IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Maj 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Maj 2016
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.5.2016 do 31.5.2016

31.5.2016

DDV obravnava provizije pri prodaji »bitcoinov«

Virtualna valuta „bitcoin“ se uporablja predvsem za plačila po internetu med fizičnimi osebami in nekaterimi internetnimi trgovinami, ki to valuto sprejemajo. Ta virtualna valuta nima le enega izdajatelja, ustvarja se neposredno po spletu, s posebnim algoritmom.

> Več...

30.5.2016

Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine

V mesecu marcu 2015 je bil ustanovljen Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, katerega namen jespodbujanje strokovne usposobljenosti poklicne skupine, krepitev poklicne etike v računovodski stroki in izboljšanje javne podobe poklicne skupine.

> Več...

30.5.2016

Zapiranje terjatev do kupca

Kupec iz Nemčije je naročil in po predračunu plačal blago. Po njegovih navodilih se blago pošlje njegovemu podjetju v tretjo državo, prav tako tudi račun. Podjetje zanima, ali je treba pripraviti še katere dokumente in kako račun zapirati s plačilom?

> Več...

27.5.2016

V javni obravnavi predlog za poenostavitev davčnega postopka

Ministrstvo za finance je posredovalo v javno obravnavo predlog novele zakona o davčnem postopku, ki uvaja rešitve za poenostavitev postopkov pobiranja davkov in zmanjšanje administrativnega bremena davčnih zavezancev.

> Več...

25.5.2016

Davčni organ odslej s strožjim nadzorom pri odmeri davka na promet nepremičnin

Ustavno sodišče RS je izdalo odločbo U-I-168/15-9, z dne 23. 3. 2016, v kateri je odločilo, da se razveljavi tretji odstavek 8. člena Zakona o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2), kolikor kot osnovo za davek na promet z nepremičninami določa 80 % posplošene tržne vrednosti te nepremičnine. To pomeni, da se od 17. aprila 2016, ko odločba stopi v veljavo, v takem primeru izvaja obdavčitev na podlagi splošnih določb Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

> Več...

24.5.2016

Obveznost identifikacije za DDV pri skladiščenju blaga v Sloveniji

Podjetje prodaja izdelke veletrgovini, ta pa jih trži na slovenskem tržišču. Podjetje zagotavlja končnemu uporabniku tehnični servis, zato mora imeti na zalogi določeno število rezervnih delov. Podjetje želi najeti skladišče pri veletrgovcu in dobavljati blago za namene tehničnega servisa iz skladišča v Sloveniji. Ali mora v ta namen podjetje zaprositi za DDV številko v Sloveniji?

> Več...

23.5.2016

Izvršba delavčevega upnika na regres

Glede izvršbe na plačo so se v zadnjih letih pojavljala številna vprašanja, in sicer predvsem glede obsega izvršbe na plačo, saj ni bilo dovolj jasno opredeljeno, ali lahko delodajalec sklep o izvršbi izvrši tudi na druge prejemke, kot so nadomestilo za prevoz na delo in prehrano, regres, potne stroške, dnevnice ipd.

> Več...

20.5.2016

Splošna uredba o varstvu podatkov - General Data Protection Regulation (GDRP)

24. maja bo začela veljati nova uredba o varstvu podatkov (uredba 2016/679), ki pa se bo začela uporabljati 25. maja 2018. Skupaj z novo direktivo 2016/680 o varstvu podatkov, ki je začela veljati 5. maja, uporabljati pa se bo začela 6. maja 2018, tvori nov zakonodajni okvir varstva podatkov in predstavlja znatno zaostritev evropske zakonodaje na tem področju. Nova zakonodaja vnaša dodatne obveznosti za organizacije in dodatne pravice za posameznike. > Več...

19.5.2016

Izpis dopolnjene pokojninske dobe na podlagi opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov

ZPIZ vsem dijakom in študentom, ki so dopolnili  zavarovalno dobo na podlagi drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2, omogoča izpis informacije o zavarovalni dobi in vplačanih prispevkih na katerikoli območni enoti zavoda v času uradnih ur. > Več...

18.5.2016

Ali je odhodek za menedžerski pregled davčno priznani odhodek za namene DDPO?

Vprašanje v zvezi z davčnim priznavanjem odhodkov za menedžerske preglede je še vedno aktualno, zato v nadaljevanju pojasnjujemo, kdaj je strošek menedžerskega pregleda davčno priznani odhodek za namene DDPO.

> Več...

17.5.2016

Odgovori v zvezi z obdavčitvijo dohodkov iz tujine

FURS je v želji po čim večji transparentnosti in obveščenosti zavezancev za vse tiste čezmejne delavce migrante, ki niso pridobili pojasnil Finančne uprave RS, javno objavljala odgovore na vprašanja njihovega sindikata. 

> Več...

16.5.2016

Avtorska pogodba z delodajalcem

Oseba je zaposlena v podjetju za polni delovni čas, prek avtorske pogodbe pa v prostem času opravlja dela s področja informatike. Ali se avtorsko delo obračuna kot dohodek iz delovnega razmerja (REK-1) ali gre za drug dohodek (REK-2)? Katere prispevke in kakšno davčno stopnjo je treba upoštevati?

> Več...

13.5.2016

Regres za letni dopust

Bliža se čas, ko morajo delodajalci delavcem izplačati regres za letni dopust, zato ne bo odveč nekaj pojasnil na pogosta vprašanja delodajalcev, ki pa jih v zakonu, ki ureja delovna razmerja, ne najdemo.

> Več...

11.5.2016

Spremembe pri preventivnem prestrukturiranju in osebnem stečaju že v veljavi

Določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G) se uporabljajo od 26. aprila 2016 in prinašajo vrsto sprememb pri postopkih prestrukturiranja, izločitvenih postopkih in osebnem stečaju.

> Več...

10.5.2016

Spremembe DDV pri uvozu blaga po 30. 6. 2016

V Ur.l. RS št. 90/15, z dne 27.11.2015, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (novela ZDDV-1I). Novela začne veljati 1.1.2016, velja pa za uvoženo blago, za katero bo obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016.

> Več...

9.5.2016

Team building, kritje izgube

Podjetje za zaposlene organizira team building in želijo pojasnilo, ali je to davčno priznan odhodek in kakšni so kriteriji? Zanima jih tudi, kako se knjiži prenesena izguba, ki se ne sme pokrivati? Ali se znesek, ki se nanaša na to izgubo, na kontu 931 zapre v dobro in na drugi strani na 75 - davčno nepriznani odhodki?

> Več...

6.5.2016

Dopustnost tožbe za izpodbijanje sklepa skupščine d. o. o. o (ne)uporabi bilančnega dobička na podlagi 399. člena ZGD-1

V praksi še vedno ostaja dilema, ali se določilo 399. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je sicer umeščeno v poglavje o delniški družbi in ureja izpodbijanje sklepa skupščine o uporabi bilančnega dobička delniške družbe, lahko smiselno uporabi tudi za vložitev tožbe za izpodbijanje sklepa o uporabi bilančnega dobička družbe z omejeno odgovornostjo.

> Več...

4.5.2016

Z novelo ZDavP-2I tudi spremembe pri izvršbi na premičnine

Poleg vrste vsebinskih sprememb in sprememb na področju pobiranja in obravnave davkov je novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I) pri nesla tudi nekaj sprememb pri davčni izvršbi na premičnine.

> Več...

3.5.2016

Investicijska olajšava

V podjetju so kupili stroj, vendar je bilo za njegovo delovanje treba pripraviti tri temelje. Izdan račun je bil skupen. Zanima jih ali naj to razdelijo in povečajo vrednost osnovnega sredstva ali to vodijo samostojno? Ali se za 40-odstotno olajšavo upošteva samo nabavna vrednost osnovnega sredstva ali so odvisni stroški za usposobitev delovanja prav tako predmet olajšave (postavitev, zagon, priprava temeljev, šolanje)?

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober