IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Maj 2014
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Maj 2014
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.5.2014 do 31.5.2014

30.5.2014

Poslovanje z javnim sektorjem izključno preko e- računov

Z 11. januarjem 2014 je stopila v veljavo novela Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), ki predvideva, da bodo morali vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki od 1. januarja 2015 izstavljati elektronske račune. > Več...

27.5.2014

Nova računovodska direktiva bo zahtevala spremembo zakonodaje

Nova računovodska direktiva, ki je nadomestila 4. in 7. direktivo, naj bi pripomogla k poenotenju pravil pri sestavljanju računovodskih izkazov in poročanju v EU. Vendar je bila ta priložnost zamujena. Države članice bodo imele kar nekaj dela, da bodo zahteve te direktive prenesle v nacionalno zakonodajo. Rezultat pa bodo pa še vedno med seboj neprimerljivi izkazi večine družb v EU.

> Več...

23.5.2014

Uporaba kapitalskih rezerv - splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala

V postavki kapitalskih rezerv  podjetje izkazuje zneske na podlagi odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. Te rezerve kapitala se lahko uporabi za povečanje osnovnega kapitala ali kritje izgube pod pogoji iz 10. odstavka 64. člena ZGD-1. > Več...

19.5.2014

Temeljna pravila predložitve REK obrazcev

V skladu z 2. členom Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju Pravilnik) plačniki davka predložijo obračun davčnih odtegljajev po vrstah, v obliki in na način, kot jo določa Priloga 1 k Pravilniku in sicer v obliki zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev ter v obliki podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev, ki so izkazani individualno po davčnem zavezancu. V obračunu davčnih odtegljajev se opravi tudi izračun prispevkov za socialno varnost po drugem in tretjem odstavku 352. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

> Več...

16.5.2014

Višje globe za učinkovitejši boj proti sivi ekonomiji

Nov zakon, ki ureja delo na črno, je s 25 % višjimi globami eden od vladnih ukrepov za boj proti sivi ekonomiji. Ali bo nov zakon z natančnejšimi določbami glede nadzora izvajanja zakona, učinkovitejšega ukrepanja nadzornih organov ter primernega sankcioniranja kršiteljev dosegel svoj cilj, bo pokazal čas.

> Več...

12.5.2014

Nova finančna uprava

Državni zbor je 31. marca 2014 sprejel Zakon o finančni upravi (ZFU), ki predvideva združitev dosedanje Davčne in Carinske uprave RS v novo Finančno upravo RS, ki bo delovala kot organ v sestavi Ministrstva za finance. Z uveljavitvijo ZFU bosta prenehala veljati Zakon o carinski službi (ZCS-1) in Zakon o davčni službi (ZDS-1), vse pravice in obveznosti carinske in davčne uprave, premoženje ter zaposleni bodo prešli na finančno upravo, ki bo pridobila tudi vse pristojnosti dosedanje davčne in carinske službe. > Več...

9.5.2014

Pogodba o investiciji

Tuj vlagatelj želi v slovensko podjetje vložiti denarna sredstva kot investicijo. Kot je zapisano v pogodbi o investiciji pa plačilo donosa ne bo izplačano preko dobička, temveč le kot znesek, ki je vezan na kazalec dobička.

> Več...

5.5.2014

Obračun dajatev iz naslova drugega pogodbenega razmerja od 1. februarja 2014 dalje

Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja se v skladu z določbami Zakona o dohodnini (ZDoh-2) uvrščajo med dohodke iz zaposlitve, saj so praviloma prejeti za opravljeno delo ali storitev, ustvarjeno v odvisnem razmerju (ki ni delovno razmerje) med izplačevalcem in fizično osebo in so občasnega ali začasnega značaja.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober