IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: April 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: April 2016
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.4.2016 do 30.4.2016

29.4.2016

Izdaja odločbe v rednem gospodarskem sporu brez oprave naroka za glavno obravnavo

Gospodarski spori večinoma potekajo med profesionalnimi gospodarskimi subjekti in zahtevajo hitrejše reševanje zadev, saj se nanašajo na poslovna razmerja, ki so bistvenega pomena za obstoj gospodarskih subjektov. Tako lahko ZPP uveljavlja nekatere institute (na primer 488. člen ZPP), ki so s procesnega vidika za stranke strožji.

> Več...

28.4.2016

Kdo sploh so vodilni delavci in kakšno je njihovo pravno varstvo?

Vodilne delavce (ki smo jih ali jih nekateri še imenujejo delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi) je treba ločiti od vodstvenih delavcev, ki so člani poslovodstva (direktorji) in ki imajo v družbi dvojni položaj – statusno pravni in delovno pravni. Statusno pravni položaj jim daje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), delovno pravni položaj pa se presoja po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1).

> Več...

26.4.2016

Kako samostojni podjetnik, ki je posloval del leta 2015 izračuna zavarovalno osnovo za prispevke za leto 2016?

O izračunu zavarovalne osnove za samozaposlene za leto 2016 smo pred kratkim že pisali. Danes bomo pojasnili, kako na višino zavarovalne osnove vpliva dejstvo, da samostojni podjetnik prične s poslovanjem med letom.

> Več...

25.4.2016

Pogodbe o escrow računih

Escrow računi (escrow accounts) so iz anglosaške poslovne prakse prevzeta vrsta realnih ali stvarnih garancij, ki se s svojimi absolutnimi učinki proti vsem (erga omnes) uporabljajo kot učinkoviti instrumenti zaščite pred plačilnimi in drugimi riziki nasprotne stranke, zlasti pri nepremičninskih in drugih rizičnih poslih, ter nekaterih drugih razmerjih.

> Več...

21.4.2016

Regres za letni dopust

V skladu s 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delodajalec dolžan delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Za leto 2016 je minimalna plača določena v višini 790,73 €.

> Več...

20.4.2016

Obračun prispevkov in akontacije dohodnine od izplačila potnih stroškov poslovodni osebi in prokuristu

Še vedno se pojavljajo vprašanja, kako pravilno obračunati prispevke in akontacijo dohodnine od izplačil potnih stroškov poslovodnim osebam in prokuristom, in sicer glede vštevanja potnih stroškov v davčno osnovo za obračun prispevkov in akontacije dohodnine. Odgovore podajamo v nadaljevanju.

> Več...

19.4.2016

DDV pri financiranju stroja za proizvodnjo blaga za kupca

Slovensko podjetje bo kupilo stroj za izdelovanje vijakov v Sloveniji. Podjetje iz Švice želi sofinancirati nakup v višini 50 odstotkov nabavne vrednosti, saj ima ekskluzivno zastopstvo za prodajo vijakov v Švici. Dobavitelj bo izdal račun slovenskemu podjetju, ta pa 50 odstotkov vrednosti stroja prefakturirati v Švico, ki je zunaj EU. Ali bi morali zaračunati DDV?

> Več...

18.4.2016

Kontrolni pregled zaradi ugotavljanja invalidnosti

Od strokovne delavke smo dobili informacijo, da lahko ZPIZ delavca, ki ima priznano III. kategorijo invalidnosti in dela s krajšim delovnim časom, ponovno pozove na pregled. Kako je s kontrolnimi pregledi, ali so res mogoči oziroma kaj se zgodi ob morebitnem spremenjenem zdravstvenem stanju?

> Več...

15.4.2016

Kratkotrajna bolniška odsotnost brez zdravniškega potrdila

Skladno s 33. členom ZDR-1 mora delavec vestno opravljati delo na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Delodajalca mora obveščati o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti in tudi pravic iz delovnega razmerja (36. člen ZDR-1).

> Več...

14.4.2016

Predlagani ukrepi davčnega prestrukturiranja s konkretnim naborom možnih rešitev

Ministrstvo za finance je v procesu oblikovanja ukrepov za davčno prestrukturiranje posredovalo variante možnih rešitev, s katerimi bi želeli zagotoviti predvsem zmanjšanje obremenitev dela. Nabor možnih rešitev je rezultat posvetovanj prvega kroga, kjer smo si sogovorniki izmenjali poglede in pričakovanja glede sprememb na davčnem področju, ki ga želi ministrstvo za finance izpeljati v letošnjem letu.

> Več...

13.4.2016

Z novim SRS 13 (2016) tudi spremembe pri evidentiranju stroškov dela

Od 1. januarja 2016 se uporabljajo novi Slovenski računovodski standardi 2016 (SRS 2016), ki so poleg sprememb pri vrednotenju gospodarskih kategorij prinesli tudi spremembe pri evidentiranju stroškov dela.

> Več...

12.4.2016

Odbitek vstopnega DDV od osebnih in tovornih vozil

Kako je z odbitkom DDV pri operativnem lizingu za osebno vozilo in tovorno vozilo?

> Več...

11.4.2016

Lastništvo zasebnega zavoda

Družba (d. o. o.) je postala 100-odstotni lastnik zasebnega zavoda na podlagi sklepa o brezplačnem prevzemu lastniškega deleža. Vprašanje je, kako evidentirati brezplačni prenos lastništva? Kako beležiti naložbo v zasebni zavod v poslovnih knjigah družbe, če od njih ne pričakujemo nobenih dohodkov pa tudi izgube ne mislimo kriti?

> Več...

8.4.2016

ZJN-3: Vlada sprejela uredbi o skupnem javnem naročanju in o finančnih zavarovanjih

Obe uredbi izhajata iz novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki je začel veljati s 1.4.2016 in sledita konceptu sprejetih uredb z nekaj popravki.

> Več...

7.4.2016

Ustavna presoja tretjega odstavka 8. člena ZDPN-2

Ustavno sodišče RS je izdalo odločbo št. U-I-168/15-9, z dne 23. 3. 2016, v kateri je odločilo, da se tretji odstavek 8. člena Zakona o davku na promet nepremičnin – ZDPN-2 razveljavi, kolikor kot osnovo za davek na promet z nepremičninami določa 80 % posplošene tržne vrednosti te nepremičnine.

> Več...

5.4.2016

Davčna izvršba z rubežem dolžnikove denarne terjatve odslej le še za nesporne terjatve

Ustavno sodišče je zaradi kršitve pravice do sodnega varstva z odločbo U-I-6/13-12, Up-24/13-16 razveljavilo sodbo Vrhovnega sodišča X Ips 370/2011 in zavrglo pobudo za oceno ustavnosti 172. do 175. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

> Več...

5.4.2016

Klavzula na računu za storitve, opravljene zavezancu v tretjo državo

Slovensko podjetje za tuje podjetje v Združenih arabskih emiratih opravlja storitve programiranja za njihove stranke. Podjetju pošijejo fakturo enkrat mesečno, brez DDV. V ZAE nimajo DDV-ja in ga dejansko ne plačujejo zato podjetje na fakturi navaja klavzulo ›reverse charge‹. Zanima jih, ali je to pravilno?

> Več...

4.4.2016

Službene poti ali napotitev delavca na delo v tujino

Podjetje je napotilo delavca na delo v tujino za dobo enega leta. Delavec opravlja delo v kapitalsko odvisni (hčerinski) družbi v Nemčiji in ima tudi delo na terenu. Začasno živi v Nemčiji in se enkrat mesečno vrne domov. Kako pravilno sestaviti pogodbo o zaposlitvi, do katerih povračil v zvezi z delom je delavec upravičen in kako je z zavarovanjem?

> Več...

1.4.2016

Iz sodne prakse: Kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev

Kljub slabi finančni situaciji bi obdolženec kot odgovorna oseba moral prispevke za delavce vsaj obračunati in s tem zagotoviti, da bi se v pokojninsko dobo delavcem štelo tudi obdobje, v katerem je delodajalec obračunal prispevke od zavarovančeve plače, pa jih ni vplačal.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober