IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: April 2018
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: April 2018
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.4.2018 do 30.4.2018

30.4.2018

Kršitve, na katere bodo letos inšpektorji za delo še posebej pozorni

V februarju so bile objavljene Programske usmeritve Inšpektorata RS za delo (IRSD) za leto 2018. Iz usmeritev izhaja, da bodo inšpektorji s posebno pozornostjo spremljali tista področja, ki se preko prijav, opravljenih nadzorov in tudi dejansko ugotovljenih kršitev kažejo kot najbolj tvegana področja za večje kršitve pravic delavcev.

> Več...

25.4.2018

Spletna prodaja storitev in DDV

Spletna prodaja blaga in storitev se je v zadnjih nekaj letih izjemno povečala, v prihodnosti pa se pričakuje še večja rast. V tokratnem prispevku se bomo posvetili predvsem spletni prodaji storitev z vidika DDV. Slovenski davčni zavezanci se v praksi pojavljajo tako v vlogi tistega, ki opravlja storitve, kot tudi v vlogi tistega, ki prejema storitve preko spleta. Pomembno je, da davčni zavezanec pozna, kakšne storitve opravlja oziroma prejema prek spleta. Vsebina oz. vrsta storitve določa pravila glede kraja obdavčitve z DDV ter osebo, ki je dolžna obračunati in plačati DDV.

> Več...

24.4.2018

Pravica do odbitka DDV ob uničenju blaga

V praksi se še vedno pojavljajo vprašanja v zvezi z uveljavljanjem pravice do odbitka DDV oziroma obveznostjo popravka prvotnega odbitka DDV od nabavljenega blaga, ki je uničeno. V nadaljevanju pojasnjujemo kako je s pravico do odbitka DDV v primeru ko je nabavljeno blago uničeno.

> Več...

23.4.2018

Sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih

Novosti, ki s 1. junijem 2018 začnejo veljati na področju denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka za samske osebe in za družine.

> Več...

20.4.2018

Sodna praksa: Zaveza štipendista za delo po končanem študiju

Štipendist, ki je imel sklenjeno pogodbo o štipendiranju, se mora po končanem študiju zaposliti pri štipenditorju za vsaj toliko časa, kolikor je dobival štipendijo. Pri tem je pomembno, da dejansko opravlja dela za delodajalca ter ne zgolj, da je sklenil z njim pogodbo o zaposlitvi.

> Več...

18.4.2018

Obrazec A1 in delo v dveh državah članicah

Osnovna pravila glede vključenosti delavcev v SSV določa Uredba št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (v nadaljevanju: Uredba), ki se v Sloveniji uporablja prednostno in neposredno. Kot splošno pravilo Uredba določa, da je oseba zavarovana samo po zakonodaji ene države, v primeru zaposlitve velja zakonodaja države, kjer se zaposlitev izvaja.

> Več...

17.4.2018

Če želite uveljavljati odbitek davka, plačanega v tujini, morate vložiti ugovor

Davčnemu zavezancu se odbitek davka, plačanega v tujini, prizna pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni samo, če davčni zavezanec uveljavlja odbitek davka, plačanega v tujini, ali oprostitev tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma napovedi za odmero dohodnine. Če tega ne stori v ugovoru pa ima tak zavezanec možnost, da zoper odločbo o odmeri dohodnine vloži pritožbo, v kateri uveljavlja tuj davek.

> Več...

17.4.2018

Kako pravilno izpeljati prevoz nevarnega blaga

Prevoz nevarnega blaga je posebna oblika transporta, ki mora biti zaradi določenih lastnosti posebej normirana. V okviru mednarodnih organizacij so se na tem transportnem področju izoblikovala posebna skupna določila, ki urejajo varen in urejen transport nevarnih snovi.

> Več...

16.4.2018

Prispevki za socialno varnost - Plačilne informacije


FURS obvešča, da je v okviru dopolnitve programske podpore za pripravo POPSV pripravila funkcionalnost, ki bo olajšala plačevanje prispevkov za socialno varnost. Na podlagi POPSV se pripravijo plačilna navodila in prikaz izpolnjenega UPN naloga s QR kodo na eDavkih. > Več...

13.4.2018

Sodna praksa: Prepoved opravljanja dejavnosti javnih uslužbencev

Tožnik je bil zaposlen kot inšpektor svetnik v Inšpektoratu za notranje zadeve. Opravljal je inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Zakona o orožju (ZOro-1) in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, pri pravnih osebah in podjetnikih, ki posedujejo orožje, se ukvarjajo s prometom orožja ali dejavnostjo strelišč. Tožnik je Inšpektorat obvestil o nastopu funkcije predsednika v zvezi A., predstojnik pa mu je s sklepom izdal prepoved opravljanja te funkcije. Tožnik se je zoper tako odločitev pritožil, vendar je tako sodišče prve stopnje, kot sodišče druge stopnje, tožbeni zahtevek zavrnilo.

> Več...

11.4.2018

Letos nič več posredovanja podatkov na obrazcih M-4

V mesecu aprilu so vsa leta do sedaj (oz. do leta 2017) morali delodajalci posredovati podatke o plači in nadomestilih plače za delavce v delovnem razmerju Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ).

> Več...

10.4.2018

Kako oddati popravek ali razlage k DDV-O obračunu (razlika med dodajanjem prilog in naknadno oddane priloge)

Avtorica se je tokrat osredotočila na dodajanje prilog k obračunu in na naknadno dodane priloge. Zveni zelo podobno, vendar so precejšne razlike, ki vas lahko tudi veliko »stanejo«.

> Več...

9.4.2018

Osnova za izračun višine odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja

Določitev višine odpravnine je eno tistih vprašanj, za katero vsi mislimo, da je odgovor nanj očiten, ko pa primerjamo odgovore, ugotovimo, da se ti lahko zelo razlikujejo. Zmeda je povezana predvsem, če ne izključno, z določanjem osnove za odmero odpravnine.

> Več...

6.4.2018

Enostavnejše uveljavljanje pravic iz naslova starševskega varstva

S 6. 4. 2018 bo v informacijskem sistemu centrov za socialno delo vzpostavljena avtomatska povezava med centri za socialno delo in FURS glede pridobivanja podatkov o plačah oziroma osnovah, od katere so obračunani prispevki za starševsko varstvo. Materinsko/očetovsko/starševsko nadomestilo se izračuna na podlagi podatkov o preteklih plačah, nadomestilih oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo. Do sedaj so te podatke vpisovali delodajalci v poseben obrazec, ki ga je mati oziroma oče priložil k vlogi. > Več...

4.4.2018

Izkoriščanje sheme normiranih odhodkov bo odslej še podrobneje preverjano

Ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov ureja 48. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki določa, da davčni zavezanec lahko vstopi v sistem normirancev, če v davčnem letu pred tem davčnim letom njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo 50.000 evrov, ali če v davčnem letu pred tem davčnim letom njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presegajo 100.000 evrov in je bila pri zavezancu v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.

> Več...

3.4.2018

Podatki o delavcih, ki koristijo fitnes

Ali sme delodajalec, ki je plačnik storitve za fitnes, pridobiti mesečna poročila, iz katerih je po imenih razvidno, kdo in kdaj je koristil storitve, ki jih nudi fitnes? > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober