleni je pred več kot pol leta ponaredil poslovni dokument. Zaradi te ugotovljene kršitve mu želijo v podjetju izreči opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Ker pa ZDR-1 v zvezi z opozorilom ne določa možnosti podaljšanja 6-mesečnega objektivnega roka, če kršitev pomeni hkrati storitev kaznivega dejanja, tako kot to določa v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, smo v dilemi.

> Več...

26.5.2017

Neenakomerna razporeditev na dela proste dni

Vrhovno sodišče je v revizijskem postopku presojalo vprašanje, ali je delavec upravičen do nadomestila za dela proste dni v primeru neenakomerne razporeditve delovnega časa - če na ta dan ni imel predvidene delovne obveznosti.

> Več...

24.5.2017

Med dohodke iz zaposlitve sodijo le občasni dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

Čeprav je bilo v zvezi z dohodki iz drugega pogodbenega razmerja že marsikaj napisanega, še vedno v praksi obstajajo dileme pri obračunu dajatev glede na razmejevanje teh dohodkov iz naslova opravljanja občasnih ali stalnih aktivnosti na eni strani ter vrste in obsega obremenitve teh dohodkov z dajatvami na drugi strani.

> Več...

23.5.2017

Kako je po slovenski zakonodaji obdavčena oddaja počitniške kapacitete na Hrvaškem?

Veliko slovenskih državljanov in podjetij ima na Hrvaškem nepremičnine oziroma počitniške kapacitete, ki jih oddajajo v najem. Na kaj morate v tem primeru paziti v zvezi z obdavčitvijo, pojasnjujemo v nadaljevanju. 

> Več...

22.5.2017

Konverzija terjatev v kapitalske rezerve

Inštitut za računovodstvo je podal mnenje o pravilnosti odločitve gospodarske družbe, ki želi svojo terjatev konvertirati v naknadno vplačilo.

> Več...

19.5.2017

Problematika ocenjene vrednosti javnega naročila in zagotovljenih sredstev

ZJN-3 določa obveznosti glede na ocenjeno vrednost javnega naročila. Pri višji ocenjeni vrednosti so obveznosti strožje, pri nižji pa so milejše. Obveznosti se ne nanašajo samo na izbiro postopka, ampak tudi na druga ravnanja.

> Več...

17.5.2017

Klavzule na računih

Namen članka je z vidika izdajatelja in prejemnika računa pojasniti, kdaj je na izdanem računu treba navesti klavzulo o tem, zakaj DDV ni obračunan. Kadar DDV ni obračunan, namreč iščemo klavzulo, ki to določa. Pri tem pogosto ne pomislimo, da je v nekaterih primerih sploh ni treba navesti.

> Več...

16.5.2017

Storitve prodaje pravic zavezancu iz tretje države

Podjetju iz Bosne, ki ima veljavno davčno številko bo slovensko podjetje prodalo antivirusni program (elektronsko licenco). Zanima jih, kako obračunati slovenski DDV? > Več...

15.5.2017

Čezmejno izvajanje storitev z napotenimi delavci

Dandanes je opravljanje dela »čez mejo« pogosto in običajno. Pri »prestopu« meje zaradi opravljanja dela / izvrševanja storitev pa je obvezno potrebno preveriti morebitne zakonodajne posebnosti. Ali delodajalca zavezujejo pravila, ki urejajo napotene delavce, ali gre vsebinsko lahko za službeno potovanje, kakšna pravila je potrebno spoštovati na podlagi slovenske zakonodaje, kakšne so posebnosti znotraj Evropske unije, kaj določa zakonodaja države, v kateri se delo dejansko opravlja / storitev izvaja … > Več...

12.5.2017

Izredna odpoved delavca

Ali lahko delavec, ki je zaradi neizplačane plače delodajalcu podal opomin na izpolnitev obveznosti in o kršitvi obvestil tudi Inšpektorat za delo, ob naslednjem neizplačilu oziroma prepoznem izplačilu plače poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi ali mora delodajalca še enkrat pozvati k odpravi kršitve, saj so dejansko šele takrat izpolnjeni pogoji za izredno odpoved?

> Več...

10.5.2017

Z novelo ZGD-1J tudi spremembe pri imenu in registraciji podjetja

Z zadnjo novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J) je bilo poleg sprememb pri poročanju revidiranih družb in družb javnega interesa, spremenjenih tudi nekaj določb, ki jih morajo upoštevati tako podjetniki, ko registrirajo družbo kot tudi registrski organ, ki izvaja registracijske postopke.

> Več...

9.5.2017

Identifikacija za namene DDV in predložitev dokazil k zahtevkom za izdajo identifikacijskih številk DDV-P2 in DDV-P3

Finančna uprava obvešča, da kompetenčni center Nova Gorica od 1. 1. 2017 vodi postopke dodelitve identifikacijske številke za namene DDV, in sicer za davčne zavezance s sedežem na območju celotne Slovenije ter za davčne zavezance, ki nimajo sedeža v Sloveniji, nameravajo pa opravljati obdavčljivo dejavnost na ozemlju Slovenije.

> Več...

8.5.2017

Odločevalni kriteriji pri presoji obveznosti plačevanja dohodnine in prispevkov za socialno varnost za delavce (ki izvajajo zaposlitev v večih državah)

V tokratnem mnenju nas bo zanimalo, kateri so odločevalni kriteriji pri presoji, v kateri državi je fizična oseba dolžna plačevati davke oziroma prispevke za socialno varnost, in na kaj vse moramo biti pozorni.

> Več...

5.5.2017

Pogodbena kazen v pogodbi o zaposlitvi

Tožeča stranka je v delovnem sporu zahtevala plačilo pogodbene kazni v znesku 24.427,30 EUR zaradi kršitve konkurenčne klavzule.

> Več...

4.5.2017

Elektronsko vročene tudi inšpekcijske odločbe in nekateri drugi posamezni dokumenti FURS

eVročanje dokumentov velja za vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in le za tiste fizične osebe, ki so se ali se še bodo prostovoljno vključile v sistem eVročanje z vložitvijo  pristopnice za elektronsko prejemanje dokumentov.

> Več...

3.5.2017

Arbitraža v individualnih delovnih sporih

V pogodbi o zaposlitvi sta se delodajalec in delavec dogovorila, da bosta spore reševala po mirni poti, z arbitražo. Delavec se je odločil, da bo uveljavil sodno varstvo, ne glede na določilo v pogodbi o zaposlitvi. Ali lahko vloži tožbo – uveljavlja sodno varstvo, ali mora spor rešiti pred arbitražo?

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober